Překládání světa a umělá inteligence

Filip Outrata

Jak ovlivní umělá inteligence překlad jako obor? Zanikne překladatelské řemeslo? Nebo nové technologie přispějí k jeho obohacení? Jde o novou a prudce se vyvíjející součást světa, s níž se budeme vyrovnávat. Zkusme ji brát jako příležitost.

Nikdo dnes přesně neví, co bude za rok či za pět let. Je pravděpodobné, že překlad, stejně jako třeba psaní určitého typu publicistických textů, v nějaké podobě přežije. Foto pixabay

Je těžké si toho nepovšimnout. Téměř každá diskuse o knihách, nejen těch překladových, se v posledních měsících dříve či později stočí k otázce, jak se překládání a vydávání knih změní s nástupem umělé inteligence. Přežije překladatelství jako obor, jako řemeslo, které dokáže ty, jež je ovládají, uživit?

Za více než dvě desítky let práce nakladatelského redaktora jsem měl v ruce mnoho překladů. Některé byly vynikající, jiné dobré, další ucházející a našly se i takové, které byly prostě špatné. Jeden můj již zesnulý redakční kolega měl v oblibě bonmot o tom, že překladatel se vyznačuje tím, že si z nabízejících se možností vždy spolehlivě vybere tu nejhorší.

Střet s textem

Přesto se jen málokterá část práce redaktora vyrovná tomu, když spolu s překladatelem sedí nad textem, rozebírá jednotlivá místa a nabízí vlastní průhledy do jedinečného světa, kterým je literární překlad: nový domov v novém světě-jazyce pro již existující dílo, a zároveň dílo úplně nové, které není přesnou kopií své předlohy.

Představa, že namísto jedinečného osobního setkání a utkání se s textem, na jehož konci je (i díky přispění redaktorů) jedinečné nové dílo, které v sobě má i něco z osobnosti překladatelky či překladatele, bude jednou pouze zcela přesný, vlastně dokonalý, ale přitom stále stejný strojový překlad, je tísnivá. Mrazivá.

Možná to tak ale nebude. Nikdo dnes přesně neví, co bude za rok či za pět let. Je pravděpodobné, že překlad, stejně jako třeba psaní určitého typu publicistických textů, v nějaké podobě přežije. Jestli zůstane i řemeslem, jímž se dá vydělat aspoň na skromné živobytí, je asi největší otázka. Pokušení pro vydavatele ušetřit tu nemalou část nákladů na vydání knih, jíž jsou překladatelské honoráře, bude jistě nemalé.

Převod či překlad?

Překládání není jen převádění slov, vět a odstavců z jednoho jazyka do jiného. Je to i výsledek nikdy nekončící cesty seznamování se s jiným světem a osvojování si ho. Přirovnání překladu knihy k vytvoření dalšího, nového domova, nové podoby a nového hlasu pro dílo je výstižné, ale neříká všechno. Jde totiž také o nový domov, nově objevenou část sebe sama pro toho, kdo překládá.

A přirovnání je možné obrátit ještě jiným směrem. Vždy, když se v životě setkáváme s něčím novým, poznáváme někoho nového, snažíme se proniknout do jeho světa a porozumět mu, vlastně si jej pro sebe překládáme. Být ve světě, být ve světě s otevřenýma očima a otevřenou myslí, vlastně znamená jej pro sebe stále znovu překládat.

Na diskusi přímo věnované umělé inteligenci a překladu, jež proběhla v rámci letošního pražského knižního veletrhu Svět knihy, byla možná trochu překvapivě řeč převážně o tom, jak se dají stále pokročilejší nástroje umělé inteligence použít k obohacení a zlepšení vlastní překladatelské práce. Možností je mnoho a stále jich přibývá, právě díky tomu, že AI technologie jsou stále pokročilejší.

Snad je lepší dívat se na samotnou umělou inteligenci spíše jako na příležitost, jako na potenciální obohacení než jako na hrozbu. Vždyť je to součást světa. Součást, která je stále ještě nová a zároveň se dynamicky vyvíjející. Součást, již si pro sebe teprve překládáme.