Lži z dnes už neexistujícího webu nadále komplikují nezbytnou pomoc

Aneta Lakomá

Dezinformace proti organizaci Nesehnutí, které před sedmi lety šířil brněnský zastupitel za ODS Libor Šťástka, nadále poškozují občanské iniciativy. Zcela vyvrácené pomluvy se dnes na internetu začaly objevovat znovu.

Dezinformace mohou mít na válečné uprchlíky velmi citelný dopad. Odstranit je z inernetu je přitom takřka nemožné. Důkazem je aktuální opětovné šíření lží bývalého brněnského zastupitele Libora Šťastky. Foto Sandy Huffaker, AFP

Českým internetem se šíří informace obviňující sociálně-ekologickou organizaci Nesehnutí z pochybného nakládání s finančním darem od města Brna. Organizace na ně v úterý reagovala prohlášením na svých stránkách, v němž nepravdy o sobě vyvrací.

Brno navíc podle koordinátora mediální komunikace Nesehnutí Marka Hadrbolce v současné době žádný peněžitý dar občanské iniciativě neposkytlo. Částku ve výši tři sta tisíc korun, kterou dezinformace v současnosti zmiňují, jí město věnovalo už v roce 2015. Přispělo tak na sbírku Chléb pro Charkov.

Dezinformace, jež se v té době začaly šířit, uváděly, že na pomoc lidem v Charkově šel jen zlomek prostředků, což se ukázalo jako lež. Organizace v roce 2016 zveřejnila vyúčtování a bezproblémovost nakládání z finančními prostředky potvrdilo nyní Deníku Referendum i město Brno. Zpráva, která o Nesehnutí koluje dnes, je s tou, co se objevila už před sedmi lety, zcela plně totožná.

„Dezinformace, které se o nás šíří, jsou nebezpečné i v tom, že apelují na lidi, aby nikam a nikomu žádné peníze neposílali, což je v souvislosti s děním na Ukrajině problém. Vnímáme, že tím nemusí poškozovat jen naši organizaci, ale i další projekty, které se snaží pomáhat,“ sdělil Deníku Referendum Hadrbolec. Podle něj Nesehnutí také zvažuje, že s žádostí o pomoc osloví projekty, které se vyvracením nepravdivých informací na internetu zabývají.

Brněnská pomoc obětem konfliktu na Donbase v roce 2015. Foto FB NESEHNUTÍ

Před sedmi lety uspořádala organizace Nesehnutí sbírku Chléb pro Charkov, jež měla pomoct vnitřně vysídleným lidem utíkajícím před tehdy probíhajícími boji na východě Ukrajiny. Vybralo se včetně materiální pomoci téměř osm set tisíc korun, darem ve výši tři sta tisíc přispělo také Brno.

Kateřina Gardoňová z tiskového střediska města Brna Deníku Referendum sdělila, že darované peníze byly použity zejména na nákup základních potravin. Přesně se jednalo o částku 273 970 korun. Tu na svých webových stránkách uvádí i Nesehnutí. Zbylé výdaje šly na překladatelské práce nebo se z nich platilo ubytování či strava. Gardoňová Deníku Referendum potvrdila, že město dostalo vše řádně vyúčtované.

Dezinformace namířená proti humanitární akci Chléb pro Charkov se začala šířit z dnes již neexistující stránky www.zitzbrna.cz, která byla registrovaná na člena brněnské ODS Libora Šťástku. Uvádělo se v ní, že se Nesehnutí chystá dar od města Brna využít k nákupu pouhých sto jedenácti kojeneckých vod a většinu peněz investovat na vlastní činnost a obsahovala také zcela smyšlené vyúčtování.