Senátor ODS škrtl hosta konference z politických důvodů

Jakub Patočka, Dušan Radovanovič

S vědeckými pracovníky, kteří se v občanském životě vyjadřují kriticky k současné vládě, podle senátora Sefziga není třeba diskutovat. Předseda Česko-německého diskusního fóra nařídil zrušit pozvání socioložky Stöckelové na konferenci.

„Nikdy jsem paní Stöckelovou nezval a je s podivem, že si sama v dopise odporuje tím, že uvádí, že jsem ji zval s kolegou Gertem Weisskirchenem, a poté cituje mé minimálně dvakrát zprostředkované odmítavé vyjádření.“ Těmito slovy začíná stanovisko senátora Sefziga k protestu socioložky Terezy Stöckelové proti tomu, že ji z titulu své funkce spolupředsedy Česko-německého diskusního fóra vyškrtl ze seznamu přednášejících na výroční konferenci fóra.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ta se uskuteční tuto sobotu na téma Inovace — šance, rizika, předpoklady: Česko-německé impulsy. Organizátoři na ni socioložku Terezu Stöckelovou pozvali, aby promluvila o možnostech spolupráce mezi občanskými organizacemi, veřejností a akademickým sektorem.

Pozvánku dostala Stöckelová 22. srpna. Jenže o tři týdny později jí organizátoři sdělili, že na fóru vystoupit nesmí. „Bohužel vám musíme sdělit nepříjemnou zprávu. Jelikož se český předseda Rady Česko-německého diskusního fóra, pan senátor Sefzig, cítí vázán mandátem ministerstva zahraničí České republiky, usoudil dodatečně, že vzhledem k Vašim kritickým postojům k politice současné vlády ČR je třeba vzít Vaši pozvánku na konferenci zpět,“ napsal jménem Collegia Bohemica organizátor Ondřej Pavlík.

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná společnost, která byla pověřena organizací konference. A senátor Sefzig je českým spolupředsedou fóra, který ze svého postavení v poslední instanci rozhodl o revizi seznamu hostů.

Tereza Stöckelová zřejmě vzbudila pozornost senátora za ODS svými aktivitami v úloze jedné z trojice mluvčích občanské iniciativy ProAlt, která kritizuje plány vládních reforem jako neodpovědné vůči společnosti i přírodě. Iniciativa se zároveň snaží k vládním návrhům vytvářet vlastní alternativy. Dosud na sebe nejvíce upozornila organizací protestu proti jmenování ultrakonzervativce Romana Jocha poradcem premiéra Nečase pro lidská práva a protestem proti návrhům ministra Drábka.

Tereza Stöckelová napsala členům Rady Česko-německého fóra protest, v němž vyjádřila své znepokojení nad stavem společnosti, v němž může senátor blokovat veřejná vystoupení občanů kvůli rozdílným politickým názorům.

„Jsem přesvědčena, že pokud chce Česko-německé diskusní fórum přispívat rozvoji česko-německých vztahů a především politické kultury obecně, musí být vskutku otevřeným. Nemělo by ty, koho zve k diskusi, kádrovat podle toho nakolik jsou ve svém občanském životě kritičtí k úřadující vládě,“ napsala socioložka v dopise, který Deník Referendum zveřejňuje v plném rozsahu jako dokument.

Senátor Sefzig k dopisu Terezy Stöckelové připojil písemné stanovisko, které rozeslal všem členům rady fóra a které rovněž zveřejňujeme jako dokument. Sefzig v něm označuje socioložku Terezu Stöckelovou za aktivistku, jejíž názory jsou marginální a extrémní.

„Tereza Stöckelová je socioložka vědy, která studovala v Paříži u Bruna Latoura. Napsala pozoruhodnou doktorskou práci o geneticky modifikovaných potravinách. Jedná se jí o to, aby věda byla integrována do veřejného prostoru a demokratické společnosti. Mluvívá se o znalostní společnosti, ji zajímá, jak ve společnosti vzniká znalost. Je to žačka Zdenka Konopáska, a dnes je to možná nejvýraznější představitelka Konopáskovy sociologické školy,“ charakterizoval Terezu Stöckelovou pro Deník Referendum její učitel Václav Bělohradský.

„Seznámil jsem se s některými pracemi paní doktorky a jsem přesvědčen, že její badatelské sklony spočívají v politických postojích ke (každé) kapitalistické vládě a diskusi by vychýlila do krajních, zcela marginálních poloh,“ vede si ale senátor Sefzig svou. „Nevidím smysl ani odvahu diskutovat o margináliích a slepých uličkách,“ vyznává se.

