Stanovisko senátora Sefziga: nediskutujme s margináliemi

Luděk Sefzig

Senátor za ODS a předseda Rady Česko německého diskuzního fóra Luděk Sefzig reaguje na dopis Terezy Stöckelové.

4.10.2010

Vážení členové Rady Č-N diskusního fóra Č-N Fondu budoucnosti, přikládám vyjádření k dopisu paní Stöckelové:

Nikdy jsem paní Stöckelovou nezval a je s podivem, že si sama v dopise odporuje tím, že uvádí, že jsem jí zval s kolegou Gertem Weisskirchenem, a poté cituje mé minimálně 2x zprostředkované odmítavé vyjádření. (Hovořil jsem jen s paní Mouralovou).

Jak to s pozváním nepozváním tedy bylo: Pověřil jsem Dr. Georgieva, aby zaslal dopis paní Mouralové - ředitelce Collegia Bohemica, hlavního organizátora letošní výroční konference, kde jsem výslovně vyjádřil, aby lidé pod čarou, jako např. paní Stöckelová, nebyly zváni automaticky. Paní ředitelka nedbala mého stanoviska a o své vůli paní doktorku oslovila. Poté se mě dodatečně pokoušela přesvědčit, abych paní Stöckelové pozvánku schválil. Dokonce mi zaslala zprávu, že paní Stöckelová chce můj postoj medializovat. Odpověděl jsem jí prostřednictvím SMS, že tato reakce jen ukazuje nekompetentnost paní akademičky a je výsledkem jejího manažerského selhání.

Z důvodu zmíněné vyváženosti byla a je moje pozice neměnná. Seznámil jsem se s některými pracemi paní doktorky a jsem přesvědčen, že její badatelské sklony spočívají v politických postojích ke (každé)kapitalistické vládě a diskusi by vychýlila do krajních, zcela marginálních poloh. Podle Aide-mémoire nám má jít v diskusích o budoucnost.

Žijeme v demokracii, kde soutěž o vládu v zemích je vyhrazena volbám a předvolebním diskusím, a nemyslím si, že je něco špatného, že rozprava na výroční konferenci DF budou probíhat vyváženě v rozdílných názorech hlavních, a to nejen absolutně většinových postojích. Nevidím smysl ani odvahu diskutovat o margináliích a slepých uličkách.

Zarážející je i aktivismus, s jakým se paní doktorka Stöckelová snaží vnutit mezi přednášející. Rád bych se mýlil, ale zcela vážně se domnívám, že jde o snahu extrémně politizovat diskusi výroční konference ve prospěch nekritického aktivistického environmentalismu, a vzhledem k tomu, že se paní doktorka ani nepokusila obrátit přímo na mě, je evidentní, že právě skandalizace čehokoliv, co upoutá pozornost na její názory, je i jejím hlavním cílem, a to bohužel s výraznou pomocí paní Blanky Mouralové. Velmi lituji, že jsem ji po opakovaném naléhání pana Šíchy k takovému úkolu vybral, a doufám, že výroční konference nebude neuvěřitelně neakademickým postojem mnou neoslovené a nikdy nepozvané dámy narušena.

Velmi bych přivítal, kdyby se diskuse účastnil zástupce reprezentující většinový postoj strany zelených (např. bývalý místopředseda vlády Martin Bursík), ale jejich zástupci byli osloveni až po mém odmítnutí paní doktorky Stöckelové. (Co na to asi řekne zástupce zelených pan Šícha?)

Vážení zástupci Rady Č-N diskusního fóra Fondu budoucnosti, dostal jsem důvěru ministra zahraničí, které si nesmírně vážím, a s Vaším pověřením se snažím usměrňovat témata a rozsah diskuse tak, aby vynaložené úsilí a finanční prostředky byly využity efektivně. Důraz kladu na obecná témata. Politickým pohledům se často nelze vyhnout, ale pravidlo vyváženosti je pro mě v těchto případech zcela zásadní a neporušitelné. Za to jsem zodpovědný nejen Vám, ale i všem občanům našich zemí.

Děkuji Vám za pozorné přečtení mého vyjádření.

V dokonalé úctě

Váš Luděk Sefzig v.r.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  SH
  October 17, 2010 v 6.56
  Vyváženost.
  O jaké vyváženosti to proboha ten realizátor třídního boje vlastně mluví?
  October 17, 2010 v 19.57
  Nebyl to omyl, ale záměr
  Co takový člověk dělá v diskusním fóru? Asi by se někdo měl zeptat ministra Schwarzenberka, zda jeho důvěra trvá i po této kádrovácké, bolševické akci. Ještě je tam jeden zajímavý moment a to ono "studium" článků kolegyně Stöckelové. Že by pan senátor před každou akci studoval články všech přítomných účastníků? Spíše dostal avízo, což ukazuje na propracovanou kádrováckou praxi.