Sjezd ČSSD živě: předsednictvo zvoleno, je v něm i Dienstbier

Redakce DR

Sjezd nejsilnější české strany v sobotu skončil. V pátek byli zvoleni předseda a první místopředseda strany: Sobotka a Hašek. Do předsednictva byli zvoleni Marie Benešová, Jiří Dienstbier, Martin Starec, Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek.

14:45 A tímto se ze sjezdu ČSSD loučíme:

Bohuslav Sobotka slavnostně sjezd ukončil. Předpovědi, že 36. sjezd sociálních demokratů bude přelomovým, se do značné míry naplnily. Volba nového předsedy byla mimořádně zajímává a na české poměry nebývale vyrovnaná. Snad nejpozitivnějším momentem sjezdu je zvolení Jiřího Dienstbiera místopředsedou strany.

Ten se současně tento víkend ucházel o post senátora na Kladensku. Nyní je sečtena asi pětina okrsků. Dienstbiera v nich volilo 44,29 % voličů. Na druhém místě je dle očekávání kandidát občanských demokratů Dan Jiránek se ziskem 24,26 % hlasů. Jiřího Dienstbiera tak nejspíš příští víkend čeká druhé kolo.

Co znamená volba nového předsednictva a průběh a výstupy 36. sjezdu ČSSD pro směřování strany a budoucnost české politiky, přineseme v příštích dnech v komentářích a sloupcích našich spolupracovníků.

Děkujeme za přízeň.

14:30 36. sjezd ČSSD pomalu končí. Nyní k delegátům hovoří nově zvolený předseda strany Bohuslav Sobotka, který k sobě na pódium pozval kompletní nově zvolené předsednictvo. Všichni jeho členové se postupně loučí s delegáty. Hašek právě vyzval stranu k jednotě.

13:45 ČSSD si zvolila zbývající dva místopředsedy, a tudíž má kompletní vedení. Zopakujme: předseda Bohuslav Sobotka, stratutární místopředseda Michal Hašek a řadoví místopředsedové Marie Benešova, Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek, Zdeněk Škromach a Martin Starec.

Ve čele strany tak z minulého vedení zůstavají Sobotka, Zaorálek a Škromach. Nejpřekvapivější je zvolení Jiřího Dienstbiera, který současně tento víkend usiluje o senátorské křeslo na Kladensku.

13:40 Byly oznámeny výsledky prvního kola druhé volby místopředsedy strany. Zvolen byl Zdeněk Škromach a Martin Starec.

12:55 Delegáti sjezdu ČSSD zvolili čestného předsedu strany, polistopadového vicepremiéra Valtra Komárka. Zvolen byl jednomyslně aklamací. Nahradí tak v čestné funkci zesnulého Slavomíra Klabana.

12:45 Z návrhů usnesení zmiňme jen návrh usnesení, kterým by sjezd potvrdil platnost Bohumínského usnesení a potvrdil, že ČSSD nevstoupí do vládní koalice s KSČM. Návrh nebyl schválen, Bohuslav Sobotka v následném vystoupení řekl, že Bohumínské usnesení nadále platí, sjezd k němu nepřidal další obsah ani interpretaci.

12:25 Ještě k hlasování o změnách stanov: schválen nakonec byl jen návrh, podle kterého bude člen ČSSD moci zastávat nejvíce tři volené funkce ve volných a výkonných orgánech strany.

Místní organizace se bude moci odvolat ke krajským strukturám strany proti rozhodnutí o zamítnutí jejího vzniku. Nově budou ztíženy podmínky pro návrat do strany, pokud z ní člen odešel dobrovolně.

Technicky pak sjezd rozhodl, že společně s přerušením členství v ČSSD zaniká členovi automaticky i členství v orgánech strany.

12:20 Nominace na místopředsednickou funkci se vzdala Božena Sekaninová i Dana Váhalová. Kandidáti na dvě místopředsednické funkce jsou tak jen čtyři: Jan Hamáček, Roman Onderka, Martin Starec a Zdeněk Škromach. Probíhají nominační projevy.

12:15 Blok hlasování o stanovách skončil neschválením většiny návrhů, které měly zabránit nabírání černých duší do místních organizací strany (neprošla například šestiměsíční čekací lhůta pro nové členy strany, během které by měli právo účastnit se stranických schůzí, ale neměli by právo hlasovat; schváleno nebylo ani omezení počtu nových členů, které lze přijmout na jedné schůzi).

