Policie půjde kvůli občankám Ztohoven k soudu

Ivo Bystřičan

Galerie Dvorak Sec Contemporary, která je vlastníkem uměleckého objektu Občan K. skupiny Ztohoven, a dvanáct členů tohoto uskupení spolu podali žalobu na pražské policejní ředitelství. Důvodem je ochrana autorského díla.

Autoři projektu Občan K. ze skupiny Ztohoven ve středu podali spolu s galerií Dvorak Sec Contemporary žalobu k Městskému soudu v Praze. Domáhají se v ní ochrany autorského díla. Provozovatel Dvorak Sec Contemporary je vlastníkem díla Občan K., s uskupením Ztohoven dlouhodobě spolupracuje a členy skupiny zastupuje na mezinárodní scéně.

Ztohoven minulý týden vystavili v galerii v centru Prahy občanské průkazy s pozměněnými fotografiemi coby součást projektu Občan K. Pár dní po vernisáži policie občanské průkazy všech dvanácti členů skupiny zabavila a dočasně zadržela jednoho z umělců, který vystupuje pod pseudonymem Roman Týc.

Mluvčí pražského městského soudu Martina Lhotáková pro ČTK přijetí žaloby potvrdila: „Žalobu Galerie Dvorak Sec Contemporary a dalších dvanácti žalobců jsme obdrželi. Žalobci se po České republice — Krajském ředitelství Policie hlavního města Prahy domáhají uvedení autorského díla do původního stavu. Současně žádají vydání předběžného opatření, aby se žalovaný zdržel nakládání s částí díla žalobců."

Zástupkyně galerie Mužíková Vrbová sdělila, že jim jako majitelům díla vadí způsob, jakým policie s dílem nakládá. Galerie má informace, že policie chce odebranou část díla rozřezat, aby se tak dostala k občanským průkazům, čímž by došlo ke zničení díla. Cílem žaloby je tak zabránit policii v jeho destrukci.

Spolumajitelka galerie Olga Dvořáková, manželka starosty Praha 1 Filipa Dvořáka, napsala: „Současný, pro někoho možná kontroverzní projekt Občan K. nastoluje otázku identifikování jedince v současné společnosti. Toto téma je celospolečensky opomíjeno a zlehčováno, a to i navzdory jeho jednoznačné významnosti. Galerie v této kauze vyvine veškeré možné úsilí, směřující k tomu, aby byl projekt respektován jako vysoce současné výtvarné dílo a sloužil tak jako odraz doby, ve které vznikl, i budoucím generacím."

Jako kontroverzní však vidí projekt Občan K. tvůrci a představitelé vystavující galerie spíše sami. Značná část kritiky jej naopak vnímá jako příliš krotké a formalistní, zvláště ve srovnání s předchozí uměleckou akcí, která ve vysílání České televize obrazově simulovala atomový výbuch.

Hodnotu projektu Občan K. mělo mediálně dotvořit i pečlivě zaznamenané zatčení Romana Týce policií po vernisáži. Důvod byl však poměrně prostý — nejvýraznější člen Ztohoven se odmítl legitimovat.

  Diskuse
  June 25, 2010 v 14.53
  Galerie Dvorak Sec Contemporary
  opravdu nebojácně razí cestu opravdovým umělcům. Takových gigantů jako David Černý nebude na světě nikdy dost. Vzhůru ke světovosti a k vyšším metám!
  JL
  June 25, 2010 v 14.54
  Fakt zmatená identita
  Zajímavý propletenec—mladé umělce bouřící proti systému a upozorňující na jeho nešvary zastupuje Galerie Dvorak Sec Contemporary (v nájmu Prahy 1) provozovaná Olgou Dvořákovou (majitelkou Gallery Art Factory [http://www.super.cz/clanek/14495-olga-dvorakova-skutecna-moderni-zena.html], manželkou starosty Prahy 1) a Petrem Šecem, manželem Gabriely Šec, jež je jednatelkou agentury Semma, kritizované za bagatelizaci výtvarného umění během provozování Špálovy galerie, kde letos ukončila nájem poskytnutý Prahou 1 na deset let počínaje rokem 2007.