V Praze bude dnes přednášet Jan Keller o školném, na středu se chystá protest

Redakce DR

V rámci studentského politického minifestivalu k výročí 17. listopadu se dnes na filosofické fakultě v Praze uskuteční přednáška Jana Kellera. Vyvrcholením programu bude středeční pochod proti komercionalizaci vzdělávání.

V rámci oslav Mezinárodního dne studentstva pořádá ProAlt: Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ debatu s Janem Kellerem. Veřejně přístupná přednáška s názvem „Deset falešných a jeden skutečný důvod, proč zavést školné“ se uskuteční v pondělí 15. listopadu od 18 hodin na Filosofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha, místnost č.131.

Další dvě veřejné debaty jsou v plánu na úterý 16. listopadu od 20 hodin. Na VŠE se uskuteční panelová s diskuse s názvem „Potřebuje vysoké školství reformu?“ a v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích ve stejnou dobu proběhne debata na téma „Co (z)může studentské hnutí?“.

Vyvrcholením letošního studentského programu k 17. listopadu bude pochod proti komercionalizaci vzdělávání, který pořádá iniciativa Vzdělání není zboží. Začátek akce bude ve 12 hodin na Palackého náměstí.

Po projevech se průvod vydá na Palachovo náměstí. Na akci byli pozváni i zástupci odborů, zejména Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, kterých se reformy vzdělávacího systému dotýkají nejvíce.

  Diskuse (1 příspěvek)
  Jan Kopecký, sociolog
  November 16, 2010 v 8.11
  a na schodišti na to shlíží Masarykova socha .....
  (Tato glosa by patřila spíše pod text Kellerovy přednášky, kterou – doufejme – ProAlt zveřejní.)

  Jan Keller byl jako vždy brilantní, stručný, jasně argumentoval. Jeho argumenty ovšem mířily proti falešnému zadání. To nejpodstatnější proto zůstalo přece jen trochu mezi řádky:
  Vzdělání není prvotně záležitostí ekonomickou (financovatelnost, spočitatelnost materiálních přínosů pro absolventy a pro HDP), ale politickou, či – chcete-li - kulturněhistorickou.
  V ústavě se o vzdělání nemluví v souvislosti s penězi. K étosu republiky neodlučitelně patří, že vzdělání opravdu není zboží a studium soukromá investice. (Keller na to v závěru nepřímo poukázal, když zmínil, jak to dělají ve Finsku.)

  Koncem října 1967 byla posluchárna č.131 FFUK (tehdy č.109) také přeplněna studenty, možná ještě více než včera. Nejnápadnější rozdíl je v tom, že tehdy vládl optimismus. Včera vládly rozpaky. Za to ovšem Jan Keller nemůže.