Nové šetření: Většina obyvatel je pro zákaz chovu kožešinových zvířat

Vratislav Dostál

Se zákazem chovu kožešinových zvířat souhlasí sedmdesát procent obyvatel České republiky. Vyplývá to z aktuálního šetření CVVM. V ČR přitom žije na deseti kožešinových farmách odhadem deset tisíc zvířat a to převážně norků a lišek, méně pak činčil.

Z aktuálního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že většina obyvatel České republiky souhlasí se zákazem chovu kožešinových zvířat. Průzkum dále poukázal na odmítavý postoj převážné většiny občanů k testování čisticích prostředků na zvířatech a chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech.

„V české společnosti již řadu let jednoznačně převažuje názor, že by chov kožešinových zvířat měl být zakázán. V aktuálním výzkumu, který v listopadu realizovalo CVVM na reprezentativním vzorku 1 054 respondentů starších patnácti let, se pro tento zákaz vyslovilo sedmdesát procent dotázaných,“ komentuje výsledky výzkumu Naděžda Čadová, analytička CVVM.

Šetření také ukázalo, že osmasedmdesát procent obyvatel nesouhlasí se zabíjením zvířat pro jejich kožešinu. „Výrazná většina obyvatel ČR si tedy pokračování tohoto systematického týrání zvířat nepřeje. Jiný názor mají bohužel politici. Problematiku projednával na svém listopadovém zasedání Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Jeho členové považují toto zbytečné týrání zvířat za okrajový problém a jakoukoli změnu odmítli,“ upozorňuje Tereza Bílá ze spolku Svoboda zvířat.

V České republice žije na deseti kožešinových farmách odhadem deset tisíc zvířat a to převážně norků a lišek, méně pak činčil. Podle ochránců zvířat tu jsou zvířata chována v nevyhovujících podmínkách, trpí nejrůznějšími nemocemi, vykazují známky stereotypního chování, dochází u nich k sebepoškozování a výjimkou není ani zabíjení vlastních mláďat matkami.

Další otázky průzkumu se vztahovaly k problematice chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech a testování prostředků na nádobí, pracích prášků, leštidel a dalších čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech. „Proti pokračování testování na zvířatech je třiapadesát procent obyvatel ČR, jedenapadesát pak proti cirkusům se zvířaty,“ uvádí Lucie Moravcová, předsedkyně organizace Svoboda zvířat.

Česká republika svým přístupem zaostává za některými zeměmi západní Evropy. „Například v sousedním Rakousku je mimo chovu tzv. kožešinových zvířat zakázán i chov volně žijících zvířat v cirkusech," doplňuje Moravcová. Testování kosmetiky na zvířatech je zakázáno v celé Evropské unii. Zákaz testování čistících a dalších prostředků pro domácnost na zvířatech platí prozatím jen v Německu.

    Diskuse (0 příspěvků)