Skandální volební program ČSSD v Praze 5

Ivan Štampach

Volební kampaň pro volby do zastupitelstva se teprve rozbíhá. Sociální demokracie na Praze 5 ji zahájila skutečně překvapivě. Chce se zbavit narkomanů a bezdomovců, zpřísnit kontroly „nepřizpůsobivých" občanů a důkladně kontrolovat problematické nájemníky bytů.

Někdo mi ukázal návrh plakátu sociálních demokratů pro volby do zastupitelstva v pátém pražském obvodu. První, co mne nad ním napadlo, byla obava, že zase někdo, podobně jako si to strany dělaly navzájem v nedávných volbách do Sněmovny, vyrobil fiktivní předvolební agitku, aby poškodil mou oblíbenou stranu u jejích potenciálních voličů. Záleží mi na tom, jak to doopravdy je. Před více než rokem jsem totiž dospěl k přesvědčení, že bych měl dát této straně k dispozici své informace, zkušenosti a myšlenky. Zachoval jsem si sice nezávislost, ale zapojil jsem se do činnosti její křesťansko-sociální platformy. Proto jsem šel po této informaci dál. Byl jsem nasměrován na webovou prezentaci této strany v městské části Praha 5 a tam jsem s hrůzou zjistil, že plakát je pravý a že jeho myšlenky tam Oranžová pětka, jak si říkají, dále rozvíjí.

Praha 5 bude, jak se zdá, v blízké době polepena výzvu, již osobně garantují dosavadní místostarosta Michal Šesták, což tolik nepřekvapuje, a k mému nevýslovnému úděsu vedle něj husitská farářka Petra Šáchová. Říkají ve zkratce, v podobě úderného hesla: Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami. Na webové adrese oranzovapetka.cz se to pak rozvíjí a vysvětluje.

Ztratili jste domov? Připravila vás o něj bezohlednost trhu nebo nějaká osobní tragédie? Sociální demokracie má pro vás řešení. Vyčlení na vás speciální oddíl městské policie, který bude důsledně bránit prý nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. A ještě se zřídí specializovaná služba obecních hlídačů parků a náměstí. Prý je třeba veřejnost před lidmi bez stálého bydliště chránit. A nejen před touto přesně vymezenou skupinou. Hlídači a strážníci budou veřejnost chránit také před „závadovými osobami“, což je výraz, který dobře pamatujeme z mluvy StB. Sám jsem tehdy byl závadovou osobou a mohlo na mně něco z toho zůstat dodnes. Kdoví, raději se budu vyhýbat Praze 5, mohl bych mít opletačky s tamní policií.

Zdravotní instituce a s nimi odpovědní občané v neziskových organizacích pomáhají spoluobčanům závislým na návykových látkách přestat drogy užívat, a když už to není možné, poskytují jim pomoc, např. ochranu před infekcemi z injekčních jehel. Čelní sociálnědemokratičtí kandidáti do zastupitelstva ovšem mají jiné řešení. Odstěhují tato centra pomoci mimo obydlené lokality Prahy 5.

V pátém obvodu Prahy bydlí také (stejně jako jinde) Romové. Odpovědní občané z romské komunity i z většinového obyvatelstva podporují integraci, pomáhají se vzděláním Romů a jejich rovnoprávným pracovním zařazením. Socialisté ze Smíchova a přidružených čtvrtí mají jiné řešení, budou je postihovat, není sice ještě jasné, za co, ale postih je předem zaručen. Že autoři volebních hesel neumějí česky a že nebudou postihovat je, nýbrž „proti nim“, to mne neudivuje. Nepřekvapuje ani kryptické označení Romů výrazem „nepřizpůsobiví občané“. Kdyby totiž do programu k volbám napsali, že chystají přísný postih Romů, mohly by z toho být potíže v Bruselu. Když říkají „nepřizpůsobiví“, jakoby přitom přimhouřili jedno oko a spiklenecky se pousmáli. Všichni vědí, o koho jde, a nikdo jim to nemůže předhazovat.

Možná by autoři těchto rasistických hesel chtěli, aby se Romové někomu nebo něčemu přizpůsobili a pak by je vzali na milost. Že by se jako občané druhého řádu měli přizpůsobit příkazům bílého muže? V demokratických a liberálních systémech rozhodně nejsou vítáni přizpůsobiví. Není vítána pokora před vrchností ani pragmatická ochota vyhovět. Jak nedávno ukázal v brilantním článku Roman Sikora, ocenění si spíše zaslouží občanská nezávislost, samostatnost, odvaha a kreativita. V Praze 5, pokud by tam čirou náhodou zvítězila sociální demokracie, budou ovšem nás nepřizpůsobivé postihovat, a to přísně.

Některé nájemníky bytů pokládají kandidáti ČSSD pro Prahu 5 za problematické. Není zcela jasné, v čem je jejich problematičnost, zda např. v jejich odlišné rase či etnické příslušnosti. Jisté však je, že do jejich smluvního vztahu s majiteli bytů chce městské zastupitelstvo vstupovat. Možná neuznávají svobodu smluvního vztahu. Prý budou vybrané nájemníky kontrolovat, a to důsledně. Hodně slýcháme v posledních dvaceti letech o minulém údajném socialismu, ve kterém jeho obyvatel byl nesvéprávným, všemožně kontrolovaným jedincem, a o liberální demokracii, ve které jsme svébytnými, suverénními občany. A hle! Je tu lokální politický program znovuzavedení kontroly nad občany, zatím jen nad některými. Zastupitelstvo, rada a příslušné jim podléhající úřady mohou touto kontrolou úkolovat městské strážníky, ale uchazeči o obvodní funkce by si podle zveřejněného výslovného přáli změnit roli sociálních pracovníků vyškolených pro pomoc potřebným na jakési neoficiální spolupracovníky plánovaných policejních represálií.

