Anna Šabatová ombudsmankou aneb Julínkovné II

František Kostlán

Vyjádření Tomáše Julínka o Anně Šabatové svědčí o jeho naprosté politické nekulturnosti. Není totiž lepší kandidátky na funkci Veřejného ochránce práv, než je tato statečná a práva znalá žena.

Dnes, chtě nechtě, začnu v osobnějším tónu. Minulý týden jsme prošvihli Julínkovné II, protože jsme pobývali s manželkou na Šumavě, stranou starostí světských, povzneseni nad každodenní hemžení, kroužili jsme kol Kvildy a užívali přírodních krás.

Jsme však senátoru Tomáši Julínkovi nesmírně vděčni, že nám sdělil, kdo je odpovědný za zavedení komunismu v Československu, na poučení není nikdy pozdě, jak kdysi vyhrkla moje babička poté, kdy ji trkl vůl. Nejsou to Gottwaldovci, mohou za to disidenti. „Je pro mě taky představitelkou doby minulé. I když to byla disidentka. Pro mě jsou to lidi, kteří tady založili komunismus," prohlásil Julínek o Anně Šabatové a spol. při zdůvodňování, proč ji nechce za ombudsmanku.

Julínkovné, v pořadí již druhé, jde ve stopách výroků zakladatele ODS Václava Klause. Podle něj se o pád normalizačního režimu zasadila mlčící většina. Občanská společnost, multikulturalismus a politická korektnost jsou pak podle Klause prvky lidské svobodě nanejvýš nebezpečné. Pryč s postdemokracií, volá Klaus. Komunismus zavedli Šabatová a další ztroskotanci a samozvanci, dodává jeho mladší mentální sourozenec.

Naštěstí jsou v ODS i lidé jako předseda Senátu Přemysl Sobotka, kteří vědí o prosté lidské slušnosti a politické kultuře víc než předseda jejich senátorského klubu Julínek. A naštěstí vládne v dalších politických stranách alespoň v tomto směru zdravý rozum. Senátoři i prezident budou vybírat kandidáty/kandidátky na Veřejného ochránce práv a Anna Šabatová by mohla být jednou z nich. Navrhla ji skupina senátorů, z nichž namátkou jmenuji předsedkyni senátního klubu TOP 09 Soňu Paukrtovou, předsedu klubu ČSSD Petra Víchu (a další senátory ČSSD) či lidoveckého místopředsedu Senátu Petra Pitharta. A včera přišla další dobrá zpráva: „Klub ČSSD jako takový ponechal nominace na individuálním rozhodnutí každého senátora s tím, že většina členů se připojila k nominaci paní Šabatové," oznámil Petr Vícha.

Senátor a nedejbůh budoucí ministr zdravotnictví Julínek nás nicméně přiměl k zamyšlení: tam, kde jsou nízkými lidmi sprostě napadáni lidé velcí, kteří vlastním životem prokázali svou mravní integritu, je třeba se chopit věcí občanských. Sedli jsme tedy s manželkou a napsali na podporu kandidatury Anny Šabatové otevřený dopis, který jsme, jmenovitě, zaslali senátorkám a senátorům. Pokud by se k nám někdo chtěl připojit, budeme rádi. Stačí vzít text našeho dopisu, případně si jej poopravit či doplnit, podepsat jej a zaslat e-mailem senátorkám a senátorům. Přinejmenším těm z ODS.

Text otevřeného dopisu:

Vážená paní senátorko…, vážený pane senátore…,

obracíme se na Vás se žádostí o podporu kandidatury Anny Šabatové na funkci Veřejného ochránce práv.

Anny Šabatové si velmi vážíme z několika zásadních důvodů. Ve vztahu k úřadu ombudsmana jde především o její nespornou kompetentnost, kterou osvědčila během šestiletého působení ve funkci zástupkyně ombudsmana Otakara Motejla. Anna Šabatová byla spolutvůrkyní koncepce prezentované Otakarem Motejlem, což jednak ukazuje na její hlubokou znalost problematiky, a jednak zaručuje kontinuitu chodu úřadu Veřejného ochránce práv do budoucna. Byla v té době oceňována i za to, že k naplňování této koncepce důsledně vedla i nově vzniknuvší tým právníků v úřadu ombudsmana.

