BP uzavřela vrt, ropa však může dál prosakovat mořským dnem

Roman Bureš

Společnosti BP se po třech měsících podařilo zastavit unikající ropu z poškozeného vrtu, průzkumy ale odhalily, že spolu s metanem může dál unikat mořským dnem. Pokud by se výskyt průsaků potvrdil, musela by BP vrt znovu otevřít.

Společnost BP minulý týden poprvé po téměř třech měsících zastavila únik ropy z poškozeného vrtu v Mexickém zálivu speciálním krytem. Dle expertů je ale na optimismus brzy. Podle nejnovějších průzkumů totiž v okolí vrtu mořským dnem prosakuje metan a nejspíše i další nebezpečné látky. Průsak samotné ropy prozatím nebyl potvrzen. Zástupci BP zároveň rezolutně odmítli ranní zprávu, že se v krytu objevila trhlina.

Admirál Thad Allen, který má na starosti koordinaci státních záchranných prací, nařídil BP, aby v případě potvrzení průsaku ropy mořským dnem vrt opět otevřela a pokračovala v bezpečnějším odsávání ropy do přistaveného tankeru. Dle zástupců BP by znovuotevření vrtu mohlo trvat až tři dny.

Allen v dopise generálnímu manažerovi BP Bobu Dudleymu napsal, že veškeré zjištěné anomálie v okolí vrtu musí společnost neprodleně hlásit vládním dohližitelům.

Akcie společnosti BP se po prvotních optimistických zprávách o funkčnosti krytu v pondělí znovu propadly o dalších pět procent. Společnost již záchranné a sanační práce stály skoro čtyři miliardy dolarů a ze speciálního fondu bylo vyplaceno na dvě stě milionů dolarů jako kompenzace ušlých zisků pro místní firmy a obyvatele.

Umístění krytu na poškozený vrt mělo ropu zastavit do té doby, než se společnosti podaří dokončit dva podpůrné vrty, které by měly únik zastavit na trvalo. První z vrtů by měl být dokončen v červenci, druhý v polovině srpna.

Dlouhodobý dopad

Podle některých vědců bude celkový rozsah ekologických škod v Mexickém zálivu vidět až za několik let nebo desetiletí. Závěry výzkumu Texaské technické univerzity (TTU), na něž se v pondělní zprávě odvolává AFP, přímo ukazují, že je v postižených oblastech ohrožen celý potravní řetězec a přibližně čtyřem stům druhů mořských živočichů hrozí vážné problémy.

„Tohle je mnohem komplikovanější než kdy jindy,“ uvedl Ron Kendall, ředitel Institutu pro zdraví lidí a životního prostředí TTU, který studoval i dopady havárie tankeru Exxon Valdez. Použití chemických disperzantů dle Kendalla způsobilo, že ropa je nyní rozptýlená ve vodě v podobě malých kapiček, které jsou konzumovány mořskými živočichy. Ropa se tak dostane do potravního řetězce a může ohrozit zdroj potravy jak pro mořské živočichy, tak pro lidi.

Podle Kendalla není možno vyloučit ani masivní vymírání některých druhů mořských živočichů. „Nyní jsme ale pouze na začátku zkoumání a dokumentování možných dopadů toho, co se nyní děje,“ dodal pro AFP.

Potopení plošiny Deepwater Horizon 22. dubna a následný únik ropy z poškozeného vrtu britské společnosti BP je nejhorší ekologickou katastrofou v dějinách Spojených států, která postihla vody i pobřeží všech pěti amerických států v Mexickém zálivu.

Další informace:

The Guardian BP oil cap may not have stopped leak

The Guardian The well is capped. But what else lurks below the surface for BP?

AFP US raises concern over Gulf oil well seepage

AFP Experts fear long oil effect on marine life, food chain

BBC News US fears Gulf seabed oil seepage near stricken BP well

    Diskuse (0 příspěvků)