Nová platforma Akademie věd má zlepšit prestiž nájemního bydlení

Martin Lux

V úterý 6. prosince 2022 spustil Sociologický ústav Akademie věd online platformu NájemPlus. Jejím cílem je zvýšit kvalitu a prestiž soukromého nájemního bydlení v České republice.

Platforma NájemPlus se snaží na neziskovém principu a ve veřejném zájmu propojit kvalitní české soukromé pronajímatelé s odpovědnými nájemníky hledajícími dlouhodobý pronájem, tedy s těmi, kteří chtějí v nájmu vytvořit svůj nový domov. Foto pixabay

Podle sociologických průzkumů je v současnosti soukromé nájemní bydlení většinou populace — včetně drtivé většiny mladých lidí — vnímáno jako bydlení dočasné a jako bydlení jen pro příjmově slabší domácnosti. Nakonec totiž prakticky všichni touží získat vlastnické bydlení.

Důvodů je více, mnohé z nich i neracionální, spočívající v tradici, emocích nebo normách současné české společnosti. Jakkoliv razantně narůstá podíl soukromého nájemního bydlení na bytovém fondu v naší zemi (1 % v roce 1989, 7 % v roce 1991, 11 % v roce 2001, 14 % v roce 2011 a odhadem 15—17 % v současnosti), je stále většinou lidí vnímáno jako bydlení s nedostatečnou ochranou (z důvodu krátké délky nájemního poměru), malou svobodou (týkající se zařízení bytu) a nízkou kvalitou služeb (v případě potřeby oprav).

Mylné představy

Z našich výzkumů vyplývá, že pokud mají lidé uvést nějaké asociace, které je jako první napadnou, v souvislosti s vlastním bydlením jsou to vesměs pozitivní a hřejivé věci jako domov, zázemí a jistota, u nájemního bydlení jsou to nejčastěji starosti, nejistota a problémy. A taky vyhazování peněz z okna, protože tak lidé nájem vnímají. Paradoxem přitom je, že úroky z úvěrů na bydlení takto neberou.

Cílem projektu NájemPlus je ukázat, že se tyto představy nezakládají na pravdě, a že i v naší zemi existují pronajímatelé, kteří jsou ochotni nabízet nájemní bydlení v „západním“ kvalitativním standardu, tedy dlouhodobé a kvalitní nájemní bydlení umožňující lidem žít v nájmu i delší část svého života. Kdo by taky chtěl založit rodinu v místě, kde s jistotou může zůstat jen rok? Nebo kde pronajímatel zájemci nabídne pouze velmi nejistou podnájemní smlouvu? Případně kde si pronajímatel do smlouvy napíše, že si nájemce nesmí zapsat trvalé bydliště, i když se to samo o sobě příčí zákonu?

Smysl platformy

Principem projektu je, že soukromí pronajímatelé mohou prostřednictvím platformy NájemPlus bezplatně nabízet své byty k pronájmu a propagovat sebe sama prostřednictvím seznamu registrovaných pronajímatelů, pokud se u bytů nabízených přes platformu zavážou naplňovat desetibodový etický kodex, a zároveň umožní, aby jejich nájemci naplňování tohoto závazku průběžně hodnotili.

Mezi body etického kodexu přitom patří umožnit zájemci dlouhodobý nájem, a to například silnou opcí v nájemní smlouvě slibující prodloužit jednoroční nájem — v případě, že nájemník neporušil své povinnosti — za stejných podmínek na další rok a tak na celkové období alespoň pěti let. Patří sem ale také třeba vzdání se možnosti výpovědi nájmu z důvodu potřeby bytu pro sebe nebo své příbuzné, tedy vzdání se jednoho z výpovědních důvodů, který umožňuje zákon, ale který výrazně zvyšuje nejistotu na straně nájemce.

Možnost hodnotit pronajímatele je přitom jedinečná, a to minimálně v evropském měřítku. Známé platformy jako Booking.com nebo Airbnb už sice dávno hodnocení umožňují, ale v těchto případech se jedná výhradně o krátkodobé ubytování. Pronajímatelé nájemních bytů, kteří se vývoje platformy zúčastnili, právě z těchto hodnocení měli největší obavy. Báli se totiž, aby se naše stránky nestaly prostorem, kde si budou nespolehliví nájemníci vyřizovat účty se svými domácími.

Proto naše platforma umožňuje, aby pronajímatel mohl na hodnocení nájemce reagovat, čímž celá diskuse skončí. Pokud navíc pronajímatel ukáže, že nájemce nedodržel to, co měl, může nás požádat i o odstranění jeho hodnocení. Naším cílem totiž není škodit pronajímatelům, ale naopak — co nejvíce je podpořit.

Platforma NájemPlus se zkrátka snaží na neziskovém principu a ve veřejném zájmu propojit kvalitní české soukromé pronajímatelé s odpovědnými nájemníky hledajícími dlouhodobý pronájem, tedy s těmi, kteří chtějí v nájmu vytvořit svůj nový domov. Stejně tak, jako se pronajímatelé zavážou k etickému kodexu, zavážou se k podobnému kodexu i nájemníci, a to už při prvním kontaktu s pronajímatelem. Závazek se tak stane oboustranným a doufejme, že i oboustranně výhodným. Platformu NájemPlus bude provozovat Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.