Boj obyvatel o záchranu sídliště Ďáblice pokračuje. Ale stavět tu chce i město

Petra Dvořáková

Územní studii Institutu plánování a rozvoje, která měla ďáblické sídliště ochránit před hrozbou výstavby šestnáctipatrových věžáků, obyvatelé vyhlíželi s nadějí. Jenže i podle ní se mám na jednom z nejzahuštěnějších míst v Praze stavět.

Boj obyvatel o podobu pražského sídliště Ďáblice, označovaného odborníky za jedno z nejkrásnějších českých sídlišť, pokračuje. Kvůli záměru developerské společnosti CPI postavit na jednom z nejhustěji osídlených míst Prahy až šestnáctipatrové věžáky Magistrát uložil Institutu plánování a rozvoje vypracování územní studii. Její návrh však zklamal obyvatele, architekty i radnici městské části Praha 8.

„Nehrozí už sice výstavba čtyř věžáků, zato hrozí výstavba osmnácti ,paneláků naležato'“ shrnul výtky místních Antonín Pavlíček v rámci interpelací na květnovém jednání zastupitelstva Hlavního města Prahy. „Výstavba je potřeba. Možná ne tak, jak je to v současném návrhu nakreslené, ale je potřeba. Je to otázka péče. Většina pozemků na sídlišti je městských — a vlastnictví zavazuje,“ odpověděl mu náměstek primátora pro rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Vypracováním územní studie sídliště Ďáblice pověřil Magistrát vloni v létě Institut plánování a rozvoje. Studie měla za úkol „zachovat jedinečnou identitu sídliště, zlepšit veřejný prostor, posílit kvalitu služeb a vybavenosti a prověřit možné budoucí změny v rámci jeho území.“ Výběrové řízení Institutu plánování a rozvoje na její vypracování vyhrálo studio MOBA. Institut měl zároveň koordinovat občanskou participaci na vzniku návrhu.

„Proběhly dvě vycházky nad mapou, absolvovali jsme rozhovory s obyvateli i podnikateli, provedli jsme dotazníkové šetření mezi třemi sty obyvateli,“ popsal pro DR tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.

Jak však upozorňuje spolek Krásné Kobylisy, dotazníkové šetření není totéž co participace. „Participační proces ve smyslu aktivního zapojení obyvatel do tvorby budoucí podoby místa, kde žijí, do okamžiku představení návrhu územní studie neprobíhal. Do té doby byly obyvatelé pouze objektem terénních průzkumů jako respondenti, i přestože opakovaně projevovali zájem aktivně se spolupodílet na návrhu budoucí podoby sídliště. To je jeden z důvodů, proč výsledek odmítají,“ reaguje za Krásné Kobylisy Jana Rozmarová.

Výstavba by zasáhla les a stoleté stromy

Institutu plánování a rozvoje a studio MOBA představily návrh studie obyvatelům v březnu v Kulturním domě Ládví. Dostavily se stovky lidí. Někteří postávali ve frontách i na chodbě. Návrh hlasitě odmítali. Neřeší podle nich parkování — na již teď dopravně přetíženém území - ani přehřívání sídliště v létě či zadržování vody. Nejvíce jim vadí objem výstavby, která by zasáhla i les či staleté stromy.

Podle autora návrhu Igora Kovačeviće jsou obyvatelé „militarizovaní špatnou zkušeností se správou a privatizací sídliště“. Upozorňuje, že si nesmějí plést participaci „s prodejem falešných iluzí“. Vácha pak dodává, že „v zádání se neuvádí, že studie má sídliště pouze chránit. Územní studie jsou především od toho, aby prověřily potenciál rozvoje.“

„Udělali jsme chybu v komunikaci,“ přiznávají však oba s tím, že participace byla zanedbána v době analyzování a rozpracování návrhu. Až v reakci na emotivní debatu v Kulturním domě vznikla pracovní skupina, v níž možné řešení hledají nejenom zástupci města, IPRu a developera, ale i Krásných Kobylis či Společenství vlastníků jednotek.

Návrh je prezentován jako vize sídliště do roku 2060. Studio MOBA sídliště rozdělilo na dvě části: na vnitřní stabilizovanou část, kde se stavět nebude, a na vnější transformační část, kde se stavět bude. „Chtěli jsme mít k dispozici koncepční pohled na Ďáblice, hodně do budoucna. Nový bulvár by Ďáblicím velmi pomohl,“ vysvětluje Vácha. Bulvárem, podél nějž se bude stavět nejvíce, se má stát ulice Střelničná.

Na sídlišti, vyzdvihovaném pro množství zeleně a volného prostoru, by mělo dle návrhu vzniknout dvacet až třicet šestipatrových domů. Právě otevřenosti sídliště a jeho rozvolněných okrajů si přitom cení nejenom obyvatelé, ale i architekti.

„Návrh vůbec nerespektuje modernistický ráz sídliště. Na jeho okraji vytváří hradbu domů. Vzniklá koridorová ulice představuje cizorodý a naprosto nezapadající prvek,“ komentovala pro DR návrh architekta Hana Řepková. Návrh, za nějž si studio inkasovalo dva miliony korun, je podle ní sice citlivější než původní záměr developera, „ale je nekoncepční a nic neřeší, spíše škodí“.

