Profil čtenáře:
Tomáš Vladík

TV
Profese: stavební inženýr
E-mail: tomas.vladik.63@gmail.com
Šest hodin skutečné práce je až dost. Jenže skutečná práce a pracovní doba jsou dvě různé věci. Člověk i v práci dělá organizační věci, korespondenci, prohodí pár slov s kolegy mimo pracovní problémy a tak dál. Tyto věci do pracovní doby taky patří a zůstanou tam. Tím se zkrátí doba pro skutečnou práci a pro soustředění.
Kdepak, osm hodin je fajn. Ale já nemůžu začínat v sedm ráno, do devíti je to jenom vražda času. To je individuální. Taky se nemusí pracovat osm hodin najednou. Dát si v poledne dvě-tři hodiny pauzu může být taky efektivní.
Asi je lepší pracovat tak dlouho, aby to mělo smysl.
Trenky nad hradem na první pohled vypadají jako nespoutaná sranda. Vzhledem k morálnímu profilu obyvatele Hradu tam visí právem.
Na druhý pohled je to trochu horší. Taková recese by se na Hradě neměla podařit. Vypovídá to o unikátní neschopnosti hradního pána dostát povinnostem reprezentanta státu
Inteligentní reakce by byla zasmát se, byť trochu kysele, poděkovat recesistům za upozornění na šlendrián v ochraně Hradu a přijmout opatření, aby se to už neopakovalo.
Inteligentní reakci lze ovšem z Hradu jen těžko očekávat.
Dokud budou reakce Hradu takové, jako nyní, je třeba prověřovat je důkladně a často.
Obchodní průšvih jménem Blanka patří samozřejmě investorovi. Ten neměl - a nemá ani kvalifikaci, ani zájem na vytvoření kvalitního díla.
Na druhé straně : Blanku neprojektoval, ani nestavěl ani jeden debil. Kdo jmenoval paní Krnáčovou primátorkou, musí si to vyřídit se svým svědomím, ale to sem nepatří.
Každá stavební firma dělá přesně to, co od ní zákazník chce a co jí dovolí. Hloupé zadání nelze splnit s vynikajícím výsledkem.