Populace rysa je na Šumavě v ohrožení, varují vědci

Vratislav Dostál

Genetická analýza biologických vzorků rysa naznačuje, že je jeho výskyt na české, bavorské a rakouské straně Šumavy v ohrožení. Příčinou je pytláctví, nízká genetická variabilita či izolovanost šumavské populace ve středoevropském prostoru.

Výskyt rysa ostrovida na české, bavorské a rakouské straně Šumavy nemá do budoucna jistotu. Tvrdí to vědci s odkazem na genetickou analýzu biologických vzorků rysa sebraných na bavorské straně Šumavy. Tým expertů z Německa, Polska a Ruska v nové studii označil naši největší populaci rysa za ohroženou.

Velké šelmy, zejména vlci, se sice do většiny evropských zemí vracejí, situace na Šumavě a Pošumaví je ale odlišná od tohoto trendu. Příčinou je omezený počet zdejších rysů, nízká genetická variabilita a také izolovanost šumavské populace ve středoevropském prostoru.

Na vině je přitom především pytláctví, které zabraňuje šíření šelmy do přilehlých oblastí. Aktuální zoologické výzkumy uvádějí, že na Šumavě a v Pošumaví se vyskytuje pětašedesát dospělých rysů. To je o několik desítek méně než před zhruba patnácti lety, kdy jich v jihozápadních Čechách mohlo žít kolem stovky.

„Evropští vědci varují v nové studii, že populární rys ostrovid nemusí na Šumavě přežít. Hlavně vinou pytláctví se šumavská populace rysů zmenšila až o třetinu a trpí tím, že není propojená s dalšími oblastmi v Evropě obývanými rysem. To má negativní genetické následky,“ komentuje závěry studie Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě.

Zoologové a ochranáři se shodují, že je třeba s genetickým výzkumem pokračovat, zvýšit počet analyzovaných vzorků a oblast sběru rozšířit také na české a rakouské území. Díky tomu bude možné zpřesnit závěry výzkumu i konkrétní způsoby ochrany rysa.

O víkendu se v šumavských Prášilech sejdou čtyři desítky českých a bavorských ochranářů, kteří se profesionálně či dobrovolnicky věnují ochraně rysa ostrovida. Budou sdílet zkušenosti s mapováním a ochranou rysa a hledat způsoby, jak nepříznivý vývoj zvrátit.