Do obory Radějov návštěvníci smí, nejvyšší správní soud zamítl stížnost úřadu

Radek Kubala

Zrušení zákazu vstupu do obory Radějov, ze které si její majitel miliardář Leoš Novotný vystavěl luxusní panství, definitivně posvětil Nejvyšší správní soud. Ekologové požadují po ministerstvu životního prostředí, aby v místě zakázalo hony.

Zákaz vstupu do obory Radějov ležící v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, z níž její majitel, miliardář Leoš Novotný, už přes deset let vyhání návštěvníky i pomocí policie, je definitivně zrušený. Nejvyšší správní soud na konci září zamítl kasační stížnost Městského úřadu Veselí nad Moravou, který si stěžoval na rozhodnutí městského soudu v Brně. Ten předloni v březnu zákaz vstupu do obory zrušil.

Proti praktikám majitele obory Radějov, který si v ní postavil luxusní sídlo hlídané desítkami kamer a pořádá zde pravidelné hony pro vlivné osoby, vystupují již několik let ochránci přírody z Hnutí DUHA Bílé Karpaty. Jejich koordinátor Pavel Dekař považuje rozhodnutí soudu za skvělou zprávu pro milovníky Bílých Karpat.

„Vliv obory Radějov na místní přírodu je prokazatelně devastující. Orgány státní správy, které mají dbát na veřejný zájem a co nejcitlivější správu území, se jako jeden muž bijí za sobecké zájmy jednoho oligarchy proti svým vlastním občanům. Naštěstí nezávislé soudy nám daly za pravdu,“ řekl Deníku Referendum Dekař.

Leoš Novotný od roku 2014 zakazoval vstup do obory v červnu a od září do listopadu. Své kroky odůvodňoval nutností chránit místní daňky a jeleny, kteří v červnu kladou mláďata, a podzimními hony. Ochránci přírody přitom pomocí kontrol prokázali, že Novotný zvěř opakovaně přemnožil — s největší pravděpodobností proto, aby navýšil počet úlovků. Přemnožená lesní zvěř ale devastuje okolní přírodu.

„Přes díry v plotech se mi sem dostává zvěř ze Slovenska,“ vymlouval se Novotný Deníku Referendum před třemi lety. Na dotazy, jaký je názor správců obory na rozhodnutí soudu a jaké budou další kroky majitele, odmítl Deníku Referendum odpovědět jak oborník, tak Novotného právní zástupce Josef Němeček. „Nejsem pověřený podávat vám informace, tiskového mluvčího nemáme,“ řekl Němeček.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Veselí nad Moravou se dotazům Deníku Referendum o názoru na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyhnul. „Zákaz vstupu do obory byl zrušen již rozhodnutím krajského soudu počátkem roku 2017,“ řekl vedoucí odboru Jiří Janoška. Tiskový mluvčí Městského úřadu Jakub Zbořil pak dodal, že v současnosti analyzují situaci a zvažují možnosti dalšího postupu.

Obora neexistuje

Majitelem obory se Novotný stal v roce 2010, předtím ji měl sedm let pronajatou od Lesů ČR. Firma Leoš Novotný a.s. tehdy pochybným způsobem směnila pozemky se státem, celou transakci kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad jako nevýhodnou pro stát. Případem se zabývala také kancelář Veřejného ochránce práv, podle které obora měla nejpozději v roce 2003 zaniknout. Požádala také o ukončení jejího provozu.

Hnutí DUHA Bílé Karpaty argumentuje tím, že úřady při vydání rozhodnutí o uznání obory Radějov z roku 1993 svým postupem pokoutně obešly lidi, kteří tu vlastní pozemky. Rozhodnutí o jejím uznání totiž majitelům pozemků nikdy řádně nedoručily a proto nemohlo rozhodnutí nabýt právních účinků. Ochráncům přírody dal předloni v březnu za pravdu krajský soud v Brně.

„Soud opakuje a zdůrazňuje, že nemůže být vydáno opatření obecné povahy k předmětu právních vztahů (honitba), o jehož samotné existenci panují značné a odůvodněné pochybnosti, a jehož existence nebyla a nemohla být v průběhu tohoto soudního řízení prokázána,“ uvedl tehdy soud v rozsudku.

Právní zástupce ekologů Jaromír Kyzour Deníku Referendum vysvětlil, že pokud nemohla obora právně vzniknout, nemůže platit ani zákaz vstupu do ní. „Co se bude dít dále nevíme, záleží na krocích Leoše Novotného a městského úřadu. Nicméně se úřad nemůže nadále tvářit, že obora existuje,“ řekl Kyzour.

Podle zákona o myslivosti lze myslivost provozovat pouze v rámci uznané honitby. „Orgány státní správy by měly urychleně zakročit proti dalšímu provozování loveckých aktivit na tomto území. Celý případ ukazuje, že různé pokusy omezovat v navštěvování a poznávání naší krajiny bývají leckdy naprosto nepodložené a je důležité se proti nim bránit. Budeme celou kauzu dál sledovat a po přelomových verdiktech soudů zvážíme další kroky,“ dodal Pavel Dekař.

Jiří Janoška z odboru životního prostředí Městského úřadu Veselí nad Moravou však vidí celou situaci jinak. „Soud nerozhodl o neexistenci obory nebo protiprávnosti zákazu vstupu. Pouze konstatuje, že neměl v tomto soudním řízení dostatečné podklady pro to, aby mohl najisto postavit, kdy rozhodnutí o uznání honitby nabylo právní moci,“ řekl Deníku Referendum.

Tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý na dotaz Deníku Referendum, zda bude Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství v tomto konkrétním případě nějak zasahovat řekl, že ministerstvo nebude vyvíjet v tomto případě žádnou činnost. „Správní řízení ve věci omezení či zákazu vstupu do honitby je v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stejně jako záležitost správního řízení ve věci uznání honitby. Odvolacím orgánem je krajský úřad," řekl Bílý.