Cena Josefa Vavrouška byla udělena za boj proti těžbě uhlí

Anna Voňavková

Ocenění za přínos životnímu prostředí za rok 2009 obdržel Vladimír Buřt, bojovník proti těžbě uhlí a místostarosta Horního Jiřetína, a environmentalisté působící v Bílých Karpatech Adri van Westerop (in memoriam) s manželem Raymondem Aendekerkem.

Cenu Josefa Vavrouška za přínos životnímu prostředí uděluje každoročně Nadace partnerství. Za rok 2009 Nadace ocenila bojovníka proti těžbě uhlí v Ústeckém kraji Vladimíra Buřta a lucemburské ekology dlouhodobě působící u nás Raymonda Aendekerka a Adri van Westerop.

Vladimír Buřt byl oceněn za dlouholetou obhajobu udržitelného rozvoje obcí a regionů proti privátním zájmům těžebních firem na těžbu uhlí spojenou s likvidací obcí a krajiny. Raymond Aendekerk z Lucemburska převzal cenu i za svou zesnulou manželku Adri van Westerop. Oba pracovali v Hostětíně, v Bílých Karpatech, kde funguje mnoho prvků ekologické infrastruktury, která je navíc obcí podorována.

„Podílí se na přípravě dvou významných záměrů, které by měly Hornímu Jiřetínu umožnit zasloužený rozvoj a vytvořit zde ještě příjemnější místo k životu.  Jde o stavbu městské kanalizace a čistírny odpadních vod a pak o teplofikaci s využitím geotermální energie. Na oba záměry již probíhají příslušná povolovací řízení,“ napsal v laudatiu na Vladimíra Buřta pro Nadaci partnerství Daniel Vondrouš.

Ocenění se uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů nebo za výjimečný čin v této oblasti.

Cena Josefa Vavrouška byla zřízena Nadací Charty 77 na počest významného ekologa Josefa Vavrouška a je vyhlašována společně s Nadací Partnerství. Cena nese jméno federálního ministra životního prostředí a předního českého popularizátora udržitelného rozvoje.

Doposud obdrželo cenu třiadvacet významných osobností. Mezi dřívějšími laureáty se objevila například jména jako Miroslava Knotková, Ivan Dejmal, Jan Bouchal, Ivan Rynda, Erazim Kohák a další.

Více informací:

Ekolist.cz Ceny Josefa Vavrouška uděleny za boj proti těžbě uhlí a spolupráci s Lucemburskem

Nadace partnerství Nominovaní na cenu Josefa Vavrouška za rok 2009

    Diskuse