Několik postřehů ze senátního obvodu Český Krumlov

Jakub Patočka

Pravidelný čtvrteční sloupek autora vychází až dnes, v sobotu ve 14:00 s uzavřením volebních místností druhého kola senátních voleb; ze zřejmých důvodů.

Klasik v některých ohledech podnes nepřekonaný říká, že nejde o to svět popsat, ale změnit ho. Vypravil jsem se se skupinou přátel do senátního obvodu Český Krumlov, kde jsme poslední tři dny před druhým kolem senátních voleb pomáhali kampani Vladimíra Špidly.

Tento průzkum bojem přinesl nedocenitelné poznatky o fungování naší novější demokracie v jihočeském pohraničí.

Senátní obvod Český Krumlov je neobyčejně rozlehlý: od Českých Budějovic se jeho hranice táhne na jihozápad přes Prachatice až k Volarům a na jihovýchod přes Trhové Sviny až k Novým Hradům. Řídce osídlené oblasti Šumavy a Novohradských hor i hora Kleť jsou jeho součástí, a patří tak rovněž k senátním obvodům nejkrásnějším.

Jižní mez českokrumlovského obvodu tvoří hranice republiky se špičkou v Dolním Dvořišti a na severu obtáčí část obvodu ze západu České Budějovice až k Týnu nad Vltavou a k Temelínu. V tomto severním laloku leží také obec Hluboká, kde dělá starostu Špidlův protikandidát senátor Tomáš Jirsa, chráněnec tamějších kmotrů.

Členové naší skupiny rozdávali letáky a zvali lidi k volbám v menších městech na Českokrumlovsku a Prachaticku, sám jsem objížděl obce a městečka v pohraničí, navštěvoval obchody, obnovoval, a někde dokonce zaváděl výlep. Například soudě dle cedule na návsi v Bohem i všemi kandidáty zapomenutém Horním Dvořišti naposledy přede mnou tu před mnoha měsíci vedl politickou kampaň jistý Vandas.

Těžko uvěřitelná spousta lidí navzdory médiím i plakátům vůbec netušila, že se druhé kolo voleb koná. Paní v koloniále v Horní Plané mne poučila: „U nás ale většina lidí už myslím volila do Senátu minulý týden.“ Větu: „To je bezvadný, že taky podporujete Špidlu, my jsme ho už minulý týden zvolili“ tu v různých podobách každý z nás slyšel nesčetněkrát.

Mnozí lidé jsou na poměry už tak vzteklí, že by k volbám nešli za nic na světě, neboť by to brali jako spoluúčast na zločinu, jímž je v jejich očích kompletní současná česká politika. Rozdíl mezi Vladimírem Špidlou a Tomášem Jirsou, jenž se nám může zdát propastný, se velké části, možná polovině lidí v pohraničí, jeví jako nepříliš podstatná nuance.

To je zajisté otřesná zpráva o stavu veřejné komunikace i tvorby veřejného mínění. Svou roli v tom hrají média, která stranickou politiku líčí jako páchnoucí stoku plnou odpudivé havěti a málokdy se namáhají v ní rozlišovat, ať už z pohodlnosti, anebo ze zlého úmyslu.

Pokud máte podezření, že znechucovat lidi otřesností poměrů je přímo součástí strategie ODS, jak mezi voliči udržet vyšší koncentraci svých otrlejších činovníků a příznivců, v jihočeském pohraničí pro ně najdete dost argumentů.

Ale sociální demokracie na tom nese větší než malý díl spoluviny. Způsob jejího vládnutí v řadě měst ji jako celek zbavuje autority v očích lidí postižených vládní politikou, jichž by se chtěla stát obhájcem.

Tím sice některými svými představiteli i činy je, ale až příliš častý komunální marasmus ji v této aspiraci znevěrohodňuje, což se naposledy výmluvně ilustruje plánem uzavřít bezpáteřnou koalici v Praze. Sociální demokracie zřejmě bude muset kousnout do kyselého jablka a najít způsob, jak se bude některých svých místních organizací i členů z programových důvodů prostě zbavovat.

Přesto ve volebním obvodě Český Krumlov se zcela zřetelně naděje podstatného množství prostých lidí práce upínaly k Vladimíru Špidlovi jako člověku, který to lepší z ČSSD do značné míry zosobňuje.

Není přitom bez významu, že rovnost volebního práva je v řídce osídleném českém pohraničí velmi relativním pojmem. Zatímco bohatý majitel penzionu v odlehlé osadě nasedne do jeepu a za půl hodiny má věc vyřízenu, pro penzistku či romskou matku s dětmi bydlící tamtéž se často jedná o akci na půl dne, vyžadující nemalý výdej energie. Do osad bez vlastních úřadů by měly jezdit mobilní volební urny.

