Otevřený dopis na okraj videoklipu pana Zelenky

Erazim Kohák

Šéfredaktor DR požádal Erazima Koháka, který je zosobněním důstojnosti stáří i české demokratické levice, aby Petra Zelenku otevřeným dopisem vyzval, zda by jej nepřišel přesvědčit o přednostech pravice. Vznikl ale jiný dopis.

Milý Jakube,

budiž toto otevřený dopis na okraj videoklipu pana Zelenky „Přemluv bábu“. Nevím, zda Ti za něj mám děkovat. Jsou věci, které jsou přímo koule teplého dehtu. Těch se člověk nemůže ani dotknout, aniž by pošpinil sám sebe. Je třeba se jich štítivě vyvarovat, odmítnout s nimi cokoliv společného, nevšímat si jich, neopakovat je, prostě vytěsnit je ze společenství slušných lidí na ono pověstné smetiště dějin...

Tento klip podle mě mezi ně patří. Není to jen jeho otřesnou vulgaritou. Daleko horší je představa o mladém voliči, kterou divákovi podsouvá. Předpokládá, že mladý volič je bytost nejnižší kulturní úrovně, naprosto bezohledná, ochotná manipulovat kalkulovaným útokem na city i lidi, kteří o každého z nich dvacet, třicet let nezištně pečovali.

Přičítá mladým nejen vulgární hrubost, nýbrž nevybíravé sobectví bez sebemenší schopnosti soucítění či mezigenerační solidarity. Jsou mladí lidé ochotní přijmout takovou charakteristiku? Jsou opravdu tak neschopní myšlení, že nedovedou domyslit důvody a následky své bezohlednosti? Jsem učitel, trochu je znám — a v tomto klipu je nepoznávám.

Hodnoty, které tento klip vyjadřuje, jsou neslučitelné se soužitím ve svobodě a smíru. Postoje, které zastává, jsou samy zhoubné — hrubost, sobectví, bezohlednost. Není to otázka „levice“ a „pravice“. Je to otázka demokracie. Jejím předpokladem je schopnost diskuse, společného hledání společně přijatelných řešení. Bojové postoje v ní nemají místa. Kdo takové postoje zastává — či kdo se jich zastává — sám či sama se vyřazuje z demokratického soužití.

Snad je dobře, že tento klip tak názorně zobrazil „pravicové“ přístupy k soužití. Strany, které se samy za pravicové označují, se od tohoto klipu potřebují jednoznačně oddělit. Teď je na všech lidech dobré vůle, bez ohledu na politické přesvědčení, aby se ohradili proti této úrovni veřejných vystoupení a na obranu základní mezilidské slušnosti. Jinak tato společnost skončí tak jako všechny společnosti, které nedokázaly vytěsnit násilnictví a vulgaritu ze svého obcování.

Milý Jakube,

nesleduji internet a tato ukázka, kterou jsi mi poskytl, mi potvrzuje, že dobře činím. Doufám, že otřes tohoto klipu přivodí tolik potřebný obrat kulturní úrovně této předvolební kampaně a vyvolá vzpouru mladých proti tomu, co se jim tu přičítá.

Zdravím Tě úsměvem poněkud smutným, leč přesto nadějným, protože věřím v soudnost a slušnost velké většiny naší mladé generace.

Erazim Kohák

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  PM
  April 27, 2010 v 9.10
  Taktak pane Koháku
  I já si nám přeji, aby držitelé moci ve státě pochopili, že fašizace politické kultury není tím nejlepším způsobem usilování o politické kompetence. Pokud k tomu tento klip napomůže tak smíme poděkovat užitečným idiotům s talentem za podnět k vzepětí pudu sebezáchovy, a zamyšlení nad nedostatky naší "demokratičnosti".