Je čas ukončit závislost Evropy na růstu

Otevřený dopis

Na tento týden svolala skupina europoslanců do Bruselu přelomovou konferenci týkající se ne-růstové budoucnosti. Zveřejňujeme otevřený dopis vědců a vědkyň, jímž chtějí upozornit na nutnost zabývat se ne-růstovou problematikou.

V tomto týdnu se vědci a veřejní činitelé sjíždějí do Bruselu, aby se zúčastnili zásadní konference. Cílem této akce, kterou organizují členové Evropského parlamentu z pěti různých politických uskupení spolu s odbory a neziskovými organizacemi, je prozkoumat možnosti „po-růstové ekonomiky“ v Evropě.

V posledních sedmi desetiletích byl růst HDP základním ekonomickým cílem evropských zemí. Ale s růstem našich ekonomik narůstá i náš negativní dopad na životní prostředí. Přestřelili jsme bezpečné mantinely pro lidstvo na naší planetě a chybí důkazy, že by se dařilo oddělit ekonomické aktivity od spotřeby zdrojů či znečištění, alespoň ne v měřítku, které je potřeba. Sociální problémy v dnešní Evropě nevyřešíme dalším růstem. Vyřešíme je spravedlivější distribucí příjmů a bohatství, které již máme.

Růst je navíc stále těžší docílit kvůli sníženému nárůstu produktivity, saturaci trhů a ekologické degradaci. Budou-li současné trendy pokračovat, může růst v Evropě během deseti let úplně skončit. V současné době je snaha podporovat růst dalším zadlužováním, omezováním environmentální legislativy, navyšováním pracovní doby a omezováním sociálních jistot. Tato agresivní honba za růstem za každou cenu rozděluje společnost, vede k ekonomické nestabilitě a ohrožuje demokracii.

Ti, kdo jsou u moci, se prozatím odmítali těmito otázkami zabývat. Projekt Evropské komise Za horizontem HDP se proměnil na projekt HDP a další horizonty. Růst zůstává oficiální mantrou. Ač označovaný jako „udržitelný“, „zelený“ či „inkluzívní“, stále zůstává především růstem. I nové Cíle udržitelného rozvoje obsahují ekonomický růst jako cíl veřejných politik pro všechny země, navzdory zásadnímu rozporu mezi růstem a udržitelností.

Dobrá zpráva je, že v občanské a akademické sféře se rozvíjí po-růstové hnutí. V různých místech se jmenuje různě: nerůst, Postwachstum, ustálený stav nebo koblihová ekonomika, prosperita bez růstu, abychom vyjmenovali jen několik. Od roku 2008 hostily pravidelné nerůstové konference tisíce účastníků.

Nová globální iniciativa, Aliance WE-All, se snaží tato hnutí propojit, zatímco evropská výzkumná síť rozvíjí nové „ekologické makroekonomické modely“. Takové modely naznačují, že je možné zlepšit kvalitu života, obnovit svět přírody, snížit nerovnosti a nabídnout smysluplná pracovní místa — to vše bez potřeby ekonomického růstu, pokud se nám podaří uplatnit veřejné politiky, které naši současnou závislost na ekonomickém růstu překonají.

Některé z navrhovaných změn zahrnují omezení spotřeby zdrojů, progresivní zdanění k omezení nárůstu nerovnosti a postupné krácení pracovní doby. Spotřeba zdrojů by mohla být omezena zavedením uhlíkové daně, přičemž příjmy z této daně by mohly být přerozděleny jako dividenda pro každého nebo použity k financování sociálních programů.

Dalším nástrojem ke snížení nerovnosti by mohlo být zavedení základního a současně také maximálního příjmu. To by zároveň pomohlo redistribuovat práci zahrnující péči a redukovat mocenské nerovnováhy, které ohrožují demokracii. Nové technologie by mohly být použity k redukci pracovní doby a ke zlepšení kvality života, a nikoliv jako dnes k omezení pracovních příležitostí a zvyšování zisků privilegované menšiny.

