Prouprchlické demonstrace nevymizely, o víkendu jich proběhlo dalších dvanáct

Petr Jedlička

Letošní protesty za větší vstřícnost a otevřenost k uprchlíkům jsou menší než loňské, stále však časté, pestré a zaměřené na různé aspekty situace. Vztahu k uprchlíkům se věnoval i katolický papež František během své květnonedělní mše.

Už ne s takovou návštěvou jako minulý rok, ale stále pokračují v Evropě i mimo ni demonstrace za větší vstřícnost a otevřenost k uprchlíkům. Upozorňují na to agenturní zdroje s tím, že se prouprchlickým protestům věnuje od loňského podzimu méně pozornosti než protiuprchlickým. Například o proběhlém víkendu se takto demonstrovalo v Londýně, Barceloně, Vídni, Amsterdamu, Lublani, Curychu, Lucernu, Athénách, několika dalších městech v Řecku a také v australské Canbeře.

„Konkrétní důrazy jednotlivých protestů byly různé. Londýnská demonstrace byla zaměřena zejména proti netečnosti vůči osudům uprchlíků a rozšířenému rasismu (...) v Barceloně se lidé vydali průvodem k moři, kde symbolicky vyjádřili úctu těm, kdo riskují život plavbou přes moře ve snaze dostat se do vysněné Evropy (...) ve slovinské Lublani zase žádali účastníci rozebrání plotu z žiletkového drátu na hranici s Chorvatskem a stažení armády,“ hlásil zpravodaj BBC do nedělního vysílání.

Také počet účastníků se lišil protest od protestu — od čtyř až patnácti tisíc v Londýně po lublaňských několik set. Vždy ale akci pořádaly koalice organizací a iniciativ, které se utvořily během uprchlické krize a jež se tématu stále soustavně věnují — ve Slovinsku například Aktivni državljan, v Katalánsku Mare Nostrum a podobně.

Pozor na Piláty

Ke vztahu Evropanů k uprchlíkům se o víkendu opět vyslovil také katolický papež František. Během mše celebrované při příležitosti Květné neděle na náměstí sv. Petra přirovnal — slovy agentur — „odmítání některých evropských států převzít odpovědnost za alespoň část utečenců“ k postoji římských autorit, které se zřekly odpovědnosti za osud Ježíše Krista a místo hledání pravdy a výkonu spravedlnosti zvolily přístup „myji si ruce“.

Také Ježíšovi byla dle Františka „upřena jakákoliv spravedlnost“ a i on pocítil „lhostejnost na vlastní kůži“. Křesťané si na Květnou neděli připomínají Kristův příchod do Jeruzaléma. Den též otevírá předvelikonoční Svatý týden.

Pozorovatelé pak ještě upozorňují na jeden zajímavý detail: katolický papež zahrnuje ve svých projevech pod pojem uprchlík nejen osoby, které prchají před válkou či pronásledováním, ale i ty, kdo utíkají před bídou. V prostředí současné evropské politiky jsou přitom tito označováni za ekonomické migranty.

Dohoda s Tureckem

Většina zpráv o pokračování uprchlické krize je v posledních dnech nicméně vztahována k nové dohodě mezi EU a Tureckem uzavřené v pátek. Uprchlíky a další migrující odradila od snahy připlout do Řecka zatím jen částečně — během víkendu zaregistrovali řečtí pohraničníci 875 nově příchozích. Plně uplatňována by ale úmluva měla být až od 4. dubna.

Na řecké ostrovy dorazili už turečtí úředníci a pohraničníci, kteří zde mají spoluorganizovat dohodnuté vracení těch, kdo překročí hranici nelegálně a nepožádají o azyl, zpět do Turecka. Na slíbené úředníky ze zemí EU Řekové dle vlastních vyjádření ještě čekají.

Také turecká pohraniční stráž je ovšem dle pozorovatelů od pátku aktivnější. Podle vlastních statistik zabránila o víkendu v ilegálním překročení hranice třem tisícům lidí.

Další informace:

AFP Thousands protest in European capitals to support migrants

Reuters Don't turn backs on refugees, pope says at Palm Sunday service

CityAm.com Thousands of protesters descend on London in major refugee rally organised by Stand Up to Racism for UN anti-racism day

DailyMail.co.uk Protesters clash with police as thousands take to streets of London for Refugees Welcome march

Business Insider Australia PHOTOS: Thousands gather on Palm Sunday to welcome refugees into Australia

EU Observer Greece struggles to launch EU-Turkey plan