TIC vyzvala koalici k přijetí komplexní protikorupční strategie

Roman Sikora

Česká pobočka Transparency International považuje vytvoření nové vlády za unikátní příležitost k přijetí zásadních opatření, která omezí prostor pro korupci. Je podle ní nejvyšší čas něco udělat a jen slova nestačí.

Transparency International — Česká republika (TIC) připravuje vlastní komplexní návrh protikorupční strategie. Do programového prohlášení rodící se vlády naléhavě doporučuje zahrnout několik prioritních opatření.

Jmenovitě jde o změnu institucionálního přístupu k protikorupční politice. Vyzývá koaliční strany, aby zajistily efektivní politické vedení a koordinaci protikorupční politiky. Nynější praxe, kdy problematiku má na starosti ministerstvo vnitra bez kapacit a pravomocí vůči dalším úřadům, je  podle TIC chybná. Má být určen místopředseda vlády zodpovědný za protikorupční politiku a vytvořena Rada vlády pro protikorupční politiku.

TIC dále upozorňuje na masivní manipulace, korupci a plýtvání v rámci veřejných zakázek a vyzývá budoucí koalici k účinnému omezení úniku peněz. Problém schodku veřejných rozpočtů by tak byl podle ní z valné části vyřešen. Doporučuje zavést do praxe závěry Platformy pro transparentní veřejné zakázky (ideálně v celkovém balíku).

Podle TIC jsou v současnosti v ČR masově zneužívány dotace a fondy Evropské unie, často podporou nesmyslných projektů. Proto je třeba zavést centrální registr dotací a EU fondů v podobě přehledného a uživatelsky přívětivého portálu.

Ve věci státní služby, která je dnes jen pokračováním politických stran jinými prostředky, navrhuje TIC přijmout zákon o státní službě a odpolitizovat, profesionalizovat a stabilizovat státní správu a klást důraz na transparentnost výběrových řízení na nepolitické funkce do státní správy a do státních firem.

V oblasti kontroly a komunální sféry se slabými kontrolními orgány s podlomenou autoritou doporučuje zajistit větší vymahatelnost závěrů Národního kontrolního úřadu, rozšířit jeho pravomoci také na komunální úroveň, opět odpolitizovat kontrolní instituce, posílit roli finanční kontroly ve veřejné správě a novelizovat komunální zákony, zejména při prodejích a pronájmech majetku.

V oblasti vyšetřování hospodářské kriminality a korupce, v rámci níž se většinou nevyšetřuje, velké ryby unikají a panuje pocit beztrestnosti, doporučuje TIC rozpohybovat a odborně posílit protikorupční policii. Současně také radí rozšířit existující institut policejního agenta při zachování stávajících pravidel a umožnit, aby tímto agentem mohl být i civilista, a důsledně využívat existující institut zabavení výnosů z trestné činnosti. Musí existovat mechanismus, aby se korupce finančně nevyplácela.

V oblasti justice TIC upozorňuje na dramaticky podlomenou důvěru v její nezávislost. Vyzývá tedy k zajištění institucionální nezávislosti justice, k důslednému oddělení soudní moci od moci výkonné a k tomu, aby bylo znemožněno ovlivňování vyšetřování politickými tlaky. Vyzývá také ke specializaci soudců a státních zástupců v oblasti korupce a hospodářské kriminality, k proměně a zprůhlednění mechanismů výběru kandidátů na místa v justici, ke změně způsobu, jímž je vybírán nejvyšší státní zástupce a také ke zpřísnění dohledu nad soudními znalci.

Ke stavu politických stran TIC uvádí, že o poměrech v nich panuje dokonalé temno. O jejich financování se společností šíří všemožné fámy, ale ve skutečnosti se o něm nic neví. Je proto podle ní nezbytné vytvořit dohledový orgán nad hospodařením stran, zavést finanční limity na volební kampaně, hospodaření politických stran ověřovat důsledným auditem, auditory politických stran určovat nezávisle a zásadně začít regulovat lobbing.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse