Řecká vláda schválila zásadní reformu penzijního systému

Petr Jedlička

V odsouhlaseném balíku reformních zákonů lze nalézt všeobecně žádané změny, klasická úsporná opatření i čistě neoliberální návrhy. Podle pozorovatelů jej řecká veřejnost nepochopí, a proto odmítne.

Kabinet George Papandrea v úterý odsouhlasil sérii legislativních změn, jež mají přispět k úspoře vyžadované zahraničními věřiteli a komplexně reformovat penzijní systém. Po parlamentním schválení prvního balíčku škrtů (v půli března) a odhlasování druhé sady reforem (minulý týden) se jedná o třetí soubor razantních sociálně úsporných opatření, které se řecká vláda rozhodla uskutečnit pod mezinárodním tlakem.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Série penzijních zákonů zavádí do systému desítky změn a nových prvků. V platnost mají vstupovat postupně, v následujících patnácti letech.

Kromě zásadní úpravy některých řeckých specifik (redukce vánočních, velikonočních a prázdninových prémií pro Řeky s důchodem do 2500 eur a jejich zrušení pro movitější penzisty, snížení počtu státem spravovaných penzijních fondů z třinácti na tři atd.) má většina úprav podobu škrtů a omezení (snížení základního důchodu na 360 euro, zrušení většiny profesních příplatků, srovnání mužského a ženského věku pro odchod do důchodu na pětašedesáti letech, zákaz odchodu do předčasného důchodu před šedesátým rokem věku, zavedení výpočtu penze z průměrného, nikoliv konečného příjmu v produktivním věku či snížení důchodového stropu na dvě třetiny výše dřívější mzdy).

Naprostou novinkou je nicméně svázání výše důchodů s vývojem HDP a výsledky hospodaření jednotlivých penzijních fondů. Toto nařízení má platit do roku 2014. Do té doby budou veškeré důchody v Řecku zmraženy na současné výši, a to i v případě, že dojde k výraznému pohybu cen.  

Podle zpravodajských agentur, které se odvolávají na výpočty řeckého ministerstva sociálních záležitostí, se po zavedení reformy sníží příjem průměrného důchodce o šest procent, u movitějších či různě zvýhodněných pak o čtrnáct.

Výše důchodů je v Řecku značně rozmanitá. Část seniorů zaplatí s bídou nájem, jiní, zejména někdejší vládní úředníci, pobírají násobně větší částky, než kolik činí průměrný plat. Deficit řeckého důchodového systému je navíc dvakrát větší než roční HDP celé země.

Analytikové se shodují, že vina za nefunkčnost a disproporce dosavadního systému padá na rozbujelou, do značné míry stavovskou státní správu, ve níž jsou výnosné pozice obsazovány klienty a příbuznými tradiční řecké elity. Vláda však do penzijní reformy zahrnula jak čistě racionální, tak neoliberální úpravy. Dle listu Kathimerini lze i z tohoto důvodu očekávat, že balíček zákonů nebude veřejností přijat.   

Parlament by se měl reformou zabývat už v průběhu tohoto týdne, hlasování je plánováno na konec měsíce. Odbory se k penzijnímu balíčku nijak podrobně nevyjádřily. Veškerá úsporná opatření jsou nyní v Řecku vnímána především jako ústupek Mezinárodnímu měnovému fondu a bohatším státům, zejména Německu.

Na protest proti tomu, jak vláda přistupuje k záchraně ekonomiky, je na středu odpoledne plánována další generální stávka.

Další informace:

AFP Angry pensioners warn of 'social revolt' in Greece

Kathimerini Tougher pension system unveiled

Reuters FACTBOX-Greece's pension reform bill

    Diskuse