Rychlostní silnice z Hulína do Fryštáku má potíže se zákonem

Vratislav Dostál

Ministr dopravy na základě podaných rozkladů tří občanských sdružení zrušil stavební povolení pro rychlostní silnici R4901 z Hulína do Fryštáku. Přitom původně je jeho úřad vydal už v červenci 2008.

Důvodem zrušení stavebního povolení je nesplnění všech podmínek územního rozhodnutí ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR. O zvratu informovaly v tiskové zprávě Děti Země.

Chybu ve stavebním povolení objevila občanská sdružení Životní prostředí ze Zlína a Unie pro řeku Moravu z Brna, která upozornila, že investor před podáním žádosti o stavební povolení nezískal souhlas s nakládáním zeminy při jejím odstranění. To je jedna z podmínek územního rozhodnutí. Ministerstvo však poté, co vydalo stavební povolení, mělo tuto chybu nezákonně krýt.

„Silnice R49 je dalším ukázkovým příkladem důležitosti občanských sdružení, která se účastní stavebních řízení, protože mohou odhalit mnohá spojenectví státního investora a úředníků, když si vzájemně kryjí svá nezákonná jednání,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ostatně Děti Země už v loňském srpnu vydaly prohlášení, ve kterém namítaly, že nelze povolit žádnou stavbu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, pokud orgány ochrany přírody nepovolí výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Není jasné, co skutečně až doposud bránilo ministrovi o našich rozkladech rozhodnout, neboť jsme v nich namítali obyčejné věci jako nerespektování podmínek územního rozhodnutí či překročení limitů hluku,“ upozorňoval loni v létě Miroslav Patrik na hlavní námitky proti stavebním povolením pro R4901.

Podle ministra však lze toto rozhodnutí získat až po vydání stavebního povolení. „Takové názory jsou pro betonovou lobby typické, neboť dodržování zákonů na ochranu přírody je nezajímá, přestože existuje konstantní judikatura, podle které je nutné vyřešit získání výjimky již před vydáním územního rozhodnutí a případně před stavebním povolením, nikoliv až někde úplně nakonec,“ komentuje to Patrik.

Podle Patrika je schválení silnice R49 do Zlína a dále na Slovensko dopravním omylem a finanční hladovou zdí. Zatímco se má přiblížit k městu až v roce 2015, mohlo by už od roku 2012 být napojeno na českou dálniční síť v podobě čtyřproudové silnice I/49 do Otrokovic, která pak skončí na jeho obchvatu jako R55.

„Je to od počátku nesmyslná stavba, která by navíc zničila Přírodní park Vizovické vrchy, kde se s dlouhými a drahými tunely nepočítá a kde jsou dopravní intenzity velmi nízké,“ uzavírá Patrik.