Hazdra zůstává ředitelem Ústavu totality

Dušan Radovanovič, ČTK

Patrik Benda nenašel u rady Ústavu pro studium totalitních režimů podporu pro odvolání dočasného ředitele ústavu Zdeňka Hazdry. Hazdrovi navíc vyjádřila podporu i Česká archivní společnost.

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v úterý jako téměř na každém zasedání opět rozhodovala o odvolání ředitele této instituce. Místopředseda rady Patrik Benda totiž podal návrh na odvolání jen nedávno jmenovaného ředitele Zdeňka Hazdry. Rada však Hazdru neodvolala.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Bendovi vadí, že Hazdra sesadil vedoucího Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého, třebaže ho rada ústavu vyzývala, aby tuto zásadní personální změnu nechal až na nového ředitele ústavu. Podle Bendy měl dočasný ředitel přání rady respektovat.

Hazdra odvolání odůvodnil tím, že Bukovszký nechal zveřejnit materiály vojenské kontrarozvědky, nezajistil fungování digitálního archivu, a také tím, že byly v archivu dlouhodobě poškozovány archiválie. „Doporučení rady jsem zvažoval, ale problémy v Archivu bezpečnostních složek jsou vážné a s jejich nápravou je třeba začít ihned," uvedl Hazdra.

O odvolání Bukovszkého se spekulovalo již dlouho, neboť se na něj hromadily stížnosti. Odvolat ho chtěl i předchozí ředitel Jiří Pernes. „Mám seznam asi pěti konkrétních věcí, kdy se ztratily části svazků. Dokonce ve vyšetřovacím spisu z Ústí se jeden z pěti svazků nevrátil z digitalizace. Na toto byl pan Bukovszký opakovaně upozorňován, na což existují úřední dopisy. On přitom reagoval velmi liknavě nebo vůbec," upozorňuje například radní Petruška Šustrová, která se za Hazdru postavila.

Za dočasného ředitele se dokonce postavila i profesní organizace archivářek a archivářů České republiky. „Česká archivní společnost vyslovuje velké znepokojení nad zveřejněnými informacemi o nakládání s archiváliemi v Ústavu pro studium totalitních režimů, resp. v Archivu bezpečnostních složek, a vyjadřuje podporu pověřenému řediteli Z. Hazdrovi v záležitosti odvolání ředitele archivu L. Bukovszkého, který nese za archiválie odpovědnost," uvedla ředitelka společnosti Marie Ryantová.

„Informace o ztrátě archiválií či o zacházení s nimi a jejich následném poškození v průběhu digitalizace, stejně jako o zpřístupňování archiválií (navíc materiálů s osobními údaji) v lhůtě kratší než třicet let vyvolávají u pracovníků všech typů archivů, včetně samotného Archivu bezpečnostních složek, nezměrný údiv a rozhořčení," píše se dále v prohlášení oragnizace.

Zdeněk Hazdra vede ústav dočasně do nástupu nového ředitele v polovině srpna. I proto bylo nepravděpodobné, že by v této situaci radní znovu přistoupili ke krátkodobé změně.

Rada ho nicméně vyzvala, aby respektoval přechodný charakter svého mandátu a aby nečinil žádné další zásadní personální a rozpočtové změny bez konzultací. „Rada přijala usnesení, které konstatuje, že nerespektování rady ústavu je nestandardní krok, jakkoli je odvolání ředitele archivu v pravomoci ředitele ústavu," řekl novinářům místopředseda Benda. Hazdra již podle něj radu ujistil, že žádné velké změny činit nebude.

    Diskuse