Letošní Cenu Josefa Vavrouška získali Bedřich Moldan a Daniel Pitek

Vratislav Dostál

Letošní Cenu Josefa Vavrouška organizátoři poprvé vyhlásili ve dvou kategoriích: za dlouhodobý přínos a významný ekologický počin. Porota letos vybrala exministra životního prostředí Bedřicha Moldana a severočeského podnikatele Daniela Pitka.

Cenou Josefa Vavrouška, kterou letos již podvacáté vyhlašovala Nadace Partnerství, letos porota vyznamenala ekologa, publicistu a bývalého ministra životního prostředí Bedřicha Moldana a severočeského podnikatele a člena předsednictva Strany zelených Daniela Pitka. Organizátoři letos cenu poprvé udělovali ve dvou kategoriích: za dlouhodobý přínos a také za významný ekologický počin. Laureáti svá ocenění převzali ve čtvrtek v Barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském.

„Letošní jednání poroty bylo v případě rozhodování o laureátovi za dlouhodobý přínos životnímu prostředí docela jednoznačné, i když výrazných nominovaných osobností bylo znovu několik. V případě ceny za výjimečný počin bylo rozhodování mnohem složitější. Je vidět, že životní prostředí a jeho ochrana má u nás výrazné podporovatele,“ vysvětluje výkonný ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička.

Laureátem v kategorii za dlouhodobý přínos se stal Bedřich Moldan, český ekolog, publicista a politik, který stál u zrodu české ekologické legislativy po roce 1989. V letech 1990 a 1991 byl prvním ministrem životního prostředí a počátkem devadesátých let pak působil například jako předseda Českého svazu ochránců přírody. Na přelomu století vykonával funkci předsedy Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Je profesorem Univerzity Karlovy, kde založil Centrum pro otázky životního prostředí a věnuje se pedagogické činnosti.

„Profesor Moldan je dosud jednou z mála světově proslulých osobností environmentální politiky České republiky. ČR, Slovensko ale i celá Evropa byla pozitivně ovlivněna jeho prací i schopností dávat dohromady politiky, vědce, odborné týmy či mladé lidi,“ říká o čerstvém laureátovy Ladislav Miko, zástupce ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise, který Moldana na cenu navrhl.

V kategorii za významný ekologický počin si cenu odnesl severočeský podnikatel Daniel Pitek, který na vlastní náklady a na rozsáhlém území několika stovek hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky. Veřejně se angažuje v celém regionu i v celostátních kauzách spojených s ochranou přírody.

„Rozšířením ceny o kategorii významný počin dáváme příležitost k ocenění práce právě těch zajímavých a odvážných lidí, kteří zrovna nezachraňují svět, ale svým přístupem mění pohled a přístup lidí k životnímu prostředí třeba jen v obci nebo regionu. A právě takovým člověkem je i Daniel Pitek,“ vysvětluje výkonný ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

    Diskuse
    June 2, 2016 v 19.53
    Kdo to platí
    Já nevím, ale Dan Pitek to rozhodně jen "na vlastní náklady" (viz text) nedělá, pokud vůbec. Na stovky hektarů totiž nejspíš bere několik miliónů korun ročně na subvencích z veřejných peněz - kromě "základní sazby" je to v relativně neúrodných podmínkách (LFA) a ve zvlášť chráněném území.