Stejně dopadl i návrh, podle kterého by v každé trojici, čtveřici, respektive pětici lidí na kandidátních listinách ČSSD musel být alespoň jeden kandidát opačného pohlaví.

Dvě otázky ke stanovám strany jsme položili nově zvolenému místopředsedovi strany Jiřímu Dienstbierovi.

DR: Co říkáte na skutečnost, že většina návrhů na změnu stanov, která měla zabránit nabírání černých duší do organizací strany, nebyla sjezdem schválena?

Dienstbier: Je to škoda, nekorektním postupům při přijímání členů a při vnitřním jednání se musíme nějakým způsobem bránit. Pokud návrhy, které by to mohly zlepšit, neprojdou, budeme se muset zamyslet nad tím, proč.

Jestli to třeba nebylo nedostatkem vnitřní diskuse ve straně a budeme muset přijít s nějakými novými návrhy, aby se takové praktiky do budoucna omezily.

DR: Můžete odhadnout, proč sjezd takto hlasuje? Zdá se, že většina těch návrhů je spíše neschválena dostatečným počtem hlasů, než že by delegáti byli proti.

Dienstbier: Motivace delegátů mohou být velmi různé — od snahy vyhnout se větší kontrole až po nesouhlas s konkrétním textem návrhu. I mezi lidmi, kteří si tyto věci přejí řešit, nebyla shoda na konkrétní podobě návrhu.

11:45 Byly oznámeny nominace na zbylá dvě místopředsednická křesla. Nominováni jsou Hamáček, Onderka, Sekaninová, Starec, Škromach, Urban a Váhalová. Vzápětí vystoupil Milan Urban a své kandidatury se vzdal ve prospěch Zdeňka Škromacha. „Považuji ho za autentického sociálního demokrata," řekl delegátům Urban na adresu Škromacha.

O dvě místopředsednické funkce se tak uchází šest politiků.

11:40 Delegáti projednávají a hlasují o změnách stanov. Mezitím běží nominační lhůta pro první kolo druhé volby místopředsedů strany.

11:15 Přesné výsledky druhého kola volby místopředsedů ČSSD: Jiří Dienstbier 306, Marie Benešová 376, Martin Starec 282, Zdeněk Škromach 269, Lubomír Zaorálek 291, Roman Onderka 203, David Rath 230, Milan Urban 184, Jiří Zimola 180, Jaroslav Foldyna 164.

11:05 Programovou debatu mezitím uzavřel místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Zvýraznil, že nejde o střednědobý program, ale o teze k jeho přípravě a že nový střednědobý program se začne teprve psát.

Navázal také na Jana Černého v tezi, že nejde o materiál jedné mocenské skupiny v ČSSD, neboť přípravný tým jednal s každým, kdo byl k programové diskusi připraven.

V reakci na návrh usnesení, kterým by sjezd vedení strany zavázal uspořádat za dva roky přímou volbu předsedy strany, Zaorálek řekl, že by to posilovalo v ČSSD styl vůdcovské strany, s čímž nesouhlasí.

Zopakoval tak svůj nesouhlas s přímou volbou předsedy strany, který vyjádřil během loňského podzimu.

11:00 Byl vyhlášen výsledek druhého kola volby místopředsedů ČSSD. Zvoleni byli Jiří Dienstbier, Lubomír Zaorálek  a Marie Benešová. Tento výsledek je výbornou zprávou pro Bohuslava Sobotku.

Nyní zbývá zvolit dva místopředsedy. Celý volební proces se proto bude opakovat, a to včetně nominací.

10:50 Jan Černý, ředitel Masarykovy demokratické akademie, vystoupil proti tezi, že připravený dokument Ideová východiska pro střednědobý program ČSSD je dokumentem jednoho stranického proudu v rámci strany a že nemusí zajímat proud druhý.

Podle Černého „v žádném případě nemůže jít o dokument jedné skupiny proti druhé, jde o snahu vymezit sociální demokracii na společné ideové platformě, jehož příprava byla vedena zájem dostat se do ideové ofenzivy“ v prostředí dominace pravicově liberálního diskursu ve veřejném prostoru.

Černý také zdůraznil potřebu obnovit důvěru v politiku a politické rozhodování jako takové.

