Slezsko se bouří proti spalovně a nedýchatelnému vzduchu

Jiří Guth

V pátek se ve Slezsku konají dvě protestní demonstrace: v Karviné proti výstavbě spalovny pro celý Moravskoslezský kraj a v Ostravě proti znečištění tamního vzduchu v akci nazvané Rouška pro Ostravu.

Plánovaná výstavba spalovny, která má být hlavní součástí takzvaného krajského integrovaného centra na energetické využívání odpadů a vyrůst v areálu bývalého dolu Barbora v Karviné a ročně likvidovat až 192 tisíc tun odpadu, vzbuzuje odpor obyvatel. Demonstrace proti stavbě se koná od 15 hodin na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštáku.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Projekt inicioval v roce 2005 Moravskoslezský kraj a spolu s pěti velkými městy — Ostravou, Opavou, Karvinou, Havířovem a Frýdkem-Místkem — založil akciovou společnost KIC Odpady. Výstavba zařízení má vyjít na zhruba pět miliard korun, z toho asi dvě by měl dodat Operační program životní prostředí z evropského Fondu soudržnosti. Cestu k dotaci otevřel ministr Martin Bursík, dříve nebyla podpora spaloven možná.

Proti záměru protestovaly obce, občané i občanské iniciativy už v průběhu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, ale ministerstvo životního prostředí letos v červnu vydalo kladné stanovisko. Příslušný náměstek svůj souhlas podmínil splněním několika podmínek. Spalovna bude muset využívat nejlepší dostupné technologie a spaliny musí být vyvedeny do komína o výšce nejméně 120 metrů. Po zahájení provozu spalovny má také následovat omezení provozu některé blízké teplárny, aby ve výsledku objem emisí na Karvinsku klesl.

Ani tyto podmínky ale odpůrcům nestačí, vždyť jeden z hlavních argumentů je hrozící dopravní zátěž v místě způsobená transportem odpadů z celého kraje. I proto následovaly dvě petice, které podepsaly už tisíce obyvatel. V nedávné době potvrdily svůj odpor například obce Horní Suchá a Stonava a město Český Těšín.

Starosta Českého Těšína Vít Slováček dopisem podpořil občanské sdružení Frygato-Eco, které svolává demonstraci s bubnováním. „Stejně jako vám i mně chybí veřejná diskuse, kterou by investor zahájil s veřejností celého Těšínského Slezska, nikoliv pouze s občany Karviné," píše v dopise Slováček a dodává, že občané Českého Těšína léta dýchají nejen škodlivé látky produkované těžkým průmyslem, ale rovněž zplodiny a prach z husté dopravy.

Také Ondřej Feber, starosta Stonavy, se jednoznačně připojuje k protestujícím občanským iniciativám. „Veřejnost z Karvinska a Havířovska musí dostávat podstatně lepší informace o stavu ovzduší i o dalších investicích, které budou mít vliv na jejich životní prostředí. To v případě spalovny citelně chybí. Nikdo dosud nevyvrátil naše pochybnosti, především pokud jde o stupeň dopadu na životní prostředí, nemáme záruky, že spuštění spalovny bude znamenat odstavení dalších zdrojů znečištění, jak avizovali krajští politici,“ uvedl Feber pro server regiony.cz s tím, že pro něj bylo překvapením, když ministerstvo životního prostředí přes svůj počáteční odmítavý postoj překvapivě obrátilo a dalo souhlas s výstavbou spalovny v Karviné. „Selže-li volená reprezentace v hájení ochrany našeho zdraví a především zdraví našich dětí, musí občané vzít své záležitosti do rukou sami a masově říci svůj názor,“ uzavřel Ondřej Feber.

Zároveň s karvinským bubnováním proběhne v pátek na Prokešově náměstí před Novou radnicí v Ostravě happening na podobné téma. „Roušku pro Ostravu“ si tam bude moci nasadit každý, kdo není spokojen se současným silně znečištěným ovzduším na Ostravsku.

„Jsme Ostraváci a nehodláme se smířit se stavem ovzduší v našem městě. Pojďme na vážnost problému poukázat. Pojďme ukázat, že nám to není lhostejné,“ vysvětluje jeden z organizátorů akce Jakub Sosna.

    Diskuse