Vzhledem k problémům, které hrozí v případě dalšího růstu, by bylo od veřejných činitelů nezodpovědné, kdyby se nepokusili prozkoumat možnosti po-růstové budoucnosti. Konference v Bruselu je slibným začátkem, ale je potřeba jít podstatně dál. Jako skupina společenských a přírodních vědců z celé Evropy vyzýváme Evropskou unii, její instituce a členské státy, aby:

  1. Byla ustanovena zvláštní komise o po-růstových budoucnostech v Evropském parlamentu. Tato komise by měla aktivně diskutovat o budoucnosti růstu, rozvíjet veřejné politiky pro po-růstové budoucnosti a přehodnotit skutečnost, že růst zatím zůstává jedním z hlavních cílů veřejných politik.
  2. Byly zahrnuty alternativní indikátory do makroekonomického rámce EU a jeho členských států. Ekonomické politiky by měly být hodnoceny podle toho, jaký je jejich dopad na kvalitu života, spotřebu zdrojů, nerovnost a zajištění důstojné práce. Tyto indikátory by měly mít při rozhodování větší váhu než HDP.
  3. Byl změněn Pakt stability a růstu na Pakt stability a kvality života. Pakt stability a růstu je sada pravidel, které mají za cíl omezit vládní deficity a národní dluh. Měl by být zrevidován tak, aby jeho cíle zahrnovaly zajištění základních potřeb občanů a současně snižování spotřebu zdrojů a emise na udržitelnou úroveň.
  4. Bylo založeno ministerstvo pro ekonomickou tranzici v každém členském státě. Nová ekonomika, která se zaměřuje přímo na lidské a ekologické potřeby, nabídne mnohem lepší budoucnost nežli taková, která je strukturně závislá na ekonomickém růstu.

Dr Dan O'Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Kate Raworth, Lecturer, Oxford University, UK

Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK

Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain

Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK

Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA

Dr. David Graeber, Professor, London School of Economics, UK

Dr. Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK

Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France

Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK

Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands

Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia

Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France

Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK

Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA

Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany

Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France

Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany

Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland

Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Simone D'Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy

Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain

Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain

Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden

Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France

Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain

Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden

Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden

Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK.

Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain

Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK

Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria

Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland

Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany

Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland

Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain

Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria

Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain

Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland

Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain

Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France

Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia

Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain

Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK

Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK

Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium

Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria

Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy

Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland

Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain

Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain

Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France

Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France

Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr Giacomo D'Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK

Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy

Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany

Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland

Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium

Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria

Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy

Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK

Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain

Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark

Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden

Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain

Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France

Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark

Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria

Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia

Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany

Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden

Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany

Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland

Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic

Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Andrej Lukšič, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia

Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK

Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy

Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgium

Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Branko Ančić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia

Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK

Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain

Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden

Dr Eva Fraňková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Lidija Živčič, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia

Dr Martin Pogačar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia

Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland

Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium

Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium

Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Fikret Adaman, Professor, Boğaziçi University, Turkey

Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada

Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium.

Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy

Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands

Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany

Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK

Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France

Dr. Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany

Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK

Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland

Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK

Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia

Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany

Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria

Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador

Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' & Università Ca' Foscari Venezia, Italy

Dr Petr Jehlička, Senior Lecturer, Open University, UK

Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany

Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium

Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands

Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France

Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany

Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden

Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium

Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia

Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council

Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium

Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria

Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta

Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Ruth Kinna, Professor of Political Theory, Loughborough University, UK

Francesco Gonella, Professor, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca' Foscari Venezia, Italy

Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden

Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Vincent Liegey, Co-Author of "A Degrowth Project", Hungary

Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, Department of Philosophy and Communication, University of Bologna, Italy

Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy

Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy

Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland

Dr Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto University, Finland

Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden

Dr. Petter Næss, Professor in Planning in Urban Regions, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr. Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr. Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria

Dr. Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr. Karolina Isaksson, Senior research leader, Swedish national road and transport research institute, Sweden

Dr. Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr- Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr. Irmak Ertör, Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spain

Dr. Maria Hadjimichael, Researcher, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Cyprus

Dr. Carlo Aall, Researcher in Societal transformation and climate change, Western Norway Research Institute, Norway

Dr. Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania