Korytář nepodepíše Syneru zakázku v libereckých lázních

Jana Ridvanova

Na základě zprávy Transparency International liberecký primátor Jan Korytář (SZ) pozastavil výkon zadání zakázek schválený radou města. Stamilionové projekty měly realizovat firma Syner a pardubická společnost Chládek a Tintěra.

Liberecká městská rada ještě za vedení ODS na začátku loňského března vybrala dodavatele stomilionových projektů na rekonstrukci městských lázní. Ve výběrovém řízení na dostavbu bazénu zvítězil liberecký Syner. Opravu lázní měla vést pardubická společnost Chládek a Tintěra.

Nový primátor Jan Korytář (za Změnu pro Liberec) však v úterý novinářům oznámil, že smlouvy připravené radou města nepodepíše. Preferuje nová výběrová řízení. Rozhodne zastupitelstvo města, které se sejde tento čtvrtek.

Důvodem primátorova rozhodnutí jsou nové okolnosti, které se dozvěděl z odborných posudků. „Jako poslední kontrolu před svým podpisem smluv s vítězi výběrových řízení jsem požádal o stanovisko neziskovou organizaci Transparency International a další odborníky,“ potvrzuje primátor města Jan Korytář.

I někteří členové nové městské rady později uvedli, že zakázky mohly být „ušity na míru“ vybraným firmám. To by mohl naznačovat například malý počet uchazečů, kteří se soutěží účastnili. Podobná podezření se však zatím nepotvrdila a městská rada si vzala do čtvrtka lhůtu na rozmyšlenou, návrh na nová výběrová řízení tak zastupitelstvu předloží přímo primátor.

Náklonnost až provázanost bývalé radnice v čele s exprimátorem Kittnerem s libereckou firmou Syner však byla veřejným tajemstvím a Syner získával velkou část klíčových zakázek.

Prověřováním posledních výběrových řízení a smluv se zabývala jak Transparency International — Česká republika, tak renomované advokátní kanceláře JUDr. Hany Marvanové nebo Mgr. Luďka Šikoly. Z jejich analýzy vyplývá jednoznačná nerovnováha případného smluvního vztahu. „Město by např. muselo platit každý měsíc bez ohledu na to, zda byla odvedená práce provedena řádně a kvalitně v souladu s dokumentací stavby,“ uvádí ve své analýze právník Mgr. Luďek Šikola.

Ze smluv o dílo před jejich podpisem vyplynulo také riziko, že město zaplatí mnohem více, než o co se soutěžilo ve výběrovém řízení. „Celkově jsou tedy tyto smlouvy nevyvážené a pro město nevýhodné, a to zejména v souvislosti s možným navyšováním ceny staveb formou tzv. víceprací a jejich nedostatečnou kontrolou,“ uvedla také advokátka Hana Marvanová.

Problémem však nejsou jen nevýhodně nastavené smlouvy. Kvalifikační předpoklady, které určují, kdo se výběrového řízení účastnit smí a kdo ne, byly nastaveny velmi přísným způsobem. David Ondračka, ředitel české pobočky organizace Transparency International upozorňuje: „Příliš specifická a detailně nastavená kvalifikace je možným korupčním identifikátorem ukazujícím na manipulaci veřejné zakázky směrem k předem vybranému uchazeči.“

„Na základě nově získaných informací jsem se rozhodl pozastavit rozhodnutí rady o schválení výsledku výběrových řízení na akce Lázně a Bazén v rámci IPRM v objemu přes čtyři sta miliard korun. Na čtvrtečním zastupitelstvu navrhnu zrušení těchto usnesení a vypsání nových výběrových řízení. Rizika pro město vyplývající z těchto řízení a souvisejících smluv jsou dle mého názoru příliš velká, včetně možnosti vracení dotací v budoucnu. Mým cílem je hájit zájem města a mou povinností je předvídat i možná budoucí rizika - proto jsem se nemohl rozhodnout jinak,“ uzavírá Korytář.

Projekty na revitalizaci městských lázní na galerijní objekt a dostavbu bazénu Liberec jsou z velké části financovány z dotací EU (ROP Severovýchod). Podle předběžných konzultací se zástupci regionální rady, která o čerpání rozhoduje a na celý proces dohlíží, posunutí harmonogramu čerpání zřejmě problematické nebude. Liberec tedy o investice nepřijde, ani v případě opětovného výběru dodavatelů staveb.

  Diskuse
  PH
  March 30, 2011 v 15.12
  Chyba v článku - cena nižší o řád
  "...akce Lázně a Bazén v rámci IPRM v objemu přes čtyři sta miliard korun..."
  - jedná se "pouze" o 400 miliónů korun