10:43 Stínový ministr životního prostředí Václav Zemek kritizoval vládní pasivitu v ochraně ovzduší, upozornil také na nebezpečí privatizace veřejných lesů v souvislosti s tzv. Dřevěnou knihou. Vyzval delegáty sjezdu k zapojení do práce odborné komise ČSSD pro životní prostředí a ekologické platformy ČSSD Zvonečník.

10:40 „Není to Brusel, jsme to my, kdo je Brusel,“ zněla ústřední teze vystoupení Aleny Gajdůškové. Zdůraznila, že závisí na české politice, jak využije šance spojené s vlivem, který česká sociální demokracie v dnešní Evropě má.

ČSSD má podle ní schopnost na evropské úrovni hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Tato teze by podle jejích slov měla být zřetelně formulována v programových materiálech strany.

10:35 Erazim Kohák, mj. člen vedení exilové ČSSD od roku 1973, hovořil na konto předložených Ideových tezí ke střednědobého programu, hovořil o potřebě kontroly moci ve státě a popisoval jazyk, kterým lze o socialismu hovořit srozumitelně i k mladé generaci.

10:33 Zástupce exilové sociální demokracie Karel Vodička vyzval ke schválení usnesení, kterým by strana potvrdila platnost tzv. Bohumínského usnesení a výslovně deklarovala, že nevstoupí do vládní koalice s KSČM.

10:30 Diskuse o programu, kterou sjezd včera pozdě v noci přerušil, pokračuje vystoupením bývalého předsedy ČSSD Vladimír Špidly. Hovořil o integraci jako osudu českého státu.

Není podle něj otázka, „zda se integrovat, ale jakým způsobem“. Evropská unie je podle Špidly „českým národním zájmem“. Kritizoval vládu, které vyhovuje pozice na periferii Evropy. Ta je podle jeho slov pro země velikosti České republiky krajně nevýhodná.

Pokud bude Česká republika vystupovat jako desetimilionová autonomní jednotka, bude logicky výrazně slabší než jako součást půlmiliardového celku. Současnou evropskou politiku české vlády Špidla označil za politiku ztracených příležitostí.

10:25 K delegátům promluvil předseda Senátu Milan Štěch. Své vystoupení pojal coby obhajobu druhé parlamentní komory a představení jejích nejdůležitějších úkolů.

Jako nejvýše postavený člen ČSSD v republice upozornil, že Senát je pojistkou proti privatizaci veřejných služeb. Bez souhlasu Senátu nelze totiž měnit ústavu a Listinu práv a svobod. Senát bude také rozhodovat o volbě prezidenta, ústavních soudců nebo inspektorů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Štěch představil program konferencí, které Senát pořádá na své půdě k tématům zdravotnické nebo důchodové reformy. Varoval také před třetí cestou sociální demokracie po britském či německém vzoru.

10:23 Analýza výsledků prvního kola volby místopředsedů: Na volbu místopředsedů v prvním kole lze pohlížet i tak, že se volilo sedm kandidátů k vyřazení. V prvním kole vypadly všechny ženy kromě Marie Benešové a Vladimír Dryml.

To ale automaticky neznamená zvláštní zaujatost sociálních demokratů vůči ženám, spíše okolnost, že hlasy se mezi nimi více rozředily. Opravdové volby začínají až nyní.

Z letmého přehledu je zřejmé, že mezi kandidáty jsou sympatizanti obou táborů zhruba rozděleni takto: Jiří Dienstbier, David Rath, Lubomír Zaorálek jsou jasnými spojenci Bohuslava Sobotky; Marie Benešová, Jaroslav Foldyna, Zdeněk Škromach, Roman Onderka, Milan Urban, Jiří Zimola jsou spojenci Michala Haška.

Martin Starec je zvláštní kategorie, přísně neutrální technokrat, pečující o stranu a její procedury.

Větší množství příznivců Michala Haška ve druhém kole je ale jen zdánlivou výhodou, hlasy mezi nimi se budou ředit. To pro příznivce Bohuslava Sobotky je volba jasná.

Do voleb ovšem vstupují i specifické krajské zájmy, které nicméně podle všeho tentokrát ustupují do pozadí pod tlakem zápasu dvou křídel o hegemonii ve straně.

V každém případě, pokud má mít Bohuslav Sobotka ve vedení strany spolehlivou většinu, opravdu by potřeboval, aby všichni tři jemu blízcí kandidáti prošli.

