Ministerstvo chce bezplatným stravováním podpořit až dvacet tisíc dětí ročně

Vratislav Dostál

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou výzvu k předkládání projektů na podporu bezplatného stravování pro nejchudší děti ve školních jídelnách a mateřských školkách. Podpořeny budou děti ve věku od tří do patnácti let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Výzva je zaměřena na podporu bezplatného stravování pro nejchudší děti ve školních jídelnách a mateřských školkách.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Pro období 2016 - 2020 se nám podařilo získat z evropských fondů celkem 400 milionů korun, které dovolí podpořit až dvacet tisíc dětí ročně“, uvedl náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.

Podpořeny budou děti ve věku od tří do patnácti let, které navštěvují školská zařízení a jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Pro aktuálně vyhlášenou výzvu je připraveno celkem šestadvacet miliónů korun. Podle mluvčího ministerstva práce Petra Habáně se již některé kraje o podporu přihlásily.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto výzvu připravilo v reakci na vzrůstající počet dětí, které ve školách neobědvají, a to především z důvodu špatné finanční situace jejich rodičů. „Nejde přitom jen o rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, ale rovněž o samoživitele. Absence zdánlivě banální věci, jako je školní oběd, může mít fatální následky nejen na zdravotní stav dětí, ale hlavně na jejich psychický a sociální vývoj,“ uvedl Habáň.

Příspěvek na školní oběd zajistí dětem nejen pravidelné a vyvážené stravování, ale podpoří i jejich začlenění do školního kolektivu. Sociální vyloučení dětí z kolektivu totiž může negativně ovlivňovat i jejich celkový prospěch, studijní výsledky, a tím i jejich budoucnost.

Pomoc bude určena dětem, které navštěvují základní nebo mateřskou školu a které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období, což bude ověřovat místně příslušný Úřad práce.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. ledna 2016. Detailní podmínky výzvy jsou k dispozici na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

    Diskuse