Nespokojenost lékařů a nespokojenost veřejnosti

Zdeněk Vyšohlíd

Argument, že lékaři, kteří odcházejí, ohrožují dostupnost lékařské péče, působí jako by za potíže, místy i kolaps nemocnic měli, dojde-li k němu, odpovídat ti, kteří už v resortu zdravotnictví zaměstnáni nebudou, a nikoliv ministr a vláda.

Problémy našeho zdravotnictví znepokojují mnohé, zvlášť starší občany. Nechci teď řešit problémy zdravotnictví — jen se zamyslet nad tím, jak veřejnost, tj. občané, politici i novináři a jejich čtenáři či posluchači, vidí výpovědi lékařů?

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jako vzpouru doktorů, protest. Je to dost nepřesné. Už týdny se mluví o možných důsledcích exodu lékařů a kritizuje se, že lékaři už za stávajících podmínek dělat nechtějí — a tak odcházejí, a ohrožují tím dostupnost lékařské péče. Jako by za potíže, místy i kolaps nemocnic měli, dojde-li k němu, odpovídat ti, kteří už v resortu zdravotnictví zaměstnáni nebudou. Toto obratné přetáčení pozornosti na lékaře politici a jim z duše mluvící žurnalisté vítají — a veřejnost ne vždy rozlišuje lékařský étos, mravní zodpovědnost za léčení, od zodpovědnosti za stav resortu! Za resort zodpovídá ministerstvo, za dnešní zdravotnictví po dlouhodobé nečinnosti už celá vláda.

Jak tedy vnímá veřejnost hromadné výpovědi nemocničních lékařů? Velmi nepřesně jako vzpouru doktorů. Výpovědi přece podávají výhradně lékaři z nemocnic. Jen ti z nemocnic — a dokonce ne ze všech!

Neodcházejí ani lékárníci, ani obchodníci se zdravotnickým materiálem, ani zubaři, ani praktičtí nebo odborní lékaři. Jen ti z nemocnic, ti, co si už dlouho stěžují, velmi dlouho naříkají, kritizují — ale nic nezmohli! Tak podali výpověď.

Předesílám, že ve zdravotnictví nepracuji ani nepodnikám, ale mám zájem, ano: i strach o úroveň zdravotní péče u nás, protože jsem na ni odkázán. Čím méně mohu pracovat, tím naléhavěji vnímám práci lékařů jako veřejnou službu, pro mne životně důležitou. Financuje se pojištěním ze zákona — a já je tak platím, asi dvacet let před Listopadem 89 a dvacet let po něm. Přesně dle zákona — a tak mě trápí, jak nepřesně i hloupě — a ideologicky se o zdravotnictví mluví: „dostali vzdělání“, přísahali s Hippokratem — a teď nás opouštějí; je to nátlak a vydírání, ať počkají na zlepšení.

Vůbec si nepřipomínáme, že lékaři odcházejí kvůli atestacím, poměrům a praktikám v resortu. Neodcházejí jen kvůli platům! O dlouhodobé nečinnosti i přezíravém postoji politiků, což jsou pravé příčiny neblahých poměrů ve zdravotnictví, o tom se nemluví, o zodpovědnosti ministerstva, dnes už vlády, se nemluví.

Privatizace neprobíhala vyváženě: někde jako o překot, jinde ne. Někde se dění ve zdravotnictví stalo zbožím, jinde zůstávalo „trpěno“ jako věc veřejné služby. Jasně říct a přiznat, jak to je a jak to má být, si nikdo netroufal. A tak se to zbožní podnikání rozbujelo, tu latentně, tu způsobem, který svou nestydatostí bije do očí.

Za nečinného přihlížení vlády i zákonodárců rozbujelo kšeftování: léky jsou často u nás dražší než v bohatých zemích západní Evropy; výdaje za ně rostou rychleji než celkové výdaje za zdravotní péči — a stát to trpí a nestará se: Státní ústav pro kontrolu léčiv ještě neudělal, co měl mít hotovo už v roce 2008! Prezident lékařské komory Milan Kubek hřímá: „Investice do nemocnic jsou chaos nebo projev organizovaného zločinu a korupce.“ Co se ušetří na lékařích, zbývá na korupci. — Děsné obvinění — ale žádná odezva! Asi ví, co říká — a politici vědí, proč mlčí. A tak se zoufalí lékaři prý obrátí na Transparency International.