10:00 Vedle voleb místopředsedů pokračuje druhý den sjezdu ČSSD vystoupením hostů. Jako první vystoupil předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Ten od sociální demokracie očekává, že svým dílem přispěje k zastavení vládou chystaných změn. Vadí mu, že sociální demokracie před sjezdem k reformám mlčela.

Zavadil zároveň představil odborářskou kampaň „Otevřete oči“, kterou chce ČMKOS informovat občany o záměrech a o reálném obsahu kroků vlády. ČSSD a ČMKOS jsou podle Zavadila svéprávné instituce, i když, jak řekl delegátům, „programově je nám nejblíže vaše strana“.

Ke spolupráci delegáty za relativně velkého ruchu v sále vyzvala i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Odboráři jsou připraveni ke spolupráci v okamžiku, kdy o ni ČSSD projeví zájem.

Největší pozornost delegátů měl pro své vystoupení kancléř prezidenta Václava Klause Jiří Weigl. Ten vyřídil prezidentovy gratulace nově zvolenému vedení a řekl, že Klaus, přestože je v Itálii na mezinárodní konferenci, sjezd pozorně sleduje.

09:50 Byly vyhlášeny výsledky prvního kola volby místopředsedů. Zvolen nebyl nikdo, do druhého kola pak postoupilo těchto deset kandidátů: Jiří Dienstbier, Marie Benešová, Martin Starec, Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, Roman Onderka, David Rath, Milan Urban, Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna.

Probíhá druhé kolo volby místopředsedů.

09:30 Delegáti ČSSD se scházejí na druhý den 36. sjezdu ČSSD v Brně. Strana si v  průběhu pátečního dne zvolila nového předsedu a prvního místopředsedu. Předsedou ČSSD delegáti ve druhém kole zvolili Bohuslava Sobotku, který obdržel 304 hlasů.

Poražený kandidát na předsedu sociálních demokratů a jihomoravský hejtman Michal Hašek pak ve volbě prvního místopředsedy strany porazil Lubomíra Zaorálka. Pozdě v noci proběhlo i první kolo volby místopředsedů, ve kterém nebyl zvolen ani jeden ze sedmnácti nominovaných politiků a političek.

O průběhu pátečního dne pojednává naše živé zpravodajství.

  Diskuse
  March 20, 2011 v 2.45
  Dojmy ze sjezdu ČSSD
  Sociální demokracie pro mne nebude důvěryhodná, pokud nezabrání nabírání černých duší (což se nepovedlo, viz rozhovor s Jiřím Dienstbierem) a dokud její členové neskončí s praxí prebend v dozorčích radách.
  Projev Lubomíra Zaorálka u příležitosti volby prvního místopředsedy měl vynikající nadhled a ráda bych ho viděla někde písemně zveřejněn. Sledovala jsem ho v přímém přenosu na ČT24, kdy byl v nejlepším utnut - byla to cenzura?
  Ovšem v pátečních Hospodářských novinách v článku nazvaném "ČSSD nestopne odměny z dozorčích rad" se píše, že přes původní návrhy se totiž na sjezdu nakonec nebude jednat o tom, aby zastupitelé své odměny povinně dávali straně či na dobročinné účely. A k tomu vyjádření Lubomíra Zaorálka: "Byla o tom diskuse. Zjistili jsme ale, že jsou velké rozdíly mezi odměnami podle krajů. Třeba u nás na severu Moravy to zdaleka nejsou takové částky jako v Praze. Navíc jsme došli k tomu, že by nebylo fér chtít po lidech, aby všechno odváděli třeba straně a sami za to nic neměli."
  Já si myslím, že honoráře za vedlejšáky v dozorčích radách by měli být přiměřené vykonané práci a že všude jsou nemorálně vysoké. Dozorčí rady jsou dle mého soudu orgány, které byly zřízené čistě jen za účelem provázání byznysu s politikou a tento institut jako takový by měl být zrušen, protože je to de facto legalizovaná korupce. Moc ráda bych se mýlila, kdyby mi někdo uvedl důvody, proč jsou dozorčí rady potřebné a uvedl příklady jejich užitečnosti pro společnost.
  Na rozdíl od některých kritiků jsem naopak obdivovala postoj Bohuslava Sobotky, když odmítl doporučovat veřejně Michala Haška na post prvního místopředsedy ještě před jeho zvolením, ale nechal to na voličích. Vnímala jsem to v s souvislosti s jeho odmítnutím praxe velrybářů, což bylo součástí jeho projevu před volbou předsedy.