Muzeum Kampa vystavuje Menší ohlédnutí Adrieny Šimotové

Mariana Dufková

U příležitosti brzkých pětaosmdesátin Adrieny Šimotové Museum Kampa pořádá výstavu, kterou sama autorka nazvala Menší ohlédnutí.

Adriena Šimotová (1926) patří bezesporu mezi světově nejuznávanější osobnosti českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Studovala po druhé světové válce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, v roce 1960 se spolu se svým mužem Jiřím Johnem, s Václavem Boštíkem, Stanislavem Kolíbalem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem a dalšími stala zakládající členkou umělecké skupiny UB 12.

Po manželově smrti (1972) svou uměleckou tvorbu zásadním způsobem přehodnotila: od tradiční malby přešla k materiálovým — textilním nebo papírovým — figurálním objektům, které zpravidla zachycovaly zobecněné podoby jejích blízkých-zmizelých. Ústředním tématem se stal člověk a tíha existence, a s tím Šimotová v rozličných podobách pracuje dodnes.

Výstava v jediném sále v přízemí Sovových mlýnů zahrnuje tvorbu z let 1975—1991, zaměřenou na práci s perforací a frotáží v kresbě, vrstveném reliéfu nebo plastice. Jde o soubor děl, který co do tematiky i způsobu zpracování představuje jeden z vrcholů autorčiny dosavadní práce. K vidění jsou tu například monumentální kresby křehkých postav na vrstvených rolovaných karbonových papírech (Schylování, Vnoření, Strach), jejichž naznačené odhmotněné tvary a gesta Šimotová brutálně proděravěla, nebo velkoformátové frotáže (cyklus Magie věcí) odkazující k důvěrně známým každodenním předmětům.

Linie vyřezávané nožem do plátna a body propichované v ploše papíru nechávají do obrazu podle slov kurátora Pavla Brunclíka vstoupit „mnohoznačné ZA obrazem“. Naplněnost významů se  tak dere ze spodních vrstev na povrch.

Figurativní tvorba Adrieny Šimotové tíhne k metafyzické odhmotněnosti existence utkvělé v subtilnosti svých otisků — stop lidského těla/tváře v jemném prchavém doteku času.

Na výstavu, kterou v prvním patře muzea doplňuje působivý filmový dokument „O blízkém a vzdáleném“, natočený studenty FAMU, naváže od 7. dubna výstava autorčiny současné tvorby v Galerii Rudolfinum.

Adriena Šimotová: Menši ohlédnutí - Perforace, frotáže 1975—91. Museum Kampa Praha, výstava potrvá do 25. dubna 2011.