Drobil odvolal také ředitele odboru ochrany přírody inspekce

Jiří Guth

Sdružení Arnika poslalo ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi (ODS) rozhořčený otevřený dopis, v němž se ho ptá, proč odvolal ředitele odboru ochrany přírody na České inspekci životního prostředí Tomáše Maříka.

Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika zaslalo v pondělí 1. listopadu otevřený dopis ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi, jeho náměstkovi zodpovědnému za činnost České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ivo Hlaváčovi a Milanu Bukolskému pověřenému řízením ČIŽP. Dopis reaguje na odvolání Tomáše Maříka z funkce ředitele odboru ochrany přírody.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Byl jsem odvolán z funkce ředitele odboru a poté dostal výpověď z důvodu organizačních změn,“ vysvětlil inženýr Mařík pro Deník Referendum. „Situace na ČIŽP a myslím, že i v celém resortu, je složitá. Různé probíhající změny podle mě nejsou tak docela ve prospěch životního prostředí,“ dodal Mařík.

Sdružení Arnika se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les, která je bezesporu jedním ze společensky nejzávažnějších témat ochrany životního prostředí člověka. Stromy zejména ve velkých městech mají značný přínos pro kvalitu životního prostředí, neboť utvářejí mikroklima, zachycují prach a částečně pohlcují také hluk. Arnika také soustavně hájí aleje podél cest a silnic, které utvářejí typický ráz české krajiny a jsou významným biotopem mnoha druhů živočichů.

S ohledem na rozdělení pravomocí, kdy povolení ke kácení dřevin vydávají jednotlivé obecní úřady, má nezastupitelnou roli Česká inspekce životního prostředí jako nezávislá instituce zajišťující kontrolu zákonnosti vydaných povolení, postihující protiprávní jednání a plnící také do určité míry úlohu metodického vedení úřadů.

„Dozvěděli jsme se, že byl ze své funkce odvolán ředitel odboru ochrany přírody Tomáš Mařík, který patří k důležitým odborníkům inspekce a který je mimo jiné i významným zastáncem ochrany dřevin rostoucích mimo les,“ píše se mimo jiné v dopise.

„Obáváme se, že odchod Tomáše Maříka může být součástí rozsáhlejší personální obměny na ČIŽP, která však podle našeho názoru nemůže vést ke zlepšení práce inspekce, ale jedině k jejímu oslabení. To by ve výsledku mohlo oslabit také ochranu přírody jako celek. Protože nám není jasné, jaké důvody Vás vedou k odvolání Tomáše Maříka, a obáváme se dalších negativních změn, byli bychom rádi, kdybyste tento svůj krok mohl veřejnosti vysvětlit,“ žádá Arnika vedoucí představitele resortu životního prostředí.

„Nezastupitelná kontrolní úloha ČIŽP v ochraně dřevin by neměla být oslabována. Obáváme se však ještě dalších personálních opatření mezi odbornými pracovníky, kteří jsou po mnoho let oporou ČIŽP," řekl Deníku Referendum Martin Skalský, koordinátor projektů Arniky.

    Diskuse
    November 1, 2010 v 22.13
    Nechci nepříjemně buzerovat, ale nebylo by v tomto deníku lepší napsat, že ministr ředitele ODVOLAL? Děkuji za trpělivost.