Profil čtenáře:
Petr Vavřík

Profese: sociální pracovník
E-mail: petvavrik@seznam.cz
Pravda, že karty se nám po volbách trochu zamíchaly, ale soudě podle rozložení sil: ČSSD+ODS+KSČM+odpadlíci z TOP09... ANO nečitelné, od KDU-ČSL bych nečekal progresivní myšlení... to vypadá bledě. Obecně prostě převládá názor "dané tematice nerozumím, budu se řídit názorem stranických expertů". No a ve větších stranách se straničtí experti nevyznačují právě nezávislým myšlením...
V ČSSD má bohužel většinu "antiekologické" zemanovské křídlo. Stačí se podívat na Poslaneckou rosničku Zeleného kruhu... Je to smutné, ale tyhle fakta většinou voliči ČSSD při kroužkování moc neřeší.
Máme alespoň občas svobodu projevu, to je sice pravda... nicméně myslím, že K.S. dělá Klubu velmi špatnou reklamu a zasloužil by si vyloučit. Ne za to, že nerozumí architektuře, nebo že se mu subjektivně dům nelíbí. Estetické soudy nelze trestat. Ale za to, že obhajuje zájmy globálního investora v neprospěch odkazu minulosti, což rozhodně nekonvenuje názvu ani poslání Klubu. Avšak nedivme se, když je ve střetu zájmů... slovy klasika: o čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet...

vidím to úplně stejně.
Na celou věc je třeba podívat se politicky: příspěvek na péči je dávka, která, laicky řečeno, přímo souvisí se schopností sebeobsluhy (schopnost postarat se o sebe v běžných životních situacích bez pomoci druhé osoby). Za tyto peníze si totiž postižený musí zaplatit pomoc.

Průkazy mimořádných výhod však původně, jak na to byli lidé zvyklí, fungovaly jako kompenzace, chcete-li "bolestné", jde o nepeněžní benefit, souhrn výhod pro ty, kteří jsou vážně nemocní. Tyto nemoci, jako například rakovina nebo celiakie nemusí v žádném případě souviset se sebeobsluhou.

Sociální šetření s dřívějšími 36 kritérii a nyní 10 kritérii, se provádí u příspěvku na péči, protože je třeba zjistit, jak zvládá samostatný život posuzovaná osoba ve svém přirozeném sociálním prostředí. Provádět sociální šetření u průkazek nemá žádné opodstatnění: k odhalení nemoci přece dokonale stačí diagnóza lékaře, není třeba zjišťovat, jak se daný člověk o sebe postará.

Posuzovat průkazy osob se zdravotním postižením (které měly nahradit dřívější průkazy mimořádných výhod) stejně jako příspěvek na péči tedy absolutně nemá logiku a lidé se proti důsledkům - masovému odebírání průkazek - oprávněně bouří.

Jinak je jistě dobře, že Ing. Drábek čte Deník Referendum. Škoda, že svou vnímavost a ochotu k dialogu neprokázal dříve jako ministr a uchýlil se k taktice válcování a demagogie.