Drobil má koncepci o čtyřech okruzích, pomůže hlavně byznysu

Hana Holcnerová

Nový ministr životního prostředí má v plánu ministerstvo odideologizovat a profesionalizovat. Chce také zjednodušit podnikání živnostníků a malých firem a zvýšit odbouráním byrokracie konkurenceschopnost českého průmyslu.

Ve čtvrtek představenou koncepci činnosti MŽP ministr Pavel Drobil (ODS) rozčlenil do čtyř okruhů: ovzduší, příroda, voda a ekonomie.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Ochranu ovzduší považuje za prioritu, proto jeho první cesta ve funkci ministra povede příští týden do Moravskoslezského kraje, odkud ostatně pochází. Tento kraj podal nedávno žalobu na stát, který podle jeho názoru dostatečně neřeší tamní mimořádné znečištění ovzduší. V této věci kraj zastupuje advokátní kancelář, jejímž společníkem je právě Drobil.

V oblasti nazvané příroda Drobil zdůraznil, že na národních parcích nemůže profitovat pouze kůrovec. Národní parky nesmějí být překážkou místního rozvoje, měly by z nich plynout komparativní výhody pro tamní obyvatele a firmy. Podle svých slov se problematikou národních parků zabývá už týden, věnuje se hlavně Šumavě. Náměstkyně Bízková podotkla, že je třeba najít rozumný přístup, jak skloubit zájmy přírody a potřeby liniových staveb.

Pokud jde o vodu, je podle Drobila nezbytné udělat v krajině tvalá opatření, umožňující její lepší absorpci hlavně při povodních.

Největší pozornost ministr Drobil upřel k ekonomickému okruhu. Hodlá odbourávat nadbytečnou byrokracii bránící rozvoji podnikání. Je přesvědčen, že tím pomůže větší konkurenceschopnosti českého průmyslu.

„Chceme zmapovat, jakým způsobem normy související s ochranou životního prostředí zasahují do života živnostníků, a pokusíme se je případně zrušit," uvedl Drobil na tiskové konferenci s tím, že tento závazek souvisí se slibem vládní koalice každý rok zrušit „třicet byrokracií".

Drobil se zmínil také o energetické politice. Nehodlá podporovat všechny obnovitelné zdroje, například chce odbourat dotace do fotovoltaiky a větrných elektráren. Náměstkyně Bízková ale ujistila, že mezinárodní závazky v této oblasti splníme.

Hlavní energetický zdroj pro ČR vidí v jádru. K tomu Drobil řekl v pondělním Interview ČT24: „Všichni chceme svítit, všichni chceme mít levnou energii, ale nikdo nechceme mít jadernou elektrárnu za humny, stejně tak nikdo nechceme mít za humny úložiště odpadu.“

Drobil sám vidí environmentální problémy podle svých slov takto: „Dopady klimatu v Mikronésii mě zajímají, pokud narušují práci v České republice."

Stínový ministr životního prostředí za ČSSD v reakci na ministrovo vystoupení uvedl, že jeho manažerské schopnosti nemusejí být ve funkci na škodu. V obecné rovině jeho koncepci nic nevytkl, jen zdůraznil v souvislosti s národními parky, že jsou to parky skutečně národní, a na jejich území proto není možné prioritně hájit lokální zájmy.

Pavel Drobil byl před příchodem na ministerstvo náměstkem moravskoslezského hejtmana pro ekonomický rozvoj. Vedl klíčová jednání se společností Hyundai o výstavbě její továrny v kraji. Je předsedou dozorčí rady podniku Lesy ČR a členem představenstva mošnovského letiště. Vlastní významný podíl v lázních Darkov a v advokátní kanceláři Pyšný, Weber & Partneři.

  Diskuse
  July 23, 2010 v 0.28
  Chráním a pomáhám?
  Prostě ho ODS sebrala téměř "na ulici" a dala mu křeslo ministra, byť nechtěné. Nu což, nějak to přežijeme. Tuším že v roce 1988 vzniklo Ministerstvo vnitra a životního prostředí ČSR, takže z tohoto pohledu budeme mít možná po 22 letech opět blíže k ministrovi vnitra, než k ŽP. Oba přece se drží hesla "chráním a pomáhám", jde jen o to, zda jde o službu veřejnosti nebo pro vyvolené. U Drobila víme odpověď asi už nyní...
  July 23, 2010 v 18.27
  Kraj není ulice
  Tu "ulici" M. Patrika chápu jen ve smyslu profesních zkušeností. Místopředsednictví ODS ba ani jen její více než třítisícové "regionální" organizace v Moravskoslezském kraji přeci jen na ulici neleží. Něco nebo alespoň někdo tedy za J. Drobilem je. -- Jsem příznivcem konceptu, aby se ministry stávali především politici (v dobrém smyslu slova). Problematice resortu nemusejí nutně rozumět, ale "jazyku" daného oboru ano plus vědět jaksi kdo je kdo. Ani v jednom z těchto ohledů jsem zatím od J. Drobila žádný vážný lapsus nezaznamenal.