Důchodci v exekuci: od ledna poslal stát jejich věřitelům téměř miliardu korun

Vratislav Dostál

V červnu čelilo exekuci více než 84 tisíc důchodců. Průměrná výše srážky činila 1 902 korun. Od ledna do června poukázala Česká správa sociálního zabezpečení na účty nikoliv důchodcům, nýbrž jejich věřitelům, celkem 973 miliónů korun.

Přesně 84 699 důchodců mělo v červnu letošního roku exekuci z důchodu, který vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Od ledna do června 2016 ČSSZ poukázala na účty věřitelů celkem 973 miliónů korun. Průměrná výše srážky ze všech druhů důchodu v tomto měsíci činila 1 902 Kč.

„ČSSZ k červnu 2016 nemohla exekuci zařídit u více než 45 000 důchodů pro jejich nízkou výši, důchod dlužníků nedosahoval tzv. zabavitelné výše,“ uvedl ředitel ČSSZ Jiří Biskup. Zdůrazňuje přitom, že to neznamená, že by dluh zanikl. Pokud ho dlužník-důchodce neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí stále eviduje.

„V okamžiku, kdy se dlužníkovi důchod zvýší nebo se u něj změní například počet vyživovaných osob, ČSSZ je povinna srážky zařídit,“ dodává Biskup. Ze zkušeností ČSSZ podle něj přitom platí, že stoupá počet lidí, kteří si exekuci nebo dokonce několik exekucí do důchodu již přinášejí, což způsobuje i vyšší časové nároky na zpracování dávek.

Srážky z platu (příjmu) zaměstnaným občanům, kteří se ještě před odchodem do důchodu dostali do finančních obtíží končících uvalením exekuce, provádějí jejich zaměstnavatelé. Po odchodu dlužníků do důchodu tuto povinnost ze zákona přebírá ČSSZ coby plátce důchodu, tj. příjmu dlužníka.

Má-li žadatel o důchod exekuci nebo je-li v insolvenci, je vhodné k žádosti o důchod předložit i tzv. exekuční příkazy, v případě insolvence sdělit spisovou značku. Praxe ale podle ČSSZ ukazuje, že klienti si to neuvědomují, za dluhy se stydí či je nechtějí přiznat.

Pokud jde o exekuce na nemocenské dávky, ČSSZ jich letos eviduje téměř 2,5krát více než před dvěma lety. „Jestliže v roce 2014 v daném období byly provedeny srážky z důvodu nařízené exekuce a insolvence z dávek nemocenského pojištění (tj. z nemocenského a z peněžité pomoci v mateřství) u necelých 38 tisíc výplat, v pololetí roku 2016 jich bylo citelně více — přesně 86 392.“

Z dostupných údajů k prvnímu pololetí 2016 je zřejmé, že i objem peněz putujících věřitelům z nemocenských dávek strmě stoupá. Za pololetí roku 2014 jim bylo vyplaceno 47,16 miliónu korun, letos to byl téměř trojnásobek, věřitelé na účty dostali 137,25 miliónu korun.

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. Srážky z důchodu může ČSSZ ukončit až po splacení dluhu včetně úroků a nákladů řízení, popřípadě na základě rozhodnutí subjektu, který o exekuci rozhodl.

Nezabavitelná částka pro dlužníka činí 6 178,67 Kč (v roce 2015 činila 6 118 Kč). Pokud ji výše důchodu nepřekračuje, nemůže ČSSZ exekuční srážku zařídit. Na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat, se nezabavitelná částka dále zvyšuje o 1 544,67 Kč (v roce 2015 o 1 529,50 Kč). Částka, nad kterou se zbytek důchodu může srazit bez omezení, je stanovena na 9 268 Kč (v roce 2015 činila 9 177 Kč).