Informace se musejí poskytovat přímo, vysoudily to Děti Země

Vratislav Dostál

Celkem už v desátém soudním sporu okolo dálnice D8 uspěly Děti Země. Tentokrát soud uznal, že bývalý ministr dopravy Řebíček měl sdružení poskytnout informace přímo, a ne odkazem do spisů kritiky zaměstnat jejich vyhledáváním.

Městský soud v Praze zrušil svými rozsudky dvě rozhodnutí bývalého ministra dopravy Aleše Řebíčka, který Dětem Země odmítl poskytnout znalecký posudek o nestabilitě průzkumné štoly tunelu Prackovice na dálnici D8 v Českém středohoří. Soud tak neuznal tvrzení ministra, že si Děti Země mají tyto informace obstarat podle soudního řádu správního v soudním spise v jejich žalobě proti vydání stavebního povolení pro tento tunel, a že v tomto případě zákon o právu na informace nemá přednost.

„Obě výhry u soudu jsme očekávali, protože tak nesmyslný výklad zákona o právu na informace mohli vymyslet jen ti, kdo vědomě nechtějí, aby veřejnost věděla, za co všechno se při obhajobě nezákonně zvolené trasy dálnice D8 utrácejí veřejné peníze,“ komentuje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Sdružení ministerstvo v červnu 2008 požádalo o znalecký posudek prof. Jiřího Bartáka, který byl vložen do soudního spisu jejich žaloby proti vydání stavebního povolení pro tunel Prackovice.

Posudek má podle informací Dětí Země dokazovat, že stabilita průzkumné štoly je po dvou letech nečinnosti velmi kritická, a proto je nutné začít tunel razit ihned, aniž by se čekalo na výsledek soudního sporu o stavební povolení.

Ministerstvo dopravy však žádost podle zákona o právu na informace zamítlo s argumentem, že žádané informace jsou v soudním spise na Městském soudě v Praze. Tam si je údajně mají Děti Země dle zákona o soudním řádu správním okopírovat. Použití tohoto zákona má mít přednost před zákonem o informace.

„Oba rozsudky jsou velmi důležité i pro další žadatele, protože státní orgány už nebudou moci informace tajit s odůvodněním, že jsou v nějakém soudním spise, kde je možné o ně podle soudního řádu správního požádat,“ upozorňuje Patrik.

Podle jeho tvrzení už několik let nelze podobně odmítat informace z různých správních spisů, což úřady často také dělaly, aby se na několik měsíců zbavily kritiků sporných staveb.

Ministerstvo dopravy by podle Dětí Země mělo ale informace už poskytnout. V případě, že si najde jiný důvod je znovu odmítnout, spor skončí opět u soudu. Podle Dětí Země by tak šlo o další důkaz nezákonného jednání státu vůči svým občanům.

Děti Země během osmi let podaly osmdesát žádostí o informace, které se týkají dálnice D8. Proti jejich neposkytnutí či proti nečinnosti úřadů podaly čtrnáct žalob. Dosud vyhrály deset soudních sporů, čtyři žaloby soudy ještě zkoumají.