Pohádky o vysokých daních

Jiří Havel

Český systém vykazuje ve srovnání se západní Evropou nízkou solidaritu bohatých s chudými. To je to, co podle dostupných sociologických průzkumů většině Čechů vadí. Škoda, že ta většina podle toho neumí volit.

Lidem se líbí kritiky vysokých daní, nízkých platů, veřejných dluhů nebo přemnožených a líných úředníků. Populistický novinář nebo politik krmí svého klienta tímhle eintopfem dokolečka.

Položme ale otázku, jak je to s daněmi skutečně. Kdybychom se ptali jen na daně, zjistili bychom, že jsou skoro nejmenší v Evropě. Ale i v případě, kdy korektně spočítáme české daně včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění (složenou kvótu), zjistíme, že jsme pod evropským průměrem. Asi tři čtvrtiny unijních Evropanů platí daně vyšší než Češi a velká skupina podobné. V metodice nevylučující duplicitní platby státních zaměstnanců do sociálních fondů, což by rozdíl průměru a ČR prohloubilo. Rozdíl by též zvětšilo srovnání absolutních dat, protože český HDP na hlavu je i v paritě kupní síly tak 80 % průměru EU.

Zvláštností systému jsou nízké daně kombinované s procentuálně nejvyššími příspěvky za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění. V kombinaci se superhrubou mzdou to vede u vysokých příjmů k paradoxní daňové degresi. Zdánlivě nesmyslný systém vykazuje robustní efekt. Umožňuje ve srovnání s civilizovanou Evropou a Severní Amerikou oškubat zaměstnaneckou střední třídu a chudší vrstvy.

Systém poskytuje pohádkový daňový efekt pro několik nejbohatších procent. Z vysokých příjmů fyzických osob se v ČR platí pomalu třikrát až čtyřikrát méně než ve vyspělých zemích jako jsou třeba Británie, Dánsko, Francie, Rakousko, Irsko, Německo nebo Švédsko, s využitím podnikatelských paušálů dramaticky méně… Navíc i majetkové daně jsou v mezinárodním srovnání zanedbatelné.

Zajímavé je zkoumání zemí EU, které mají výrazněji nižší daně než ČR. Část z nich, jako Irsko, Řecko a baltské státy, je nyní nejtvrději postižena současnou krizí. Je to logické, protože země s nízkými daněmi mají nejslabší vestavěné stabilizátory, a nejvíce podléhají výkyvům cyklu. Z větších zemí mají výrazněji nižší daně a dluhy jen Bulharsko a Rumunsko. Ideálem českého voliče už nebudou rumunské důchody nebo bulharské zdravotnictví.

Oblíbeným klišé bývá tvrzení, že nízké daně jsou spojeny s pravicí a vysoké s levicí. Statistika vyspělé Evropy je opačná. Vysoké daně mají pravicová Itálie a Francie, nízké levicové Španělsko a Británie. Pravice o nízkých daních hlavně mluví. Když v Evropském parlamentu vyčítal Francouz Daul Španělu Zapaterovi vysoké daně, dobře jsem se bavil. Francie totiž má o dost vyšší daně než Španělsko.

Shrnuto: Český systém vykazuje ve srovnání se západní Evropou nízkou solidaritu bohatých s chudými. To je to, co podle dostupných sociologických průzkumů většině Čechů vadí. Škoda, že ta většina podle toho neumí volit.

  Diskuse
  To je opravdu škoda, že většina neumí volit. Možná by jim to někdo, koho by tedy měli volit, měl také lépe vysvětlovat nejen na stránkách DR.
  February 2, 2011 v 9.42
  Itálie a Francie jsou pravicové, Španělsko a Británie levicové? Podle jakých kritérií? Může mi to někdo vysvětlit?
  February 2, 2011 v 14.42
  Obrázky
  www.bit.ly/ekCZIy