Chce-li někdo ilustrovat levicovou a pravicovou politiku na příkladech, hodí se velmi vztah k menšinám, vyčleněným sociálním skupinám a lidem všelijak postiženým a potřebným. Typický pravicový postoj lidi neúspěšné na tržišti ještě za neúspěch trestá, kontroluje, postihuje a vykazuje je mimo obytné prostory. Levicový sociální program znamená pomoc potřebným, jejich pozvednutí sociálními, zdravotními, osvětovými a vzdělávacími opatřeními do pozice rovnoprávných spoluobčanů, na niž mají nárok. Pravicový program v nejlepším případě paternalisticky pečuje o potřebné, levicový společenský projekt ze své podstaty znamená spolupráci s potřebnými na tom, aby sami našli cestu ven ze sociální krize, do níž se dostali.

Čas trhl oponou a česká společnost se v reakci na dramatickou civilizační krizi a nastupující vlny ekonomické deprese progresivně fašizuje. Růst extremistických tendencí v dobách hospodářského poklesu je v politologii dobře zdokumentován. Pravice suverénně vítězí ve volbách. Její nyní už oficiální ideolog Roman Joch si sní o omezení volebního práva v budoucnosti a obhajuje možnost, aby džentlmeni za jistých okolností mohli zavést pravicový autoritativní režim. Strana, která ještě donedávna mohla být pokládána ze levicovou, v zoufalé snaze získat chybějící hlasy naskakuje za jízdy a veze se na fašizující vlně a bezelstně předkládá voličům pražského Smíchova, Radlic, Motola, Barrandova a Košíř extremistické pravičácké programové body. Věřím, že odpovídá náladám lumpenproletariátu a může s nimi uspět. A může tak zcela ztratit svou levicovou, tedy sociální a demokratickou povahu.

Kampaň před podzimními volbami do zastupitelstev a do Senátu se teprve rozbíhá, a uvidíme, s čím sociální demokracie ještě kde přijde. Jaký recept, poučena z květnového neúspěchu, nabídne. Zda ještě dál a mohutněji rozvine své směřování k pravicovému populismu, ke snaze vyhovět za každou cenu i nejpokleslejším záchvěvům přání pochybných společenských vrstev a skupin. Nebo zda si vzpomene na své ideové kořeny a podpoří především liberální, demokratické a sociální projekty.

Jisté je, že snaha nezávislých publicistů, humanitních odborníků, křesťanů a dalších sympatizantů pomoct sociální demokracii v jejím humanistickém projektu prochází zátěžovým testem. Pokud se vedení strany od extremistických předvolebních hesel jasně distancuje, je ještě šance na spolupráci. Jinak se nutnost vzniku nové demokratické levicové politické strany ukazuje jako vysoce aktuální.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  OW
  September 6, 2010 v 7.5
  Kořen
  Myslím, že kořen toho všeho není v kampani, ale ve voličské základně, v majoritě.
  Té se podbízejí strany ve svých volebních programech i politických aktivitách volebních období. Je to děsný, zlý, odporný politický kšeft. Pořád ale kšeft, kde jsou dvě strany. Politik a volič. První z nich využívá, zneužívá mindráky druhého.
  Je otázkou, zda by tu byla nabídka, kdyby nebyla poptávka. Možná by byla (nebo je) nabídka vytvářena uměle, jak se tak politici učí, že nejlépe se jim vládne, když mají nepřítele, na kterého mohou obrátit "lidový hněv".
  I tak je ale něco zlého ve voliči. Kdyby nebylo, neměl by politik na co navázat.
  Ondřej
  September 6, 2010 v 9.23
  Zoufalství ČSSD?
  V zoufalství (jak získat chybějící hlasy mladých ) jsou asi i jiné volební obvody ČSSD, například ve Zlíně - viz odkaz níže. Uvádím raději jen původní slušnou formu odkazu - mezi lidmi koluje vulgárnější verze obrázku (kterou si lze domyslet).

  http://www.novinky.cz/domaci/210500-cssd-oslovuje-mlade-socialnedemokratickym-kondomem.html

  Ale ani tímto laciným populismem myslím cesta k získání srdcí voličů ČSSD nepovede (spíše jen odvede zbývající váhající voliče).

  Cesta vede dle mého názoru skrze kvalitní program naplňovaný a potvrzovaný konkrétními skutky představitelů a voličů ČSSD...

  S Ivanem Štampachem se ideově a programově prakticky v mnohém humánním zcela ztotožňuji, nikoliv však s realizací programu politiků v praxi či s trapnou či nehumánní volební kampaní ČSSD v některých obvodech ČR.
  September 6, 2010 v 11.17
  Pani Hyldebrantová, proboha, vzpamatujte se! Jak můžete ve střízlivém stavu napsat, že se mnou nesouhlasíte v mém hodnocení kampaně ČSSD v Praze 5, když pravý opak je pravdou.
  September 6, 2010 v 12.0
  Ad IŠ
  Napsala jsem, že "S Ivanem Štampachem se ideově a programově prakticky v mnohém humánním zcela ztotožňuji" - vykládáte si to bohužel jinak (nebo já neumím česky?)...

  S Vaším hodnocením špatné kampaně ČSSD přece souhlasím (tj. myslím si, že kampaň je hrozná a nehumánní).

  Nesouhlasím, jak uvádím : "s realizací programu politiků (ČSSD) v praxi či s trapnou či nehumánní volební kampaní ČSSD v některých obvodech ČR".