Havel a další chartisté podpořili čínské kolegy

Lucie Paseková

Více než padesát signatářů a příznivců Charty 77 v těchto dnech vyjádřilo podporu čínskému obhájci lidských práv Liou Sia-poovi. Tím se připojili k otevřenému dopisu, který na konci loňského roku poslal čínské vládě Český helsinský výbor.

K otevřenému dopisu čínské vládě se v rámci solidarity k dnešnímu dni připojilo 52 signatářů a příznivců Charty 77, mezi nimi i Václav Havel, Pavel Rychetský, Petr Pithart, Věra Roubalová, Jiří Gruntorád, Václav Trojan, Libuše Šilhánová či Petr Uhl.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Akci původně organizoval Český helsinský výbor, jehož předsedkyně Anna Šabatová Deníku Referendu na otázku, zda se dočkali z čínské strany odpovědi, sdělila: „Nebyla zaznamenána žádná reakce. Je to tak vždycky, ale víme, že čínská vláda pečlivě sleduje, kdo proti ní protestuje.“

O spravedlivý proces pro disidenta Liou Siao-po usiluje ve svém prohlášení také společnost Člověk v tísni. Společnost každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Siao-poovi a symbolicky také všem signatářům Charty 2008 byla tato cena udělena za rok jejího založení.

Liou Sia-po patří k předním čínským intelektuálům a osobnostem čínských prodemokratických hnutí, je spisovatelem, čestným předsedou čínského PEN-klubu a univerzitním profesorem. Už v minulosti byl vězněn po potlačení demokratického hnutí na náměstí Tchien-an-men v roce 1989. V prosinci byl Liou Sia-po odsouzen k jedenácti letům vězení za údajné podněcování k rozvracení státní moci. O jeho případu informoval Deník Referendum v několika článcích.

Verdikt čínského soudu už odsoudila Evropská unie, hluboké znepokojení vyjádřila i Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová. Český helsinský výbor se v otevřeném dopise čínské vládě odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv a připomíná, že Čína pro její přijetí hlasovala jako jeden z prvních členských států OSN už 10. prosince 1948. "Obracíme se na vlády ostatních států sdružených v OSN, aby ČLR tento její morální závazek připomněly," píše se v dokumentu.

Proti zatčení a souzení Lioua protestovala místní opozice i řada demokratických států a mezinárodních organizací, které se zabývají ochranou lidských práv. Čína ale důrazně tyto snahy odmítla a označila je za vměšování se do vnitřních záležitostí země. O verdiktu nad Liouem neinformovala místní čínská média, zpráva se však rychle rozšířila i díky internetovým společenským sítím, jako je Twitter.

    Diskuse