Analýza médií: Ženy jsou ve zpravodajství zastoupeny čtyřikrát méně než muži

Vratislav Dostál

Zastoupení žen ve zpravodajství tištěných a internetových médií je čtyřikrát menší než zastoupení mužů. Ženy jako subjekty se ve zprávách vyskytovaly v necelých jedenadvaceti procentech případů. Vyplývá to z aktuální analýzy Nesehnutí.

Nová analýza tištěného a internetového zpravodajství provedená ukázala, že zastoupení žen ve zpravodajství tištěných a internetových médií je čtyřikrát menší než zastoupení mužů. Ženy jako subjekty se ve zprávách vyskytovaly v necelých 21 % případů. Rovné zastoupení žen a mužů se vyskytuje pouze na pozici mluvčích. Jako expertky se ženy ve zprávách objevily jen v třinácti procentech případů. Česká republika tak zaostává za světovým průměrem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Z výsledků analýzy lze konstatovat, že od posledního obdobného výzkumu českého zpravodajství z roku 2010 nedošlo k zásadním posunům z hlediska zobrazování žen a mužů. Zjištění poukazují na setrvalý stav opomíjení či nepřítomnosti žen ve zpravodajství, a to jak v českém kontextu, tak i v globálním měřítku. Ačkoli lze pozorovat téměř vyrovnané zastoupení žen a mužů v mediálních profesích, ať už v redakcích, či jako tiskových mluvčích, v obsahu zpravodajství jsou ženy zastoupeny čtyřikrát méně než muži,“ píše se v dokumentu.

Autoři upozorňují na absenci zavádění systémových nástrojů, zmiňují například vnitřní etické kodexy či opatření na podporu diverzity a zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích procesech a pozicích v médiích, které by zohledňovaly či aktivně prosazovaly genderovou rovnost v oblasti médií. To pak podle nich vytváří kontext, který nepřispívá k posouvání společenské debaty a veřejného diskurzu směrem k větší citlivosti v této oblasti.

Analýza proběhla v prosinci loňského roku a zahrnovala celkem 160 článků (osmdesát z internetového zpravodajství a osmdesát z tištěných deníků). Do celého výzkumu bylo celkem zahrnuto 583 lidí (subjektů), z toho ženy tvořily pouze pětinu (jedenadvacet procent) všech subjektů zpravodajství.

„Takto nízký podíl žen jsme nečekaly. Zvláště alarmující je jen desetinový podíl žen jako expertek. Odráží se v něm to, kdo má už v médiích zavedenou pozici, zkrátka komu se volá, pokud potřebujete vyjádření. A ženy to evidentně nejsou,“ uvedla jedna z autorek výzkumu Petra Havlíková z Nesehnutí.

Celkové množství žen v článcích je obdobné, spíše mírně nižší jako v roce 2010 ve výzkumu Global Media Monitoring Project pro ČR, kde ženy tvořily dvaadvacet procent všech subjektů tištěného zpravodajství. Výsledek je rovněž pod celosvětovým průměrem aktuálního výzkumu GMMP za rok 2015, který souhrnně uvádí ženy jako subjekty v tištěném i internetovém zpravodajství v šestadvaceti procentech případů. Z dvaapadesáti článků s fotografiemi se ženy objevily na fotografii pouze u osmi z nich.

„Média stále málo reflektují otázky genderové rovnosti, a to jak uvnitř sebe sama z hlediska pracovních podmínek pro ženy a muže, tak i ve vztahu k obsahu, který vytvářejí. To se pak odráží ve způsobu, jakým média zneviditelňují či přehlížejí jak genderová témata, tak samotné ženy,“ vysvětluje důsledky výzkumu jedna z jeho autorek Alžběta Možíšová z Nesehnutí.

Většina zpráv sice nevykazuje výrazně stereotypní tendence ve vztahu k ženám či mužům, nicméně přetrvává genderová segregace témat. Například v oblasti politiky jsou ženy ve zprávách zastoupeny jen v 16 % a v ekonomice dokonce jen v 15 % případů. Podíváme-li se však na statistiky z podnikatelské oblasti, je zde patrný nárůst podílu žen, a to i v oblasti managementu, kde se za poslední roky zvýšil podíl žen ve vrcholových pozicích na třicet procent.

    Diskuse