Čtrnáct osobností píše kandidátům na předsedu ČSSD

Redakce DR

Jak chce sociální demokracie zabránit pervertování liberálně demokratického systému v tento mafiánský kapitalismus? Ptají se Bělohradský, Keller, Pehe a spol. kandidátů na předsedu ČSSD.

Deník Referendum dnes zveřejňuje otevřený dopis nazvaný Deset otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD, jímž čtrnáct osobností veřejného života vstupuje do debaty o tom, kdo by měl vést Českou stranu sociálně demokratickou po nadcházejícím sjezdu. Dopis mimo jiné podepsali Václav Bělohradský, Jan Keller, Jiří Pehe či Anna Šabatová.

Psaní je motivováno snahou vnést do předsjezdové debaty programový obsah: „Odpovědi by jistě posloužily jak delegátům sjezdu, tak širší veřejnosti v pochopení pozic, které budoucí předseda ČSSD hodlá hájit,“ píší autoři v úvodu dokumentu.

Otázky míří k prazákladním programovým východiskům sociální demokracie. „Sociální demokracie, nejenom v České republice, se v době ekonomické krize ocitla v defenzivě. Proč tomu tak podle vás je a co musí sociální demokracie na evropské úrovni i u nás udělat, aby zatlačila do defenzivy pravicové strany, které vesměs nabízejí neoliberální agendu?“ dávají autoři hned první otázkou najevo, že jim jde výhradně o programovou stránku politiky.

Sociální demokracie je v dopise charakterizována jako strana, která svůj původní reformismus nahradila konformismem. „Je návrat k reformismu možný, a pokud ano, jak?“ táží se autoři. České sociální demokracii se také připomíná její spoluodpovědnost za Evropskou unii. „Jakými cestami přispěje česká sociální demokracie k prosazení sociálně demokratické agendy v EU?“ ptají se osobnosti kandidátů na předsedu ČSSD v dopise.

Celá řada otázek se týká ekonomických a sociálních programových aspektů politiky. „V čem by se měl ekonomický program ČSSD nejvýrazněji lišit od současné neoliberální politiky pravice?“ nutí autoři kandidáty na předsedu ČSSD k srozumitelné formulaci vlastní pozice.

Autoři se ptají: „Jak chce sociální demokracie zabránit pervertování liberálně demokratického systému v tento mafiánský kapitalismus?“ na to, co by měla podle obou kandidátů nabídnout ČSSD střední třídě či na to, jaký program má sociální demokracie pro ty, kdo se vymykají kategorii „většinové společnosti“?

Poslední otázka se týká spoluodpovědnosti České republiky za stav světa, což je rozměr, který se z každodennosti tuzemské politiky prakticky vytratil. „Neměla by právě sociální demokracie prosazovat co nejrychlejší vytvoření systému globálního vládnutí (global governance), který by dostal pod kontrolu z řetězu utrženou ekonomickou globalizaci?“ ptají se autoři kandidátů na předsedu ČSSD.

Mezi čtrnáctkou podepsaných nechybí několik pravidelných autorů Deníku Referendum: Pavel Barša (politolog), Václav Bělohradský (filosof), Jan Beránek (ekolog), Michael Hauser (filosof), Václav Hořejší (biolog), Jan Keller (sociolog), Jakub Patočka (novinář), Jiří Pehe (politolog), Anna Šabatová (právnička), Pavel Šaradín (politolog), Ivan Štampach (religionista), Jan Štern (scenárista), Ilona Švihlíková (ekonomka), Milan Znoj (filosof).

  Diskuse
  January 26, 2011 v 13.13
  Otázka číslo 10 - kapitál je globalizovaný, neregulovaný a neregulovatelný v intencích národních států, utržený ze řetězu, nádherně se to ukázalo právě při této bezprecedentní krizi, která je výsledkem deregulace dohledu nad finančními trhy a rozmělněním mravních hodnot a společenských vazeb v komunitě. Tady nejde o formu globální vlády, to je velmi špatně použitý termín a to budou neoliberálové kritizovat oprávněně, ale o pokus o globální správu či vytvoření globální platformy pro diskusi nejen o finančním sektoru, který dokáže spekulativně přesouvat biliony během sekundy z jedné polokoule na druhou, tedy národní státy mu můžou těžko konkurovat či čelit a to je potřeba narovnat. Vlády národních států jsou pod nesmírným tlakem globálních koncernů, spekulativních fondů a ratingových agentur. Něco je špatně, že lidé, občané v místní komunitě už dávno nemohou rozhodovat o svém osudu, ale děje se tak nad plátnem rulety finanční oligarchie zalezlé v daňových rájích. Jde také o společné klima, společnou ochranu přírodních zdrojů, jelikož planetu máme pouze jednu a to společnou! Globální správa nepotřebuje další instituce, stačí resuscitovat OSN. Je příznačné, že právě prezident Václav Klaus nadbíhá spekulativnímu kapitálu, umetá mu cestičky, dokonce to nazývá národním zájmem. Národní zájem menších států (a dnes je každý stát v jistém ohledu "malý") byl vždy multilaterální, jelikož jedině s partnery po boku a v kooperaci je možné zabránit faktickému vytunelování podstaty státu a jeho demokratických institucí, idejí globálními spekulanty.

  January 26, 2011 v 22.04
  demokratická kontrola globálního kapitálu
  Asi první krokem je začít o tom mluvit, popsat a pojmenovat, o co jde, co se děje a přemýšlet, co se s tím dá dělat. Nyní jde o to, aby se z toho stalo veřejné téma a veřejný problém. Václavu Klausovi jde o maximum pozornosti, žádá potlesk nebo aspoň přední stránky novin a nejen našich, ale i evropských, amerických a ruských - jeho strategie je do značné míry úspěšná. Asi jde o to, přestat si ho všímat či aspoň přestat ho brát tak vážně a přemýšlet, co dělat s výše pojmenovanými problémy.
  SH
  February 4, 2011 v 14.51
  Debatní skluz.
  Zase se tu diskutuje jen a jenom o tom, kolem čeho se dá jen utopicky teoretizovat. A hlavně co prakticky ČSSD nemůže vůbec ovlivnit. Jakákoliv politická reprezentace, naší pidizemičky, jež je počtem obyvatel trochu větší Čínskou vesnicí, přece nebude přednostně řešit celosvětové problémy.