Senátor Sefzig na otázku Deníku Referendum z čeho o Tereze Stöckelové usoudil, že její „badatelské sklony spočívají v politických postojích“ odpověděl, že se seznámil s jejím CV a pracemi na internetu. „Je to spíše politoložka nebo politička a neměl jsem ji kým vyvážit. Na webu má snad jedinou práci o Šumavě, která je spíš politická,“ uvedl senátor Luděk Sefzig. Senátor je vzděláním lékař, ale sociologii podle svých slov rozumí.

Senátor Sefzig se rovněž Deníku Referendum svěřil se svou domněnkou, která ho k jeho zásahu vedla: „Tereze Stöckelové šlo o to skandalizovat mě a celé diskusní fórum, žádný akademik by se jinak přece vystoupení tam tak nedomáhal, když nebyl zván. Mám odpovědnost za to, aby fórum zůstalo v rovině akademické a nesklouzlo do roviny politické.“

Po upozornění, že Tereza Stöckelová zvána byla, o kompetenčních svárech mezi organizátory netušila nic a dostalo se jí vysvětlení, že na fóru není žádoucí kvůli svým kritickým postojům k vládě, senátor Sefzig řekl: „Ondřej Pavlík sice použil v dopise Tereze Stöckelové zkratku, ale nemám mu to za zlé.“

Člen Rady česko-německého diskusního fóra poslanec Jan Hamáček (ČSSD) postoj senátora Sefziga pro Deník Referendum zhodnotil: „Pokud se se špičkovou odbornicí zachází tímto způsobem, je to v každém případě skandál. Měl jsem za to, že pan senátor Sefzig byl do své funkce jmenován, aby lidi spojoval k diskusi, a ne proto, aby je rozděloval podle ideologických linií.“

Tereza Stöckelová, která kromě působení v Akademii věd přednáší v tomto semestru na Vídeňské univerzitě, měla na konferenci vystoupit s odborným příspěvkem k otázce sociálních inovací. Teze svého příspěvku na žádost Deníku Referendum připravila a rovněž je publikujeme.

„V krizi dnes nejsou jen ekonomiky, ale také samotné pojetí inovací jako vysoce expertního, technického řešení problémů. Chceme-li, aby inovace přinesly řešení současné krize, musíme inovativně uvažovat o inovacích samotných,“ píše Stöckelová v podnětném textu, s nímž měl senátor Sefzig strach vstoupit do debaty.

Rada Česko-německého diskusního fóra se postojem senátora Sefziga bude zabývat na svém pátečním jednání.

  Diskuse
  October 8, 2010 v 14.2
  Musí být fórum formální?
  Kdo se té konference vlastně účastní?

  S lidmi jako senátor Sefzig asi opravdu nemá smysl diskutovat. Nešlo by ty ostatní sezvat někam do hospody, kde žádný senátor hosty kádrovat nemůže?
  October 8, 2010 v 17.20
  Nadlidé mezi námi
  Chování úřadujícího senátora Sefziga není ojedinělé.
  Ve středu 6. října 2010 jsem se zúčastnila setkání organizovaného hnutím Nesehnutí. Organizátoři sezvali zástupce stran kandidujících do brněnského zastupitelstva, resp. na primátora pro Brno-město. My jako občané jsme se jich ptali na postoje k některým palčivým a dlouho neřešeným problémům v Brně (jen pro úplnost, probíraly se tři okruhy problémů: problém schvalování-neschvalování dalších hypermarketů na území města Brna, problém průtahu R43 brněnskou čtvrtí Bystrc (ano-ne), a za třetí nádraží v centru ponechat či odsunout.) Mezi zástupci stran chyběli zástupci dvou nejsilnějších stran a to ODS a ČSSD. Když jsem se ptala organizátorů, proč zástupci těchto stran chybí, odpověděli, že ODS se s nimi vůbec nechtěla bavit, nejspíše proto, že jsou jen nevládní organizace a ČSSD řekla, že si to rozmyslí, ale pak se omluvila pro zaneprázdněnost jinými akcemi. Člověka tu opět jako v případě chování pana senátora Sefziga napadá, že lidé, jakmile se dostanou mezi politickou špičku, ocitnou se v místě, kde se občanská angažovanost považuje za něco překážejícího a nežádoucího.