Žádnou daňovou revoluci nechystáme, říkají Starostové ve volebním programu

Jan Gruber

Starostové a nezávislí představili volební program. Chtějí prosadit zeštíhlení státu, posílení pravomocí obcí a krajů nebo elektronizaci státní správy. Na druhé straně jen vágně hovoří o práci, sociálním zabezpečení nebo zdravotnictví.

„Stát se musí vzdát rozhodování v oblastech, kde rodina, obec, město nebo i kraj mají mnohem účinnější nástroje, jak situace vyhodnocovat a řešit. Těžištěm rozhodování ve věcech, na které stát už není s to dohlédnout, se musejí stát právě obce a města,“ píší Starostové a nezávislí (STAN) ve svém volebním programu. Přesun kompetencí směrem z centra k samosprávám je jedním z hlavních pilířů jejich programu. Na druhé straně Starostové jen vágně hovoří o práci, sociálním zabezpečení nebo zdravotnictví.

Program vznikl ve spolupráci čelných představitelů hnutí, jako jsou Per Gazdík, Vít Rakušan nebo Jan Farský, a akademiků. Jmenovat lze například egyptologa Miroslava Bártu nebo bývalého ministra dopravy Petra Moose. Starostové se profilují jako proevropská, liberální, středo-pravicová strana, která klade důraz na zapojení občanů do rozhodování státu.

Volební program je členěn do patnácti kapitol, které kopírují kompetence jednotlivých ministerstev. Starostové říkají, že chtějí silný, ale štíhlý stát. Slibují zeštíhlení ministerstev a oslabení byrokracie. Zavazují se provést revizi agend státu a ty zbytné odstranit. Současně slibují během volebního období v rámci boje s byrokracií zrušit kolem osmi tisíc pracovních míst na tuzemských úřadech.

Starostové se dále hlásí k elektronizaci veřejné správy a vytvoření „digitálního klíče“ pro každého občana či občanku. „Chceme veřejnou správu, která občana neobtěžuje, ale vychází mu vstříc. Chceme propojit informace, aby nemusel občan poskytovat žádné údaje více než jednou,“ řekla poslankyně a místopředsedkyně hnutí Věra Kovářová.

Důchodová a zdravotní reforma je nezbytná

„Naší prioritou je stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí. Žádná daňová revoluce,“ uvedla lídryně STAN v Pardubickém kraji Michaela Matoušková. Starostové proto navrhují ponechat daňové sazby v současné výši.

Podobně jako občanští demokraté nebo TOP 09 hovoří o potřebě snižování nákladů na práci, tedy o snižování odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Výpadek státního rozpočtu chtějí vyrovnat důchodovou a zdravotní reformou. Nicméně bližší parametry reforem program neobsahuje. Starostové se omezili na stručné konstatování, že pro obě dvě reformy ustaví komise, které rychle navrhnou „praktická řešení pro třetí dekádu jedenadvacátého století“.

Program hnutí se letmo dotýká i odlivu dividend z České republiky. STAN se domnívá, že řešením je zavedení snížené nebo nulové daně na tu část zisku, kterou firmy v České republice reinvestují, nebo použijí na zvýšení mezd českých zaměstnankyň a zaměstnanců.

Starostové se domnívají, že stát funguje neefektivně. Chtějí proto zeštíhlovat ministerstva a propouštět úřednice a úředníky. Foto STAN

Starostové slibují zjednodušení právního řádu, zkvalitnění a zrychlení rozhodování soudních a správních orgánů na všech úrovních nebo celostátní diskusi o českém volebním systému. Jejím cílem by mělo být snížení počtu voleb, případně sloučení jejich termínů. STAN v případě volebního úspěchu hodlá zapojit více veřejných institucí do přípravy zákonů, do Legislativní rady vlády by Starostové rádi doplnili Asociaci krajů, Svaz měst a obcí nebo odborové svazy.

Dále navrhují prodloužení lhůt na posouzení zákonů, která Senátu postoupí Poslanecká sněmovně, alespoň na šedesát dnů, což by mělo přispět ke zkvalitnění legislativního procesu. „Prosadíme zákon o majetkové odpovědnosti za úřední rozhodnutí. Stav, kdy jediným odpovědným je pouze daňový poplatník, nelze akceptovat,“ uvádějí v neposlední řadě — a ve shodě s politickým hnutím ANO — Starostové ve svém programu.

Odmítáme slepě oddlužovat dlužníky

„Budeme prosazovat zvýšení platů učitelů na sto třicet procent průměrné mzdy. Zárukou budoucnosti je vzdělaná společnost, stát musí investovat do vzdělání, ne dávek,“ řekl kolínský starosta a první místopředseda hnutí Vít Rakušan. Starostové chtějí zvýšit platy učitelům a učitelkám zhruba na pětačtyřicet tisíc korun, propojit systém škol se zaměstnavateli nebo obnovit technické kroužky na základních školách. Slibují změnu zákona o investičních pobídkách s cílem lákat takové investory, kteří přinesou výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Ve shodě s dnešní pravicovou opozicí se vymezují vůči diskutované novele insolvenčního zákona s tím, že „odmítají slepě oddlužovat dlužníky“. Na druhé straně se ale hlásí k výstavbě startovacích, sociálních a chráněných bytů. Chtějí však, aby odpovědnost za jejich výstavbu měly obce a kraje, nikoliv gesčně příslušná ministerstva, respektive stát.

Ačkoli se Starostové dle slov svého volebního lídra Jana Farského chápou jako „proevropské hnutí ctící své mezinárodní závazky v Evropské unii a NATO“, část programu věnující se evropské integraci je značně stručná. STAN říká, že v Evropě hodlá klást důraz na dodržování principu subsidiarity a posilování demokratických principů fungování Unie.

Otázku přístupu ke společné evropské měně Starostové podobně jako většina dalších politických stran odbíjí konstatováním, že „stanoví podmínky, za kterých Česká republika vydá definitivní rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do mechanismu směnných kurzů (ERM II) a následně do eurozóny“.

Program, který Starostové představili v úterý na tiskové konferenci, není ještě definitivní. V následujících patnácti dnech jej má veřejnost i členská základna možnost připomínkovat. Jeho konečnou podobu chce hnutí schválit koncem měsíce srpna na programové konferenci.