Irové zaujali koronavirovou pomocí Navahům, vrací prý laskavost z dob hladomoru

Petr Jedlička

Indiánský kmen zorganizoval v polovině 19. století sbírku pro Irsko sužované neúrodou brambor. Desetitisíce Irů se nyní rozhodly pomoc původním Američanům oplatit.

Dnes dosluhující irský taoiseach Leo Varadkar přebírá při návštěvě v USA dar od čoktského náčelníka — tradiční flétnu. Foto archiv úřadu irského premiéra

Média z celého světa zaujala v posledních dnech zvláštní událost: na účtu iniciativy shromažďující koronavirovou pomoc pro komunity původních Američanů z kmenů Navahů a Hopi se začaly ve velkém objevovat příspěvky od dárců z Irska. Většinou šlo o drobnější dary — nejčastěji deset až padesát amerických dolarů. Přišly však od desetitisíců dárců a byly doplněny poznámkami typu „Vaši předkové pomohli našim předkům“, „Myslíme na vás“ či „Irsko nezapomíná“.

Jak se ukázalo posléze, impulzem k dárcovské vlně se stal tweet známé novinářky Naomi O'Learyové z irských Timesů. Ta na sociální síti vybídla k oplátce pomoci, jíž poskytli v roce 1847 indiáni Irům postiženým hladomorem. V návaznost na tento apel se do kampaně na pomoc původním Američanům zapojilo skokově na čtyřicet tisíc přispěvatelů právě z Irska.

„Bylo to dojemné, opravdu dech beroucí. Při kontrole účtu navázaného na stránku GoFundMe jsme najednou zjistili, že máme dvacet tisíc donorů z Irska a od nich 670 tisíc dolarů,“ uvedla v rozhovoru pro EuroNews Ethel Branchová, jedna z organizátorek sbírky na pomoc indiánským rodinám. 

Celkově se na příslušném účtu nastřádalo dosud 3,7 milionu dolarů — v přepočtu téměř 100 milionů korun.

Proč se vybírá

Původní Američané z kmenů Navahů a Hopi obývají v USA zejména poloautonomní oblast na rozhraní Arizóny, Nového Mexika, Colorada a Utahu. V dnešních USA přitom patří ke komunitám, jež zasáhla koronavirová epidemie nejvíce. Na počet obyvatel mají vyšší podíl nakažených jen New York a New Jersey. Třetina domácností Hopi a Navahů navíc není připojena na vodovodní síť. V domech žije též často více generací pospolu.

Vybrané peníze slouží dle Ethel Branchové na nákup roušek, trvanlivého jídla a balené vody pro potřebné. Hlavním cílem sbírky je zajistit zásoby na dvoutýdenní izolaci rodinám s nakaženými, pomoci matkám samoživitelkám a sociálně nejslabším.

„Dosud jsme zvládli pomoci více než třem tisícům lidí ve více než padesáti vesnicích Navahů a pěti vesnicích Hopiů,“ uvedla pro EuroNews Branchová.

Navahů žije dnes v USA na 300 tisíc, přičemž 170 tisíc z nich ve zmiňované poloautonomní oblasti. Ke výrazně menšímu kmenu Hopi se hlásí přibližně 18 tisíc Američanů. Hlavní rezervace Hopiů leží pak uprostřed arizonské části navažského teritoria.

Současné rozšíření největších z původních amerických etnik. Navahové zde bledě zelenou, Čoktové oranžovou. Zdroj NickConwayBlog

Historický kontext

Zajímavostí je, že Irům v roce 1847 nepomáhali ani Navahové, ani Hopiové, ale příslušníci kmene Čoktů. Čoktové patřili spolu s Čerokíi, Kríky, Čikasavy a Seminoly mezi tzv. pět civilizovaných kmenů obývajících původně jihovýchod USA — dnešní Karolínu, Georgii, Alabamu a Floridu. V první polovině 19. století byly tyto kmeny nuceně vysídleny na západ za řeku Mississippi. Téměř třetina příslušníků daných kmenů vysídlování nepřežila — zemřeli na nemoci, v důsledku hladu, na vyčerpání či kvůli konfliktům s armádou, která tzv. Cestu slz prakticky organizovala.

Hopiové jsou naproti tomu původní američtí Pueblané, jejichž současná rezervace v Arizoně leží na místě jejich tradiční domoviny. Navahové se pak přistěhovali do sousedství Hopiů ve 13. a 14. století, a to z jihu dnešní Kanady, podobně jako známější Apačové.

O hladomoru v Irsku se Čoktové měli dozvědět právě po Cestě slz od jednoho z vojáků. Zbídačený kmen mající v živé paměti vlastní utrpení dal z iniciativy několika náčelníků dohromady částku 170 dolarů (asi 20 tisíc dnešních dolarů), kterou přes misii v Arkansasu odeslal do vlastního Irska.

Čoktský dar z 19. století připomíná i památník Kindred Spirits v corkském Midletonu. Foto NA, WmC

V Irsku je daná událost v posledních letech často připomínána. V corkském Midletonu byl dokonce v roce 2015 odhalen tematický památník. Irští představitelé se také při návštěvách USA s Čokty pravidelně scházejí. Čoktským dospívajícím jsou nabízena stipendia na irských školách, pro děti se pořádají výlety.

Ke kmeni Čoktů se hlásí dnes asi 170 tisíc Američanů. Koronavirus přitom jeho hlavní sídliště v Oklahomě a Mississipii zatím výrazněji nezasáhl — na rozdíl právě od Navahů a Hopiů. Zatímco u Čoktů bylo na konci minulého týdne evidováno 84 nakažených, u Navahů šlo o 2800. Irové se tak rozhodli pomoci tentokrát právě jim.

Další informace: