I zdravotně postižení budou protestovat proti sociální reformě

Vratislav Dostál

Zdravotně postižení budou 22. března protestovat před ministerstvem práce a sociálních věcí proti navrhované sociální reformě, která podle nich fakticky zlikviduje většinu nástrojů podpory handicapovaných lidí.

Zdravotně postižení budou 22. března protestovat před ministerstvem práce a sociálních věcí proti navrhované sociální reformě. Žádat budou stažení všech souvisejících návrhů zákonů, protože jsou podle jejich názoru příliš restriktivní. Novinářům to v pondělí řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Reforma podle zdravotně postižených fakticky zlikviduje většinu nástrojů podpory handicapovaných lidí, značně omezuje dávky a zhoršuje dostupnost sociálních služeb. Podle Krásy reforma ruší i takzvané průkazy zdravotně postižených, které jim dnes výrazně ulehčují život.

Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž plánuje například to, že se bude jinak posuzovat stav postiženého kvůli příspěvku na péči. Někteří lidé by tak o peníze mohli přijít. Zrušit by se měly i některé z příspěvků na pomůcky či auto. Celkově má podpora postižených klesnout o polovinu z 3,2 miliardy korun ročně na 1,6 miliardy.

„Takto předložené zákony jsou ponižující, budou z nás dělat žebráky o podporu. My ale chceme být rovnoprávní a žít jako všichni ostatní občané České republiky," uvedl Krása a doplnil, že demonstraci považuje za krajní prostředek, nicméně situace zdravotně postižených tomu podle jeho mínění odpovídá.

Podle Václava Krásy nová opatření přispějí ke zhoršení postavení zdravotně postižených. „Především nám vadí přístup k přípravě zákonů. Ministerstvo zvolilo ekonomický pohled na problematiku zdravotního postižení, který my zásadně odmítáme. Ministerstvo by mělo především zvažovat, zda opatřeními, které navrhuje, zlepší postavení osob se zdravotním postižením. A to my říkáme, že nezlepší, ale naopak zhorší,“ řekl Krása.

Handicapovaní proto vyzývají všechny, kterých se reforma dotkne, aby se k protestu připojili. Očekávají podporu ze svých krajských organizací, k protestu se má také připojit Svaz měst a obcí, Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů.

Ministerstvo plánuje změnu metodiky posuzování stupně závislosti. To by nemělo od příštího roku probíhat na bázi hodnocení dosavadních 36 úkonů, mezi které patří například příprava či podávání stravy, mytí těla, různé schopnosti chůze, obstarávání osobních záležitostí, nakládání s penězi nebo schopnosti komunikace, nýbrž by mělo vycházet pouze z deseti oblastí každodenního života.

Mezi ně náleží mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena či péče o domácnost. Osoba starší 18 let bude považována za závislou na péči jiné osoby v prvním stupni, takzvaná lehká závislost, jestliže není schopen zvládat tři až čtyři tyto oblasti. Závislým ve druhém stupni — středně těžká závislost — bude ten, kdo není schopen zvládat pět až šest oblastí. Do třetího stupně, jak je označována těžká závislost, bude zařazen ten, kdo nezvládá sedm až osm těchto životních potřeb, a do čtvrtého stupně, tedy úplné závislosti, ten, kdo jich není schopný zvládnout devět až deset.

Podle Krásy návrh ministerstva není dostatečně propracovaný. Na čtvrtý stupeň závislosti by podle něho nedosáhl vůbec nikdo, dokonce ani ti, kdo potřebují celodenní péči. A to jenom proto, že jsou schopni myslet a mluvit. Mezi oblastmi je jedna, kam patří komunikace, a jedna, kam patří orientace, řekl Krása. Při jejich splnění pak ztratí handicapovaný nárok na zařazení do čtvrtého stupně.

Národní rada údajně vyzvala k jednání i premiéra a předsedu občanských demokratů Petra Nečase.

Další informace:

českénoviny.cz Zdravotně postižení budou protestovat proti sociální reformě

    Diskuse