Přitom právě Romů zde nežije málo, a nenašel se jediný, který by nehodlal volit Vladimíra Špidlu. Všichni věděli proč, ale velké většině z nich bylo zapotřebí vyložit, jak přesně to mají udělat. Bez výjimky byli slušní a vděční, že s nimi někdo o věci, jíž evidentně přikládali význam, hovoří.

Je známo, že dnešní ČSSD dokáže slušně vést centrálně řízenou kampaň. Co do množství billboardů byly kampaně obou kandidátů zhruba vyrovnány. Mistrovským kouskem ČSSD byla kampaň na telefonních budkách: ty jsou v pohraničí časté a nikdo jiný kromě ČSSD na nich politickou propagaci neměl. Podstatnou pihou na kráse ovšem bylo, že tyto své skvělé plochy ČSSD pro druhé kolo senátních voleb nezaktualizovala. Všechny stále zvaly k prvnímu kolu.

Úroveň rovněž podstatného výlepu plakátů formátů A3, A2, který je již dílem místních aktivistů, se lišila místo od místa, na Vltavotýnsku měl až drtivě navrch Tomáš Jirsa, ve většině pohraničí to bylo zejména po našem zásahu v posledních dnech kampaně spíše naopak. Obsah materiálů kandidáta ČSSD byl ovšem sporný: pro obyvatelstvo, které potřebovalo vědět především to, že se druhé kolo koná a že přijít k němu je v jejich ryzím sociálně-ekonomickém zájmu, byly nepřehledné a se zbytečně komplikovaným sdělením.

V jednom základním ohledu se česká sociální demokracie v kraji jeví až v žalostném stavu: v politické úrovni lokálního členstva. Nástěnka volarské ČSSD, která dva dny před druhým kolem senátních voleb opršelým jakoby recyklovaným plakátkem formálně děkovala voličům za hlasy ve volbách, zřejmě komunálních, aniž by kdekoli padla zmínka o vlastním senátním kandidátovi svádějícím jednu z klíčových politických bitev pro republiku i region, a nakonec i pro ČSSD, je jistě extrémem, ale vypovídajícím.

Povědomí o tom, že politiku tvoří také diskuse s lidmi, ideálem motivovaná občanská agitace, získávání podpory v osobní kontaktní kampani, jakoby v české sociální demokracii, alespoň v dotyčném regionu, vůbec nežilo. Skutečně bizarním zážitkem bylo vidět v jednom městečku místního sociálního demokrata konsternovaného pohledem na dobrovolníky, kteří přijeli z velké dálky do jejich města rozdávat letáky jejich vlastního kandidáta.

Za povšimnutí stojí, že s větším spontánním pochopením a porozuměním se dobrovolnická agitace setkávala u řadových starých lidí, masarykovských demokratů i neorganizovaných příznivců komunistů, z nichž mnozí na rozdíl od dogmatického aparátu oné strany prostě ještě vědí, co to je angažovat se ve společnosti za myšlenku v konfrontaci se silou peněz či rozpínavou zpanštělou mocí.

Nejen o výsledcích druhých kol senátních kampaní se ovšem rozhoduje tím, jak si dokáže ČSSD uvědomit svůj občanský ideový základ a sestoupit s ním mezi lidi do běžných rozhovorů formujících veřejné mínění. Záleží na tom také příští povaha ČSSD a zprostředkovaně i celé české stranické demokracie.

Nevím, jak velký aparát funkcionářů ČSSD vydržuje a co je náplní jeho práce, ale vzdělávání zaměstnanců i členstva v tom, jaká je povaha moderní politické práce od působení v občanské společnosti přes schopnost prokázat praktickou užitečnost lidem v sociálně obtížných situacích až po účinnou dobrovolnickou agitaci v čase kampaní, se jeví snad jako nejdůležitější úkol, který před ČSSD stojí bez ohledu na to, kdo se stane jejím příštím předsedou.

Pokud můžeme vzít poznatky ze senátního obvodu Český Krumlov za bernou minci, ČSSD se pohledem z terénu jeví jako nepříliš obratný stroj, který slušně zvládá vést reklamní kampaň na ne zcela neoblíbené zboží, ale selhává v přímém působení mezi lidmi. Bez toho se ale žádné sociální hnutí, které kdy v minulosti dokázalo změnit charakter společnosti, neobešlo.

Ať už Vladimír Špidla díky své mimořádné osobnosti nad obratným, bezskrupulózním a neobyčejně finančně silným protivníkem zvítězí, či ne, téma povahy České strany sociálně demokratické by nemělo zapadnout.

  Diskuse
  ??
  October 24, 2010 v 21.57
  Chápu důvody, které vedly DR k propagaci kandidatury Vladimíra Špidly na senátora. Nechci hodnotit jeho působení v roli eurokomisaře, neb k tomu nemám dost informací. K jeho působení v roli předsedy ČSSD a premiéra v l. 2002-04 bych měl určité výhrady.

