Není ženské otázky - je otázka lidská

Rut Kolínská

Před sto lety vyslovil Tomáš Garrigue Masaryk odpovědi na otázky, které si klademe i dnes. Spor o rovnoprávnost žen se v tomto kontextu zdá být anachronický. Jak je tedy možné, že jej stále řešíme?

Trvalo mi dlouho, než jsem se naučila „nepřehazovat horkou bramboru a vzteky ječet“ při pocitech nedorozumění a dokonce i bezpráví. Reakce Ivana Davida na sloupek z minulého úterý „Vyvážené zastoupení 40:60?“ mne navíc vlastně především potěšila, konečně mám jistotu, že můj text někdo četl a přiměl k zamyšlení a reakci na dané téma.

Vedle mých názorů položil Ivan David svá tvrzení, sice to zdánlivě vypadalo, že mé názory vyvrací, ale pokoušel se vyvracet něco, co v mém textu nemohl číst. Mně to však nevadí, každý máme právo se vyjádřit a přednést svůj názor a musíme počítat s tím, že někomu půjdeme proti mysli, jiného vyprovokujeme, aby naši myšlenku rozvedl, a člověka obzvlášť potěší, že najde názorové souputníky a není osamocen. A tak díky vám všem, kdo jste má slova četli.

Přiznám se, že mne dnes trápí jiná záležitost. Všude plno oslav sto šedesátých narozenin Tomáše Garrigua Masaryka, kdekdo ho cituje. Nakonec mi to nedalo a rozhodla jsem se zařadit mezi plejádu citátů několik úryvků starých sto tři let. Filosof Masaryk je přednesl v roce 1907 v době svého pobytu ve Spojených státech v přednášce Ženská otázka. Přednáška nese podtitul „Není ženské otázky — je otázka lidská.“ a byla spolu s ostatními přednáškami vydaná pod souborem Mravní názory. Masaryk nejprve hovořil o postavení ženy v rodině a jasně rozvedl podtitul: „Je otázka kulturní, lidská, a je-li ženská, je i mužská a dětská atd.“ Vzápětí konstatuje v titulku kapitoly: „Naší rodině schází otec.“

Kapitolka končí slovy: „Říká se vždy, že žena od přírody je ustanovena k tomu, aby byla matkou a mateřství se prohlašuje za svaté. Já neříkám, že není, ale pak je i otcovství svaté a já nevím, proč by žena měla být od přírody víc ustanovena být matkou než muž otcem — oběma přísluší stejný podíl na rodině. Muž však proto, že je svalově silnější, vymyká se tomu a hledá pak důvody velice vznešené proto, aby právě v rodině nebyl tím, čím má být.“

Nechť každý, kdo má zájem, nalistuje v Mravních názorech, najde tam i jiná velmi zajímavá pojednání. Myslím, že většina Masarykových názorů překvapí především tím, že byla vyslovena na počátku minulého století. Pokud by citáty byly převedeny do současné češtiny a nebyl uveden autor, asi by mnozí nevěřili, že je psala Masarykova ruka. Obsahově zapadají do kontextu dnešních událostí a dnešního snažení mnohých z nás. Dere se otázka: „Kudy že prošlo století?“ — a není ji možno zadržet.

Masaryk se věnoval i tématu „Žena a život politický.“ Dotkl se jednoho palčivého problému: „Ale politika má být vědou, řízením společenského života, kde je mravná, tam se i ženy začínají účastnit politiky.“ A trochu dále tvrdí: „Za lepších společenských poměrů bude žena veřejně a politicky činna. Je-li dána ženě volnost, aby byla politicky činna, není tím řečeno, že každá žena bude veřejně činna.“

Čas od času se vrátím k těmto slovům a padá na mne tíseň. Jak ještě dlouho bude trvat, než se nám podaří vytvořit „lepší společenské poměry“? Podle všeho se totiž zdá, že jsme právě skoro v poločase. Něco se přece jen posunulo, ale jen tak trochu. V některých oblastech naopak příliš.

Obávám se, že závěrečná kapitolka zní dnes mnohým docela cize: „Rovností ženy s mužem získá život rodinný i veřejný. Ale zatím se skrývá ten starý názor, že žena má být pro muže. Ale ona má být pro sebe jako muž a spojí-li se muž a žena pro život a je-li to spojení opravdové, pak patří jeden pro druhého a vědí, jak regulovat nejen svůj rodinný, nýbrž i veřejný život. A tak bych chtěl pověděti všeobecně, že nynější civilisace a stadium vývoje, na kterém nyní jsme, žádá toho v zájmu všech, aby žena byla postavena muži na roveň ve všech oborech, vyjmouc zaměstnání, daná růzností pohlaví.“

Že by, Ivane Davide, filosof Tomáš Garrigue Masaryk také nerozuměl pojmu rovnost?

  Diskuse
  March 10, 2010 v 17.49
  Nesmírně rád jsem si přečetl tento článek. Šířím prostorem.

  Čísla jsou zřejmá. 15,5 % zastoupení v PS, 17,3 % v Senátu. V takové menšině je nutností "kývat" a nosit "kalhoty" s našitým partajním logem na slipech. Ve srovnání s Norskem mi v ČR chybí autentický, nestrojený ženský element v politickém prostoru. Včera jsem psal pro DR " Naše závodnice si vůbec nepomáhají. Zdá se, že diskutují na trati o strategii a nadále se propadají. Nikdo jim nepomáhá. V rukou totiž drží děti, které nemají školky a už vůbec ne jesle. Jsou platově diskriminované, a tak chápu, že se moc nechce zvýšit tempo. Hádat se o peníze je pod jejich úroveň a nemají tak tvrdé lokty."

  Doporučil bych začít u těch školek a tvrdě stávkoval za dostupnost, muži feministé se přidají. Např. diskuse o kvótách ano či ne ženy zatím pouze rozděluje. To je realita. Píšu z Norska. Problém je v tom, že ženy jsou tu emancipované a proto se prosazují a prosazují se genderové normy. Tady to ale nezačalo tím, že "byla udělaná nějaká kvóta", ale stávkami, blokádami, razantním politickým a odborovým bojem. Ženy v politice tu jsou a teoreticky ty kvóty ani nepotřebují. Většinou je totiž ještě překračují.

  Dle mého názoru je nutné bez emocí kopnout do dveří a odpapaláštit ČR. Svébytným proudem nutné společenské mravní rekonstrukce může být právě tato neřešená otázka rovnoprávnosti. Proto toto téma často zvedám.

  Hezký den z Norska
  March 10, 2010 v 17.53
  Jo a nejsem proti kvótám, ale pouze popisuji tu posloupnost. Ani tady nebyla jiná. Tedy boj, stávky, sdružování, manifestace společných požadavků a až po boji kvóty jako mírová smlouva.