„Aby územní studie mohla být podkladem pro vypracování, musí být v souladu s platným územním plánem Prahy. Což předložená studie není. Její zpracování lze v tuto chvíli považovat za zbytečně vynaložené náklady, protože vůbec neplní, co se od ní očekává,“ upozorňuje pak architekta Kristýna Jirsová. „Vrcholně nestandardní je to, že z procesu přípravy územní studie byl jaksi vyloučen pořizovatel, tedy státní správa, který má podle stavebního zákona celý proces koordinovat a dohlížet na jeho zákonnost," dodává.

Nespokojenost vyjadřuje i zastupitelstvo Prahy 8, které návrh odmítlo už třikrát v usnesení. „Očekávali jsme od studie Institutu plánování a rozvoje, že sídliště ochrání. Místo toho problém přesunula na okraj sídliště. Zahušťování sídliště a následky jako úbytek zeleně či nárůst dopravy jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekl Deníku Referendum místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti).

Ďáblice jsou jednou z nejvíce zahuštěných pražských lokalit

Návrh sice vymezuje území možné výstavby, neupřesňuje ale, jaké objekty v místě vzniknou, zda to budou kanceláře, objekty občanské vybavenosti nebo byty. Právě možnost stavby nových bytů trápí obyvatele nejvíce.

Sídliště teď obývá asi šestnáct tisíc obyvatel a patří mezi deset pražských lokalit s největší hustotou osídlení. Na nárůst obyvatel by zřejmě nestačila občanská vybavenost. Podle sociodemografické studie vypracované Vysokou školou ekonomickou jsou parkovací místa na sídlišti vytížena na sto osm procent — už nyní potřebám obyvatel nestačí. Školky z devětadevadesáti procent. Ze studie zároveň vyplývá, že největším nedostatkem sídliště je právě přemíra bytů.

Jak Institut plánování a rozvoje, tak náměstek primátora pro územní rozvoj Hlaváček možnost výstavby bytů nevylučují. „Díky bohu za každý nový byt. Pokud by se do lokality přestěhovalo pět set nebo tisíc nových obyvatel, doprava by kvůli tomu nezkolabovala,“ komentuje Vácha.

„V bytech na sídlišti dříve bydlely rodiny se dvěma dětmi. Teď už v nich rodiny s dvěma dětmi nebydlí a počet obyvatel sídliště klesá. Trošku mě překvapuje, že vaše generace z Deníka Referendum se mě jako náměstka pro rozvoj naopak neptá, kdy dodám byty,“ odpověděl Hlaváček Deníku Referendum.

Jak potvrdila sociodemografická studie, více než třetina obyvatel sídliště Ďáblice jsou v současnosti senioři — často zde bydlí od šedesátých let. Byty na sídlišti se proto postupně uvolňují. Vzhledem k tamější nadstandardní kvalitě bydlení, dané zelení i stavem a rozměry bytů, se očekává právě přistěhování mladých rodin — a v horizontu dvaceti let pak asi jedenáctiprocentní nárůst počtu obyvatel. Ten by mělo sídliště se stávajícím bytovým fondem zvládnout.

Ďábličtí ke konci května zaslali Institutu plánování a rozvoje svoje připomínky. Přes Hlaváčkův odpor Magistrát prodloužil lhůtu pro připomínkování, která měla původně uplynout už 10. dubna a zároveň vzal na vědomí usnesení Prahy 8 o tom, že „respektuje požadavky většiny obyvatel sídliště na zachování kvality života, a proto nesouhlasí s nahrazováním občanské vybavenosti výstavbou budov s převahou jiné funkce“. Přepracování návrhu zatím Hlaváček odmítá.

Včely zřejmě padnou k zemi

Celá situace vznikla kvůli developerské společnosti CPI podnikatele Radovana Vítka, který na sídlišti v roce 1997 získal pokoutným způsobem čtyři družstevní obchody Včela. Objekty nechal zchátrat. Před třemi lety firma představila záměr objekty pro jejich zchátralost zbourat a postavit místo nich až šestnáctipatrové domy.

Záměru se s nečekanou vervou vzepřeli občané. Zbourání krčků spojujících architektonicky unikátní objekty bývalých Včel v Tanvaldské ulici přesto nezabránili.

Právě rekonstrukce zchátralých objektů občanské vybavenosti je tím, co by obyvatelé uvítali. S takovou možností však nepočítá ani Praha 8. „Jednáme s CPI o výměně pozemků na sídlišti za pozemky buď na samém kraji sídliště, anebo úplně mimo sídliště. Rádi bychom však, aby už objekty bývalých Včel byly v době směny pozemků zdemolované. Více než rekonstrukce stávajících objektů by se vyplatila případná výstavba nových,“ vysvětlil místostarosta Prahy 8 Vítek. „Je třeba vzít do úvahy, že obchody jsou i přes neutěšený stav objektů obyvateli stále využívány,“ upozorňuje však za sdružení Krásné Kobylisy Rozmarová.

O sídlišti Ďáblice nyní na popud jeho obyvatel vzniká i kniha. „I dnes se mluví o tom, že největší chybou sídlišť je, že nemají znaky tradičního města, že tu chybí ulice a náměstí. Tady jako by architekti k něčemu takovému mířili,“ komentoval Ďáblické sídliště teoretik umění a architektury Rostislav Švácha pro Český rozhlas.

I on souhlasí s tím, že zahušťovat se sice má, nikoliv však na sídlištích, a že další výstavba by sídliště neúměrně zatížila. „Kladným jevem jsou podle mého občanské iniciativy, které se zrodily přímo na sídlištích a snaží se je ubránit,“ dodal.