Její kompetenci a znalost věci stvrzuje i její disertační práce (úspěšně absolvovala doktorské studium teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) na téma „Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti - od administrativního k lidskoprávnímu pojetí. Analýza vývoje jednoho institutu ochrany práv“.

Anna Šabatová je nejen podle našeho mínění skutečnou osobností, jíž je vlastní nadhled, tolerance, vstřícnost a ochota diskutovat s kýmkoli na dané téma. Jak prokázala i v postavení zástupkyně ombudsmana, její předností je umění jednat s lidmi, bez rozdílu jejich sociálního zařazení či politického smýšlení. Několikrát jsme se na ni obrátili s konkrétní žádostí o nápravu věcí v oblasti problematiky dětských domovů či v jiné oblasti. A vždy začala bezodkladně zjišťovat konkrétní podmínky, pravdivost informací a hledat řešení a nápravu.

Úřad Veřejného ochránce práv není politickou funkcí a Anna Šabatová nejednou prokázala, že je zastánkyní věcného řešení problémů. I z těchto důvodů je podle nás nepodstatné, zda Anna Šabatová smýšlí levicově, či pravicově, což se týká kteréhokoli z kandidátů na ombudsmana.

Vážíme si Anny Šabatové i pro její statečné postoje v době totality. Komunistický normalizační režim ji na počátku 70. let na dva roky uvěznil za letákovou akci k volbám a vyloučil ji ze studia filozofie a historie na brněnské filozofické fakultě. Byla signatářkou i mluvčí Charty 77, spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, podílela se na vydávání Informací o Chartě 77 (Infoch). Její manžel, Petr Uhl, byl týmž režimem pronásledován a zavřen celkem na deset let, během nichž Anna Šabatová nejen sama proti nespravedlnostem komunistického režimu bojovala a nesla za to osobní důsledky, ale zároveň stála při svém muži a vychovávala jejich tři děti.

Často se hovoří o tom, že český národ nemá své hrdiny, a tudíž ani nemá být na koho hrdý. Domníváme se však, že jde, nejen v tomto případě, o omyl. Anna Šabatová v roce 1998 obdržela Cenu Spojených národů pro lidská práva, která se uděluje jednou za pět let, jde tedy o více než významné ocenění české občanky na mezinárodní scéně. A v roce 2002 byla vyznamenána prezidentem republiky Medailí za zásluhy. V současnosti vyučuje na Katedře sociální práce UK, je předsedkyní Českého helsinského výboru a členkou Evropského výboru pro zabránění mučení. Teoreticky i prakticky se tedy zajímá o lidská práva a o sociální politiku v širším slova smyslu již od počátku 70. let minulého století. Na ombudsmana si nedovedeme představit vhodnější kandidátku/kandidáta.

Za podporu kandidatury Anny Šabatové do funkce Veřejného ochránce práv Vám děkujeme,

František Kostlán, publicista, novinář

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka

  Diskuse
  PS
  June 16, 2010 v 9.21
  Neměl by se DR za tento dopis postavit a v nějaké poupravené formě jej nabídnout čtenářům i s e-mailovými adresami na senátory, kterým by jej bylo vhodné poslat?
  June 16, 2010 v 9.38
  kontakt na senátory
  Podle vzoru julinekt@senat.cz lze odvodit jakýkoliv senátorský email: přijmení+první písmeno jména@senat.cz
  TF
  June 17, 2010 v 10.17
  Svělý sloupek, výborný nápad, díky .Určitě se přidám. Trapné vyjádření senátora Julínka o Anně Šabatové vypovídá jenom o úrovni tohoto senátora.

  Táňa Fischerová
  FK
  June 19, 2010 v 7.12
  Táňo,
  díky - a samozřejmě souhlasím.