Věřme své vládě

Jiří Silný

Pokud se nám nelíbí reformy, které vláda připravuje, měli bychom si uvědomit, že to všechno může fungovat jen tehdy, když s tím budeme souhlasit nebo si to necháme líbit. Když budeme mlčet, bude to jenom horší a horší.

Česká republika je bohatá země. Patří do nejbohatší čtvrtiny států. Pořád ještě máme také, ve srovnání s jinými zeměmi, relativně malé rozdíly mezi bohatými a chudými. Pořád ještě máme vysokou míru vzdělanosti a bohatou kulturu. Pořád ještě by to při troše snahy mohlo být docela dobré místo k životu, ale pro spoustu lidí už to dobré místo k životu není a takových lidí přibývá.

Mění se to k horšímu v mnoha ohledech. Rozdíly a protiklady ve společnosti rostou, kultura a vzdělanost upadají pro nedostatek peněz, které na ně společnost vynakládá. Rostou životní náklady a zároveň klesají příjmy těch, co pracují za mzdu i těch, kdo jsou odkázáni na pomoc státu. Bezprostředně hrozí destrukce solidárních systémů zdravotnictví a důchodů. Korupce je téměř všudypřítomná.

A tak daleko jsme se dostali, protože nevěříme své vládě. Kdybychom politiky a političky pravicových stran brali vážně, tak jsme s tím mohli něco dělat už daleko dřív. Je pravda, že nám často lžou, ale také často mluví upřímně.

Už dvacet let nám přece říkají, že sobectví a bezohlednost je ctnost a že solidarita a spolupráce jsou pro hlupáky a slabochy. Říkají, že nejdůležitější ze všeho jsou peníze, a je jedno, jak se k nim člověk dostane — a taky se podle toho chovají.

Ministr Kalousek sice lhal, že nám hrozí osud Řecka, ale měli jsme věřit, že to se svými složenkami myslí vážně. Když tvrdil, že budeme platit cizí dluhy, byla to pravda. Už platíme a budeme platit víc a víc, dokud bude pan Kalousek ministrem, ať už za jakoukoli stranu.

Můžeme dokonce věřit členům vlády, že bojují proti korupci. Bojují velmi usilovně proti korupci těch druhých i mezi sebou navzájem o co nejlepší možnost krást z veřejných peněz.

Měli bychom věřit prezidentu Klausovi a ministru Dobešovi, že si váží pana Bátory a přáli by si, aby člověk přicházející z fašistického prostředí udělal pořádek ve výchově našich dětí. To by se jim určitě líbilo.

Měli bychom těm všem pánům a dámám věřit, že opravdu upřímně chtějí z většiny lidí udělat občany druhé kategorie, pro které zbude jen chudinská zdravotní péče a mizerné školy s nedovzdělanými učiteli.

Měli bychom pravicovým demokratickým myslitelům věřit, když se vážně zabývají otázkou, že právo volit by měli mít jen ti majetní, jako to bývalo dříve. Oni nás opravdu chtějí vrátit o dvě stě let zpátky.

Měli bychom věřit ministerskému předsedovi Nečasovi, že na to potřebuje poradce Romana Jocha, který si myslí, že by se občas mělo střílet do demonstrantů a že mučení je v některých případech omluvitelné.

Ti pánové a ty dámy nijak nezastírají, čí zájmy prosazují — jsou to zájmy velmi malé skupiny velmi bohatých. Neskrývají svůj pocit nadřazenosti, svou aroganci a pohrdání vůči chudým, sociálně vyloučeným a poníženým. Vysmívají se cynicky snaze o prosazení férovější a ohleduplnější společnosti. Zatím se také smějí nám, kdo jsme neztratili důstojnost a odvahu a protestujeme. Uvidíme, kdo se bude smát naposled.

Protože to všechno může fungovat jen tehdy, když s tím budeme souhlasit nebo si to necháme líbit. Není žádný rozumný důvod souhlasit, pokud zrovna nepatříme k horním deseti tisícům. Když budeme mlčet, bude to jenom horší a horší.

Nečasu jsme si už užili dost. Už jsme se dostatečně seznámili s dráby, které nám nadrobily minulé volby. Je čas na změnu. Využijme k zastavení téhle vlády všechny prostředky, které máme jako pracující, jako občané, jako ti, kdo umí myslet a mluvit a spolupracovat, jako lidé.

  Diskuse
  MN
  March 8, 2011 v 11.13
  Bohužel
  dvě nejmasovější opoziční síly, ČSSD a odbory, stále váhají. A partikulární akce, jako např. Výzva na obranu knih, Děkujeme, odcházíme, stávka státních zaměstnanců atd., jenom legitimizují postup vlády.
  March 9, 2011 v 1.44
  Pane Nováku,
  co myslíte tím, že ČSSD a odbory stále váhají? Co by měly dělat, aby se Vám nejevily jako "váhavé"?
  FJ
  March 9, 2011 v 7.40
  Odbory jsou nejmasovější, ale ČSSD???A síly?
  Nejmasovějšíé sílou je dolních 10.000.000 občanů.

  Ono se má za to , že odbory jsou nadstranické a mají cca 500000 členů.. ČSSD s členskou základnou kol 20000 členů není masová a je vzpomínkou na počty kol 400000 členů. Pak nastává i otázka kvality. Možná se dá říci nejvíce organizované síly nyní v opozici a díky dlouhým přípravám na Sjezd i sma sobě je opozicí. Zdá se , že taktovku odporu a vzdoru přebírají občanské iniciativy alternativy , kde často zaznívá odpor k jakékoli straně.
  Neznám přesně statistiky členských základen, ale stále asi bude nejmasovější stranou KSČM, dokud nebude zakázána nynější vládní garniturou...čímž se ovšem zvýší její význam.
  Masovost ČSSD byla v loňských nejdůležitějších volbách oceněna 22% při účasti mírně přes 60%. Občanům není ovšem příliš jasné jde-li o souboj idejí a nebo hesel a nebo jen kvality PR agentur. Kde vlastně PR agentury jsou obdobou žoldáků ze středověku a se žoldáky v našich zemích nejsou dobré zkušenosti.

  MN
  March 9, 2011 v 11.41
  Stručná odpověď na položené otázky
  Pane Černý, je mi trapné na tak triviální otázku na tomto fóru odpovídat. Každopádně, pokud v posledním měsíci, po zveřejnění dalších reforem naší vlády, daly odbory o sobě vědět pouze zveřejněním zásadní kritické analýzy v Brirských listech, ev. DR, resp. vystoupením p. Zavadila na demonstraci ProAltu, o které nikdo pochopitelně nevěděl, tak se mi to jeví jako váhavost. Možná o něčem nevím, ale o politiku se dost zajímám, takže by tam bylo také něco špatně. Námět pro odbory naleznete třeba zde: http://www.blisty.cz/art/57611.html. Větší aktivita ČSSD je zřejmě paralyzována blížícím se sjezdem.
  Pane Jonáši, nevím, proč se Vám nezdá relevantní nazvat vítěznou stranu nedávných voleb, která bohužel skončila v opozici, nejmasovější opoziční silou. Masa dolních 10 milionů našich občanů je zpracováno masmédii tak, že neví, která bije. Ohledně KSČM jste si vlastně odpověděl sám. Bohužel v daném diskurzu by byla větší aktivita KSČM spíše kontraproduktivní. Co se týče občanských iniciativ, jsou rozdrobené, je mezi nimi určitá řevnivost, nemají komunikační kanály k veřejnosti a zatím (podle mne) nejsou schopny vyvolat nějakou masovější akci, alespoň ne proti katastrofálním ekonomickým reformám, které chce provádět naše vláda. Rád se budu v tomto mýlit.