Jáchymovští mají plán na začleňování sociálně slabých

ČTK, Dušan Radovanovič

Strategický plán na podporu začleňování sociálně slabých obyvatel schválili jako první v Jáchymově. Zafungovala spolupráce města, škol, místních občanů a firem s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Jáchymov schválil strategický plán začleňování sociálně slabých obyvatel. Ve městě jich žijí minimálně tři stovky, převážně jsou to Romové. Plán počítá například se systémem veřejně prospěšných prací a veřejné služby, jenž dosud nefungoval. Má vzniknout přípravná třída pro děti ze sociálně slabých rodin a také nízkoprahové centrum s doprovodnými sociálními službami. ČTK to oznámil ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.

Plán obsahuje konkrétní cíle a prostředky k integraci sociálně vyloučených obyvatel na příští tři roky. Starosta Bronislav Grulich (za TOP 09) podotkl, že přijetí strategického plánu sociálního začleňování je prvním krokem k nastartování dalších konkrétních aktivit. „Dokument vytvořila skupina Lokální partnerství Jáchymov. Kromě města do ní patří zástupci policie, úřadu práce a neziskových organizací i některých dalších institucí. Na přípravě se podíleli i místní občané a firmy, což je důležité," uvedl starosta.

Strategický plán pro město Jáchymov je podle Šimáčka prvním z dokončených a přijatých strategických plánů v nových lokalitách, kde agentura začala působit od loňského dubna. V Jáchymově trvalo vytvoření plánu loni od července až do prosince. „Největší zásluhu na jeho vzniku má ředitel Základní školy Marie Curie-Sklodowské a Mateřské školy Jáchymov Jan Musil a rovněž ředitel pobočky společnosti Člověk v tísni Jan Němeček. Plán je živým materiálem, který bude jednou ročně revidován a aktualizován," dodal.

Strategický plán se zabývá příčinami, jež dostaly do složité situace stovky lidí. Patří mezi ně třeba vysoká míra nezaměstnanosti, která v Jáchymově od října 2008 vzrostla za dva roky z 11,4 procenta až na 15 procent. To je o více než pět procentních bodů nad krajským průměrem. Řada komplikací ve městě vzniká ze sporů mezi dvěma skupinami sociálně vyloučených. Obě jsou přitom v konfliktu s majoritní většinou. Nejvíce sociálně slabých nyní žije v ulici K Lanovce a na náměstí Republiky.

Podle zpracovaného materiálu jsou pro Jáchymov specifické také vazby romské menšiny na vietnamskou komunitu. Ta má s cílovou skupinou, respektive s její částí, řadu styčných bodů. Mimo jiné je to malý zájem o úplnou socializaci. Vznikají proto společenské struktury oddělené od majority. To jim umožňuje vyhýbat se kontrolám, zejména finančním, nebo organizovat překupnictví. Je pravděpodobné, že tato skupina organizuje také pěstování marihuany, kterou pak distribuují příslušníci cílové skupiny, uvádí materiál.

Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách zřídil ministr pro menšiny Michael Kocáb v roce 2008 jako nástroj vlády pro lepší sociální integraci. Ve spolupráci s obcemi a městy připravuje agentura strategický plán začleňování a pomáhá zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.

Úspěchy jako v Jáchymově však nejsou samozřejmostí. Například ve Slezské Ostravě ukončí do června svoji činnost. S pochopením úřadů se totiž příliš nesetkala. „Ve Slezské Ostravě se ukázalo, že potenciál k dosažení systémových změn na úrovni městského obvodu je momentálně vyčerpán. Komplikovaná byla především činnost pouze v rámci jednoho obvodu, který nemůže dostatečně rozhodovat o celoměstských inkluzivních aktivitách,“ vysvětlil ředitel agentury Šimáček.