Koalice prosadila nové volební zákony. Hospodaření stran bude hlídat nový úřad

Vratislav Dostál

Poslanecká sněmovna schválila novelu volebních zákonů. Politické strany tak budou muset vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nový úřad, zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce.

Poslanci schválili Senátem upravenou verzi zákona o sdružování v politických stranách. Norma přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran. Pokud se pod ní podepíše prezident Miloš Zeman, od příštího roku budou muset politické strany mimo jiné vést transparentní účty.

Vznikne také nový úřad, který bude kontrolovat jejich hospodaření, zákon zavádí i limity pro výše daru, které může strana přijmout od jednoho dárce. Pro zákon hlasovali sociální demokraté, zástupci hnutí ANO a lidovci, tedy kompletní koalice. Opozice byla většinově proti.

S návrhem nesouhlasili především zástupci ODS. Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier v reakci na jejich kritiku zdůraznil, že se nejedná o vyčerpávající úpravu financování volebních kampaní jednou provždy.

„Všude na světě, kde přijali podobnou právní úpravu, se k tomu periodicky vracejí, reagují na zkušenosti z praxe a tu úpravu doplňují, vylepšují. Také třeba proto, že se objevují nové způsoby vedení kampaně, nové způsoby financování a je na to potřeba reagovat,“ uvedl ve sněmovně Dienstbier.

Cílem novely je dle jeho slov zajistit vyšší míru transparentnosti financování volebních kampaní. „Předložený návrh zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády, v jehož rámci se vláda zavázala ke zpřísnění systému financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně,“ vysvětlil už dříve Dienstbier.

Podstata návrhu spočívá v jednotné úpravě pravidel volebních kampaní a jejich financování v zákonech upravujících volby do parlamentů, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu.

„Norma zavádí definici volební kampaně a její časové vymezení a stanovuje povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet pro financování volební kampaně. Kontrola nad financováním volební kampaně se svěřuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,“ vysvětluje Dienstbier.

Kromě navrhované právní úpravy pravidel volebních kampaní a jejich financování zákon u voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do Evropského parlamentu navyšuje příspěvek politických stran na volební náklady z patnácti na devatenáct tisíc korun. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku.

Pokud zákon podepíše také prezident Miloš Zeman, Česká republika přestane být jedním z pěti států Evropské unie, ve kterém dosud neexistuje nezávislá kontrola politického financování.