Novými členy Rady České televize jsou Tomáš Samek a Martin Doktor

Jan Gruber

Poslanecká sněmovna ve středu zvolila dva nové členy Rady České televize. Patnáctičlennou Radu doplní antropolog Tomáš Samek a olympijský vítěz Martin Doktor. Posledního chybějícího člena Rady zvolí poslanci později v druhém kole volby.

Poslanecká sněmovna ve středu v tajné volbě volila tři nové členy Rady České televize. V prvním kole tajné volby byli zvoleni pouze dva noví radní, kterými se stali kanoista Martin Doktor a antropolog Tomáš Samek. Ti jako jediní obdrželi dostatečný počet hlasů. Do druhého kola volby postoupili dva kandidáti. Poslanci a poslankyně budou vybírat mezi Jiří Závozdou a René Kühnem.

Rada má patnáct členů, které volí a odvolává Sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členové rady jsou voleni na šest let, přičemž každé dva roky dochází k obměně jedné třetiny Rady. Mezi hlavní pravomoci Rady patří jmenování a odvolání generálního ředitele České televize, schvalování jejího rozpočtu, dohled nad plněním úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání nebo schvalování plánů dlouhodobého rozvoje v oblasti programu.

Samotné volbě předcházelo veřejné slyšení kandidátů, které pořádal sněmovní Volební výbor. Z dvaadvaceti uchazečů Výbor na konci března doporučil Sněmovně devět jmen. Místa v Radě obhajovali dva její současní členové. Prvním z nich byl podnikatel a majitel reklamní agentury René Kühn a druhým novinář Jiří Závozda, který v minulosti působil v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes a televizi Prima. Třetí z radních, kterému skončil mandát, Michal Jankovec se rozhodl znovu do nekandidovat.

Dalšími uchazeči o tři uvolněná místa byli mediální historik a děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík nebo bývalý poslanec Občanského fóra a Občanské demokratické aliance Oldřich Kužílek. Do Rady České televize dále kandidovala zahradní architektka a bývalá televizní moderátorka Dana Makrlíková, novinář a někdejší podnikový právník Psychiatrické nemocnice Bohnice Tomáš Němeček nebo právnička Dagmar Raupachová.