Zdravotnictví je věc veřejné služby — politická záležitost, věc politiky. Náš stát platí miliardy za prohrané arbitráže — uhradí je ze dne na den — ale na nemocnice peníze nedá, i když je v systému má. Dokonce o úpravě platů nejedná. Ve veřejném prostoru však zaznívá jen jednostranný postřeh, že doktoři chtějí víc peněz.

Zdravotní péče není zboží! Léčit je poslání, není to práce jako každá jiná — ale i lékař je občan a jako každý občan má svá práva, ba povinnosti se o sebe postarat: Může pracovat, kde chce — a dát výpověď, kdy chce. To není ani proti zákonu, ani proti Hippokratově přísaze. Pečlivě jsem si ji prostudoval: o vztahu k zaměstnavateli, pracovní smlouvě a výpovědích nic neříká!

Prý tady „dostali vzdělání“ a teď chtějí pryč. Možnost vzdělání zajišťuje každý rozumný stát, ale vzdělání — zvláště medicínské — si musí každý vydřít sám! Nedá se koupit. Také vzdělání není zboží.

Z Hradu i z vlády zaznělo, že je to nátlak a vydírání. Zvláštní: exodus miliardářů s privatizovanými miliardami se nekritizuje, že odcházejí pracovat zedníci, kuchaři, to nevadí. Lékaři vadí!

Ještě že neodcházejí politici a zůstávají tu i s nestydatými prebendami, imunitou a uzákoněnou ne-zodpovědností. I kdyby loď šla ke dnu, jim stačí, že zůstávají na horní palubě.

Čím exodus lékařů hrozí především? Tím, že se občan bude ptát po tom, kdo nese politickou zodpovědnost nejen za stav resortu, ale za úroveň a věcnost veřejné rozpravy o věcech politických. Že se občanská nespokojenost obrátí nikoli proti lékařům, resp. jen těm lékařům, kteří nechtějí startovat s diplomem doktora medicíny v kapse do tohoto společenského a politického marasmu — ale obrátí se proti arogantní, korupci trpící politice partají, jejichž skandály jako by si koledovaly o eutanázii.

  Diskuse
  January 29, 2011 v 14.41
  a co ústava?
  Občan anesteziolog Lukáš Pollert se hlásí k zastáncům třídního zdravotnictví:

  "A jestli někdo bude chtít ušetřit a bude si platit jenom povinnou pojistku, tak zkrátka musí počítat s tím, že když se mu něco stane, zaplatí hotově."
  http://domaci.ihned.cz/c1-49617210-anesteziolog-lukas-pollert-neodchazim-prace-me-bavi-i-za-smesne-penize
  MN
  February 1, 2011 v 11.11
  Obávám se, že lékaři nezvolili nejlepší formu svého protestu. Podání výpovědi je kromě vyjádření nespokojenosti také určitý právní akt, který má svoje pravidla, o kterých lékaři museli vědět. Z tohoto hlediska je jejich požadavek na generální stornování výpovědí popřením logiky zákoníku práce. Myslím, že lékařské odborové svazy měly už dříve vyjednávat razantněji a důrazněji poukazovat např. na neefektivní výdaje ve zdravotnictví. Zřejmě to ale nebylo úplně v jejich zájmu.
  February 1, 2011 v 14.50
  Miroslavu Novákovi
  Zda lékaři zvolili "nejlepší formu" je otázkou. Dokladem toho, že zvolili formu účinnou je hysterická kampaň provládních médií, kterou zahájil svým novoročním projevem Václav Klaus. Osočování z "vydírání" je sprostá demagogie.
  Já bych v tom neviděl pouhý "protest", ale především projev občanské odpovědnosti. Autor článku upozorňuje na to, kdo za stav (nejen) zdravotnictví nese skutečnou odpovědnost - a chce se z této odpovědnosti vymluvit.
  February 7, 2011 v 9.14
  odpovědnost
  "Řešení musí začít vymezením toho, čím je kdo povinen." (Josef Mrázek - http://blisty.cz/art/57136.html)

  Za povšimnutí stojí také stanovisko prof.Václava Hořejšího (http://blisty.cz/art/57142.html):
  "Konečně se jasně ukázalo na to, jak neúnosný je stávající systém zdravotnictví, který společnými silami zplodily všechny polistopadové vlády, ať už si říkaly pravicové nebo levicové. Konečně se začalo mluvit o desítkách miliard, které přicházejí nazmar vinou nezodpovědného hospodaření a masivní korupce všech úrovních, o rozvráceném systému postgraduálního vzdělávání, o flagrantním porušování zákonů, o absurditách systému zdravotních „pojišťoven“. "
  February 8, 2011 v 13.58
  osamocení lékaři
  tak - bohužel dost výstižně - nadepsal svůj článek v dnešních BL Luděk Prokop:
  http://blisty.cz/art/57165.html
  February 8, 2011 v 16.48
  a štvavá kampaň nebere konce
  bulvár (Parlamentní listy):
  "Zavřete Engela a je po exodu, poradil vládě advokát"
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/188455.aspx
  a odpověď LOK:
  http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/188441.aspx
  February 8, 2011 v 16.49
  Nevěcnost a strach.
  Nikoli starost o fungování rezortu zdravotnictví, ale péče o rozdmychávání zášti vůči lékařům opanovala český veřejný prostor. A nevěcnost!
  Místo o financování zdravotnictví jako veřejné služby (ze zákona) se mluví o pojišťovnách. Místo o liknavosti „pojišťoven“ a ministerstva jakožto správce rezortu, se v médiích pořád přetřásá jedno a totéž: drahota péče a „Víc peněz nemáme“.
  Až se bude platit (i několikanásobek!) za prohranou arbitráž, třeba za obchod s krví bezplatných dárců, budeme se divit, že se najdou.
  A hlavně: Všichni děláme, jako že nikdo nemá strach!

  February 9, 2011 v 8.9
  Blíží se katastrofa v českém zdravotnictví
  - v článku s tímto názvem dnes situaci stručně a přehledně popisuje MUDr. Petr Wagner:
  http://blisty.cz/art/57197.html
  PM
  February 10, 2011 v 13.8
  Máme tu poměry jak v té Francii?
  Jasnozřiví pozorovatelé situace ve Francii poznamenávají k toleranci vládní politiky společností : lid je psychologicky vysílen.
  Stavu psychologického vysílení vysvětlují jako následek trvale chybějící politické alternativy, kdy společnost ustrnula ve stavu trvale latentního povstání. Občasně a opakovaně sice dochází k menším rebeliím, ale ty vždy končí ve starých kolejí, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Lidé nesnáší politiku svého prezidenta, kterého až nenávidí, a zároveň si váží a ctí jeho úřadu. Nenávist vůči prezidentovi a úcta vůči jeho úřadu se i nevylučují a jsou známkou vážné duševní poruchy. Důvod masové schizofrenie je spatřován v rozpolcení mezi potřebou zda žít v republice, či monarchii. Výsledkem je tak trvale stabilní schizofrení stav ve formě jakési republikánské monarchie.
  February 10, 2011 v 17.29
  Milan Kubek: Dlouhodobě upozorňujeme na to, že zdravotnictví je strašně podfinancováno, to je první věc. Slušná kvalita a dostupnost zdravotní péče pro občany jsou zajišťovány na úkor zdravotníků, protože zdravotníci už dvacet let ten systém dotují, a není vůle cokoliv řešit. Jsou úsměvné výzvy, že bychom měli zvolit nějakou jinou formu protestu. Během posledních patnácti let už lékaři vyzkoušeli všechny myslitelné formy protestu a není naší chybou, že politici je ignorovali, bagatelizovali a problémy neřešili.
  (PRVNÍ ČÁST ROZHOVORU = http://vasevec.cz/vip-blog/milan-kubek-pro-vasi-vec-nechceme-penize-ze-statniho-rozpoctu-1-cast/)
  + Další komentáře