reklama

Profil čtenáře:
Jiří Jakl

Profese: biolog
Sám jsi Jakube v ČSSD poměrně dost krátkou dobu - rozhodně kratší, než VM a totéž platí i o přerodu ze zeleného na sociálního demokrata - tím spíše pak překvapí, co přejímáš od pana Patrika, zvlášť když v úvahách o ideové ukotvenosti vychází z nepravdivých údajů o členství v KSČM.
VM je celkem nepochybný odborník v oblasti životního prostředí, bohatě splňuje předpoklady pro náměstka. Sám nezastírá, že zpracovával podklady také pro firmy, které nemají k životnímu prostředí zrovna pozitivní vztah. Na druhou stranu i práce advokáta může spočívat v obhajobě vraha, ale nepřísluší mu rozhodovat o vině - to přísluší soudci. Já tu rozhodně nechci být soudcem, ale také předesílám rozdíl mezi prací pro klienta a vlastním rozhodováním. Jak bude rozhodovat jako náměstek se teprve uvidí. Pokud podobně jako exředitel Lovochemie ve funkci ministra, pak zůstávám optimistou. Náměstci rozhodně patří k vedení ministerstva a zástupci ekologických organizací přistoupili na sto dní hájení.
Nejsi pro dialog. VM Ti jako novináři navrhnul možnost rozhovoru, místo toho jsi mu položil otázky, u kterých někdy není ani zřejmé, na co narážejí. Korektní by bylo, kdyby jsi s VM udělal rozhovor a ne že Ti má jen psát odpovědi na Tvé otázky. Své vypovídá i Tvá reakce na zájem o rozhovor "Vážený pane Mano, máte smůlu, že jste napsal zrovna Deníku Referendum."
Odkaz na stránky nějakého komunisty s chybným uvedením příslušnosti u VM je nicnevypovídající. Měl jsi si spíše informace ověřit přímo u VM, tak jako tu možnost již někteří využili.
Za předsedu Sobotku jsem demonstroval (a přizval na Hrad stovky dalších), patřím k ekologickému jádru sociální demokracie a jmenování Vladimíra Many jako náměstka jsem nepodporoval. Rozhodně ale ctím stovku dní hájení pro nové vedení MŽP a Vladimír Mana dává jasně najevo, že má zájem o dialog (který vidno dle odpovědi sám Deník Referendum odmítá) i spolupráci s neziskovým sektorem (dnes se s několika zástupci ekologických organizací sejde).
Není pravda, že byl zastupitelem v Moravskoslezském kraji za KSČM. V ČSSD je rozhodně déle, než například Jakub Patočka, který o sobě na konci roku 2011 prohlašoval, že není sociální demokrat, ale zelený. Mimochodem za Unii svobody v minulosti kandidovali i jiní, kterých si vážím jako Táňa Fischerová či Hana Marvanová.
Je věcí politiků, aby určili kapacity škol, nikdo jiný to udělat nemůže. Při rozhodování je nutné brát v potaz:
*finanční možnosti (nikdo nechce žít na dluh, na druhou stranu ani šidit školství, ale ani vidět plýtvající školství s neefektivní kapacitou),
*demografický vývoj (počítat s potřebnou kapacitou pro nejvíce početné ročníky v horizontu řádově desetiletí)
*zájem o studium ze strany studentů,
*potřeby společnosti a trhu práce.

Gymnázia mají být prestižní školy, o které je s tím logicky největší zájem. Na druhou stranu studovat je mohou jen ti nejlepší, tedy ne každý, kdo o to má zájem. Bohužel kapacita gymnázií se rozšiřovala na úkor jiných škol, ze kterých se dělá popelka. U středních škol je obecně vlivem demografického vývoje jasná nadkapacita (nerodilo se více než 1,8 dětí na pár). Je jasné, že se to bude muset řešit a nejvíce budou křičet gymply i učitelé, kterých se tu potřebné změny budou týkat.
Samozřejmě vím, že tu nejde o vnitrostranické fórum. Přesto nevidím nic špatného na výzvě k činnosti například při ekologické platformě či v odborných orgánech (kde příslušnost přímo k ČSSD nehraje roli), ale ani ve straně jako takové - otevřeně k tomu vybízel i Jiří Dienstbier, pokud strany mají fungovat normálně a nebýt náchylné například k velrybařině. Zelení (voliči, ale i redaktoři ve straně) si tu mohou taky kolikrát přihřát polívčičku, nebo naopak snižují politickou konkurenci.

K poznámce Lukáše Krause - spolupracovali jsme spolu dost dlouho, aby nemusel komolit už moje jméno. Patří k autorům licoměrných štvanic, aniž by kolikrát měly reálný podklad a pozitivní efekt. S panem Zimolou jsem v poměrně ostrých střetech - že jsem si všiml také jeho pozitivního vztahu k cyklistice je dost kusá informace. Dál se tu nemíním hádat, protože hledání důvodů k hádání se nikam nevede - na to ostatně zásadně dojela ve své době SZ. Zpětně myslím, že ČSSD více prospěl zvláštní prostor pro zvláštní ekologickou kampaň než nestandardně prosazená kandidatura Olgy Zubové, že více prospěšný není Petr Petržílek na druhé koleji (kam se dostává jen pro sympatie k Jiřímu Paroubkovi) a prosazování socdem programu alespoň v hrubých rysech mohlo být lepší, než když tedy poslancem je hlavně pan Foldyna a vládne nám ODSTOP.
Diskutujícím bych doporučil zapojit se do ekologické iniciativy ČSSD (Zvonečníku), méně o politice teoretizovat a stavět na prostých dojmech, více navštěvovat naše akce a být s ekologickými představiteli v kontaktu, zapojovat se přímo s podněty např. k programovým dokumentům, jednat na orgánech strany...