  VŠ se dle mého názoru dopustil řady závažných politických chyb, což vedlo též k jeho pádu z čela vlády. Např. se jednalo o zpackanou volbu prezidenta republiky, kdy spolu se St. Grossem podpořili jiného kandidáta než M. Zemana (ač ten vyhrál stranické referendum), což přispělo k rozkolu v soc. dem. Dále měl v r. 2002 možnost sestavit vládu, která by se opírala o většinu levicových hlasů v PS. Místo toho uplácal koalici s US a KDU-ČSL s většinou 1 hlasu. Ve vládě nebyl žádný ekonom s výjimkou M. Jahna, takže hospodářskou politiku vlády prováděl pravicový ekonom (který se pak měl stát lídrem pražské ČSSD). VŠ ovšem tvrdil, že hosp. politika jeho vlády by byla stejná i bez US. Jestli se někomu nelíbilo počínání ministra spravedlnosti Němce za US (např. ve věci vydání katarského prince), pak VŠ byl otcem této koalice. Za jeho premiérování se ČR významně podílela na kontroverzní okupaci Iráku armádou USA (vysláním vojenské nemocnice). To jsou asi tak nejznámější případy.
  LV
  October 25, 2010 v 18.54
  Vladimír Špidla
  Za článek děkuji, Váš "průzkum bojem", zejména popisující lokální reálnou situaci v konkrétních detailech, mi rozšířil můj obraz o některých lokalitách naší země a současně potvrdil některé obecné znaky, které jsou pro regiony společné. Koneckonců i pro centra (o Praze nemluvě). Souhlasím s p. Beránkem (výše) a jistě bych našel i další výhrady vůči Špidlově vládě. Také mne napadají i pozitiva (a stejně tak toho mnoho nevím o Špidlově roli v EK - i tady je, myslím, soc. dem. sama sobě mnoho dlužna). Ale co mi chybí na článku J. Patočky je právě tato rovina: jaká byla osobní aktivita VŠ v regionu, v jakých situacích ho osobně kraj a lidé zde žijící poznali, o jakých tématech zde on sám mluvil a jednal. To je škoda a nemohu se zbavit pocitu, že i to je pro VŠ nějak příznačné...
  October 26, 2010 v 13.50
  ad LV
  * Něco málo o aktivitách v regionu je na Špidlov webové stránce http://www.vladimirspidla.cz/cz/

  * Poněkud více o jeho činnosti v Bruselu je archivováno na http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/spidla_archive/index.cfm
  (Bez zajímavosti nejsou např. dokumenty týkající se "sociální inkluze" - http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/spidla_archive/index.cfm?pid=key_documents&sub=key_areas&langId=en&keyword=145) - to u nás nejspíš četli jen lidé z ČMKOS.
  October 26, 2010 v 14.49
  z regionu
  jen malou poznámku: podle dopisů mých známých z jižní Čech rozhodla na českokrumlovsku o vítězi opravdu spíše přičinlivost staronového senátora Jirsy. Jedna známá přímo píše: "Jirsa je zde velice známá a úspěšná osoba, podporovaná mnoha lidmi, proti němu dokázal Špidla nemožné, že dostal tolik hlasů"

  A druhá dodává: "Jirsa své hlasy získal opravdu na základě své "kampaně" - potřásání rukou s hasiči, účast na všech slavnostech, fotečky v rámci materiálu, které nám denně plnili schránky...proti tomu Špidla neměl šanci. Tady u nás na jihu se neposlouchá "program" a vize, tady jde o to - On tu byl a tady všude seděl, tohle všechno "zařídil"..."
  October 26, 2010 v 19.52
  Patočkova dobrovolná kampaň
  Teprve dnes jsem si přečetl popis dobrovolné kampaně Jakuba Patočky a jeho přátel a smekám. Vladimír Špidla dělal chyby - kdo je však nedělal? Přesto tvrdím, že byl jediný sociálně demokratický premiér, který skutečně dělal sociálně demokratickou politiku. Zeman vyburcoval lidi z apatie a ti ho šli podpořit, aby zastavili masivní tunelování a rozkrádání a on se vzápětí spojil s Václavem Klausem, který celé to tunelování kryl jako "normální podnikání". Druhým, kdo vyburcoval voličstvo byl Paroubek, ale za jakou cenu - billboardová válka, shánění celebrit, spojení s podnikateli - kmotry typu ústeckého Bendy. Tedy tvrdím, že jedinou slušnou a věcnou sociálně demokratickou politiku dělal Špidla - způsob, kterým ho odstavil Gross a spol. byl nechutný. Nyní se snad soc.dem. bez Paroubka dává pomalu dohromady, Sobotka si nevede špatně, myslím, že by Špidla mohl pomoci - táborový řečník není, ale snad jednou přijde doba politické dospělosti, v níž s námi politici nebudou muset mluvit jako s malými dětmi, jak dělali Klaus, Zeman i Paroubek. Ještě kdyby se jim podařilo zpacifikovat ty pražské kmotry - asi jim jde o hodně, když se třesou na své prebendy a miliónky, i když je sleduje celá republika.