Nová studie: Počet mužů na rodičovské se téměř nezvyšuje

Vratislav Dostál

Většímu zapojení otců do péče o děti nic nebrání, přesto reálně možnost čerpat rodičovskou využije jen hrstka z nich. A ti, kteří zájem mají, naráží na silné předsudky a nepochopení jak ze strany zaměstnavatele, tak přátel či širší rodiny.

Zůstat doma a pečovat o malé děti je v České republice, ale i v ostatních zemích Visegrádské čtyřky, téměř výlučně záležitostí žen. Podíl mužů čerpajících rodičovskou dovolenou nepřevyšuje v žádné ze zemí v regionu dvě procenta, za posledních patnáct let se tak zvýšil jen neznatelně. Nadále zde tak přetrvává tradiční dělba rolí. Vyplývá to ze závěrů nové srovnávací studie.

„Ačkoli formálně většímu zapojení otců do péče nic nebrání, reálně možnost čerpat rodičovskou využije jen hrstka z nich. A nejde pouze o to, že muži sami nechtějí. I ti, kteří zájem mají, naráží na silné předsudky a nepochopení jak ze strany zaměstnavatele, tak přátel či širší rodiny,“ tvrdí genderová expertka a spoluautorka výzkumu Veronika Šprincová z organizace Fórum 50 %.

„Jako správná je vnímána role muže jako živitele a jeho role pečovatele je snižována. Často je rozhodnutí, kdo z páru zůstane doma, čistě pragmatické — v kariéře pokračuje ten z páru, kdo má vyšší plat, tedy většinou muž,“ dodává Šprincová. Podle ní má přitom zapojení otců do péče řadu výhod.

„Otcové, kteří zůstali na rodičovské, jsou prokazatelně aktivnější v péči a výchově potomků a to i dlouhodobě po ukončení rodičovské. A naopak děti, na jejichž péči se v jejich raném dětství otcové podíleli, samy přejímají vyrovnanější dělbu povinností ve svých rodinách,“ vysvětluje.

Česká republika ani Slovensko zároveň zatím nemají ani vyhrazenu část rodičovské dovolené pro otce a patří tak mezi výjimky, které zaostávají za ostatními členskými státy Evropské unie, a to včetně bývalých států tzv. východního bloku. Maďarsko a Polsko mají zakotven určitý minimální standard, který se postupně rozšiřuje.

Jak ilustrují výzkumy veřejného mínění, česká veřejnost zavedení tzv. otcovské podporuje.

„Již dnes chce řada otců trávit čas se svými novorozenými dětmi. Musí na to však čerpat svou řádnou dovolenou či neplacené volno, jedná se tak pro ně o finančně náročnou záležitost. Zavedení placené otcovské by tak pomohlo především rodinám s nižšími příjmy,“ komentuje Šprincová.

Ministerstvo práce nyní nicméně navrhuje zavedení otcovské poporodní péče. Tvrdí to ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Jana Maláčová. Otcové by tak nově měli nárok na pobírání dávky ve výši sedmdesáti procent svého platu. Tento návrh již schválila vláda a v blízké době ho bude projednávat Poslanecká sněmovna.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo návrh otcovské poporodní péče, jehož cílem je umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě, pomoci matce v kritické fázi šestinedělí a posílit tak vznikající vztah mezi dítětem a jeho oběma rodiči,“ vysvětluje Maláčová.

    Diskuse (0 příspěvků)